SFB-teknologi

Selektiv sikring

Selektiv sikring

Strømforsyninger med SFB-teknologi sørger for selektiv og økonomisk sikring af dine anlæg.

For at opnå længst mulig levetid, skal standard-automatsikringer udløses magnetisk, for kun på den måde frakobles fejlbehæftede strømveje selektivt, og vigtige anlægsdele forbliver i drift uden forstyrrelser. Med SFB-teknologien leverer strømforsyning og DC/DC-konverter dog kortvarigt mange gange sin mærkestrøm og stiller således den nødvendige strømreserve til rådighed.

Dit mål: Lang levetid for anlægget

I en produktion kan fejl aldrig helt undgås. Der kan således f. eks. ske kortslutninger i fortrådningen eller fejlfunktioner for forbrugere. Alligevel skal en maskine eller et anlæg kunne arbejde videre uden afbrydelse i de områder, der ikke er berørt, hvis den samlede proces tillader det.

Løsningen er en adskilt sikring af de enkelte periferiapparater eller af små funktionsgrupper. Det forhindrer unødig frakobling af de dele af anlægget, der ikke er berørt, når der sker fejl.

Strømforsyninger og DC/DC-konvertere med SFB-teknologi sikrer produktionen. SFB står for Selective Fuse Breaking. I tilfælde af fejl leverer komponenterne i 12 ms 6 gange mærkestrømmen for at frakoble den strømkreds, der er berørt af fejlen.

Tilbage til toppen

Økonomisk sikring med automatsikringer

Vigtige anlægsdele forbliver i drift  

SFB-teknologi

Normalt er der parallelt med styringen tilsluttet yderligere forbrugere, som sensorer eller aktuatorer, til en netdel. For at minimere stilstandstider bør hver enkelt strømvej sikres.

Hvis der så sker en kortslutning, er det kun den fejlbehæftede sti, som adskilles fra strømforsyningen, og de andre forbrugere arbejder videre uden afbrydelse.

For tiden er de almindelige ledningssikkerhedsafbrydere den billigste løsning til sikring af en strømkreds. De kan udløse elektromagnetisk eller termisk over et bimetal.

Den integrerede elektromagnet kræver dog en væsentligt højere strøm end effektafbryderens mærkestrøm for at udløse inden for få millisekunder.

Tilbage til toppen

Karakteristik af automatsikringer

Sikkerhedsafbrydere med 6 A mærkestrøm  

Magnetisk udløser fra 30 A

De kortslutningsstrømme, som kræves til den elektromagnetiske udløsning, angives som regel af producenterne til vekselstrøm (AC). Brugere skal derfor tage højde for, at DC-værdierne er højere med faktor 1,2.

Automatsikringer fås i forskellige udløsekarakteristikker, hvor der i industrielle omgivelser for det meste anvendes automater med B- eller C-karakteristik.

Ved karakteristik B er følgende strømme nødvendige for at udløse kontakten:

  • AC-anvendelser: 3 til 5 gange mærkestrømmen
  • DC-anvendelser: 3 til 6 gange mærkestrømmen

25 A-automaten med karakteristik B kræver altså 150 A, for at den kan udløse inden for få millisekunder ved ugunstige betingelser.

For kontakter med karakteristik C er følgende strømme nødvendige:

  • AC-anvendelser: 5 til 10 gange mærkestrømmen
  • DC-anvendelser: 5 til 12 gange mærkestrømmen
Tilbage til toppen

SFB-teknologi forhindrer spændingsreduktioner

Magnetisk udløsning inden for 3 til 5 ms  

Dynamisk strømreserve

I tilfælde af fejl begrænser de lange lederveje den nødvendige udløserstrøm. Derved kan udløsningen af automatsikringen blive forsinket eller endda forhindret.

Hvis strømforsyningen stiller en ringere effektreserve til rådighed, sørger denne for en termisk udløsning, som varer flere sekunder eller minutter.

Fejlsøgningen foretages i dette tilfælde godt nok på en enkelt måde, da det er til at se, hvilken effektafbryder der er udløst. I dette tidsrum er strømforsyningens 24 V DC-spænding dog allerede brudt ned og styringen faldet ud.

I værste fald giver strømforsyningen en så lille strøm eller kun en kortvarig strømreserve på nogle få sekunder, således at sikringen slet ikke udløses. Så bliver fejlsøgningen meget tidskrævende og dyr.

Med SFB-teknologien leverer komponenterne i QUINT-typerækken derfor op til 6 gange mærkestrømmen. Med denne impuls udløses effektafbryderen magnetisk.

Tilbage til toppen

Ledningslængde og ledertværsnit

Distancen I er udslagsgivende for udløsning af effektafbryderen  

Vær opmærksom på maks. ledningslængde

Det afhænger blandt andet af længden og tværsnittet på den ledning, som forbrugeren er tilsluttet med, om effektafbryderen udløser hurtigt nok.

Her er det ikke udelukkende den høje strøm, som strømforsyningen kan yde, som er udslagsgivende. Kun hvis den fejlbehæftede strømstis impedans er lav nok, kan den høje strøm også løbe i kortslutningen og magnetisk udløse effektafbryderen.

Hvilken strømforsyning der ved hvilken ledningslængde og hvilket tværsnit passer til din anvendelse, kan du se ud fra vores projekteringsmatrix.

Tilbage til toppen

Applikationseksempel

Afbrydelsesfri drift af styringen ved kortslutning af en forbruger  

Afbrydelsesfri drift af styringen ved kortslutning af en forbruger

Eksempelscenario:

  • En strømforsyning (24 V/20 A) forsyner en styring og tre andre belastninger.
  • Hver enkelt strømvej sikres vha. en automatsikring (6 A / B-karakteristik).
  • Strømveje består af 25 m lange kobberledninger (tværsnit 2,5 mm2)

Hvis der i dette eksempel sker en kortslutning, leverer 20 A-netdelen kortvarigt 6 gange mærkestrømmen over SFB-teknologien, altså maks. 120 A. Effektafbryderen udløser med 10 gange mærkestrømmen i hvert fald i det magnetiske område sin strømkendelinje på 3 til 5 ms.

De andre forbrugere arbejder videre, styringen forsynes gennemgående med 24 V DC og kører videre på trods af kortslutningen.

Tilbage til toppen

I praksis

Forsøget i denne video anskueliggør tydeligt, hvilke fordele der er ved SFB-teknologien.

Tilbage til toppen

Sikkerhedsafbryder fra PHOENIX CONTACT

Termomagnetisk effektafbryder med SFB-kendelinje  

Termomagnetisk sikkerhedsafbryder

I familien af termomagnetiske effektafbrydere fra PHOENIX CONTACT anvendes SFB-strømkendelinjen for første gang.

Denne udløsekarakteristik blev udviklet specielt til anvendelse med strømforsyninger, som arbejder på grundlag af SFB-teknologi. Kombinationen af disse to komponenter giver en særligt pålidelig udløsning i tilfælde af fejl, også ved lange ledninger mellem strømforsyning og periferiapparat.

SFB-kendelinjen hænger sammen med C-karakteristikken, men er tydeligt formindsket i tolerance. Derfor når effektafbryderen hurtigere sin udløserstrøm og frakobler dermed før. Det indgrænser kortslutningsstrømmen og forringer belastningen for ledninger og tilsluttede komponenter.

Tilbage til toppen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Sikkerhedsafbryder

Læremodul om sikkerhedsafbryderes funktion.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk