Tilbage til oversigten

INTERBUS-Safety

INTERBUS er udviklet som et hurtigt bussystem til overførsel af procesdata i industrielle omgivelser. På grund af transmissionsmetoden og bustopologien har INTERBUS nogle fremragende ydeegenskaber, som f.eks. den hurtige, cykliske og tidsækvidistante overførsel af procesdata. INTERBUS-Safety er en funktionel udvidelse af dette gennemprøvede bussystem til overførsel af sikkerhedsrelevante data.

INTERBUS-Safety-protokol

INTERBUS-Safety-protokol  

INTERBUS-Safety-protokol

INTERBUS-Safety udvider INTERBUS-systemet med muligheden for en sikker dataudveksling. Med dette system kan frit programmerbare sikkerhedsfunktioner udføres på en sikker styring og de hertil nødvendige sikre ind- og udgangsdata fra og til de sikre INTERBUS-enheder overføres.

Kommunikationen mellem den sikre styring og de sikre INTERBUS-forbindelsesdele foregår via INTERBUS-Safety-protokollen, som overlejres standard-INTERBUS-protokollen og indeholder de sikre ind- og udgangsdata samt datasikringsinformationer.

Black-Channel-princip

Skematisk illustration af Black Channel-princippet  

Black-Channel-princip

Black-Channel-princippet, som anvendes ved INTERBUS-Safety, sørger for overførsel af de sikre data via et standardnetværk. Bussystemet varetager således ingen sikkerhedsrelevante opgaver, men tjener udelukkende som transmissionsmedium.

Sikre og ikke-sikkerhedsrelevante data integreres i INTERBUS-sumrammeprotokollens datastrøm. Bearbejdningen af den indføjede sikkerhedsprotokol foretages udelukkende af de sikre INTERBUS-forbindelsesdele og den sikre INTERBUS-styring.

INTERBUS-Safety-protokollen omfatter foranstaltninger til sikring af de sikkerhedsrelevante data, som afdækker følgende fejl:

  • Gentagelse af meddelelser
  • Tab af meddelelser
  • Indføjelse af meddelelser
  • Forkert rækkefølge af meddelelser
  • Ødelæggelse af meddelelser
  • Forsinkelse af meddelelser
  • Ombytning af forbindelsesdele

Derudover muliggør den deterministiske afvikling af INTERBUS-Safety-protokollen sikringen af reaktionstiden via en observeret sikkerhedskæde, dvs. fra indgangen over den sikre overførsel og bearbejdning til udgangen.

Reaktionstider

Skematisk illustration af reaktionstider  

Korte reaktionstider med INTERBUS-Safety-systemet

INTERBUS-Safety-systemet er kendetegnet ved korte reaktionstider og garanterede udkoblingstider. Sikkerhedsprocesser er procesforløb, som skal foranledige en afbrydelse på meget kort tid.

Ikke sjældent er der kun et kort tidsrum mellem registreringen af det farlige indgreb og den nødvendige afbrydelse. Sumrammeprotokollens effektivitet gør, at INTERBUS-systemet giver mulighed for meget korte reaktionstider ved en lav transmissionshastighed.

Til INTERBUS kan cyklustiderne beregnes detaljeret ud fra den deterministiske protokolafvikling. For hver sikkerhedsfunktion forløber der et fast tidsrum for signalflowet fra indgangsklemmen til udgangsklemmen, den garanterede udkoblingstid. Dette tidsrum er sammensat af den længste bearbejdningstid for de indgange, der er involverede i sikkerhedsfunktionen, og den udkoblingstid, der er parametreret for den involverede udgang; tidsrummet er derfor specifikt for hver sikkerhedsfunktion.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk