UV-LED-teknologi

UV-LED-teknologi

Hurtig og miljøvenlig mærkning

Førsteklasses UV-LED-teknologi fra Phoenix Contact.

Dine fordele

  • Mærkede materialer kan straks tages i brug takket være UV-LED-teknologi
  • Gnide- og ridsefast mærkning
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og med et klart skriftbillede
  • Emissionsfri og økonomisk i energiforbrug takket være LED-teknologi
  • Stregkodeegnet

Printprincip

UV-mærkningsproces  

UV-mærkningsproces

Print med UV-hærdet væske er en printproces med høj fleksibilitet ved samtidig høj bestandighed og lave omkostninger. Her påføres en speciel væske på delen, som skal mærkes, med et printhoved ligesom ved ink-jet-printere og hærdes derefter ved hjælp af en lyskilde.

I printhovedet dannes enkelte væskedråber, som accelererer i retning af delen. Det ønskede printbillede opnås ved at printhovedet kører over delen og påfører væsken linje for linje. UV-stråling hærder væsken i samme arbejdsgang. Delen opvarmes hverken ved mærkning eller ved hærdning.

Denne printteknologi kan anvendes inden for mange områder. Både mærkningsskilte af kunststof og forbehandlede metalskilte kan mærkes.

Væske uden opløsningsmiddel

Mærkningsvæske uden opløsningsmiddel  

Mærkningsvæske uden opløsningsmiddel

UV-printere fra Phoenix Contact bruger en mærkningsvæske uden opløsningsmiddel. Denne væske består af tre hovedbestanddele:

  • UV-initiator, som udløser den fotokemiske reaktion til hærdning af væsken på printsubstratet
  • Bindemateriale, som fungerer som bærematrix for mærkningen
  • Farvepigment til dækning

Nøglen til den digitale UV-printteknologi er den fotokemisk inducerede polymerisation. UV-strålingen konverterer væskens initiatorer til såkaldte radikaler. Radikaler er molekyler med en ubunden elektron, som vil indgå en forbindelse. Radikalerne aktiverer bindekomponentens molekyler, såkaldte monomerer, og forbindes med disse til en kæde og matricer. Sådanne kæder kaldes polymerer. De omslutter farvepigmenterne og sørger dermed for hærdning af blækken. Printprocessen er absolut emissionsfri, da den anvendte væske er uden opløsningsmidler eller lettere flygtige substanser. #o

Blæk med opløsningsmiddel

Foruden UV-hærdede væsker kan blæk med opløsningsmiddel også bruges. Ved
manglende anvendelse er der her fare for indtørring. Til hærdning af blækken opvarmes blækken
efter printprocessen i flere minutter: afhængigt af materiale og anvendt blæk til
temperaturer mellem +70 °C og +200 °C.

Emnet skal afkøles før videre anvendelse. Ikke alle materialer egner sig til denne proces, da især kunststoffer kan deformeres ved disse høje temperaturer. Som regel fordamper opløsningsmidlet ved denne form for blæk på grund af temperaturpåvirkningen. Derudover skal det garanteres, at den tørrede blæk ikke løsnes igen på grund af andre opløsningsmidler. I produkter fra Phoenix Contact bruges derfor UV-hærdet væske.

Printhoveder

Blæk og væske kan kan altid overføres til dele på to forskellige måder.

Continous InkjetDrop-on-Demand-Inkjet (DOD)
Affyring af blækdråberpermanentved behov (under den egentlige mærkning)
Blæk/væskermed høj opløsningsmiddelandelmed opløsningsmiddel eller uden opløsningsmiddel
Dyseren enkelt dyse med kontinuerlig strålehøjt antal dyser med lodret affyrede dråder
Opløsninggrov (f.eks. til kabelmærkning)høj (til mærkning af høj kvalitet)

Ved DOD Inkjets kan to forskellige printhovedteknologier bruges:

  • Bubble-Jet-metode: Her laves en dampblære ved hjælp af elektrisk opvarmning, som så trykker dråben ud af dysen på grund af det opståede tryk. Der kræves blæk med opløsningsmiddel for at lave dampblæren. Bubble-Jets bruges i billige printere, f.eks. til privatpersoner.
  • Piezo-Jet-metode: Her består dysekanalerne af Piezo-krystaller, som sættes i svingning af elektriske impulser. Her affyres dråberne så. Piezo-Jets er holdbare printhoveder af høj kvalitet, som f.eks. anvendes ved UV-tryk. BLUEMARK anvender også Piezo-Jet-metoden.

Lyskilder

Lysspektrum

Lysspektrum

Som UV-lyskilde anvendes ofte UV-lamper (brænder). Betinget af type er anvendelsen forbundet med en høj varmeudvikling. Disse brændere er særdeles effektive, men har også en stor spredningsbredde ved udsendt UV-lys. Dermed leverer f.eks. en UV-C-brænder (100-280 nm bølgelængde) også lysemissioner i UV-A- (315-380 nm) og UV-B-området (280-315 nm).

LED'er er et alternativ til brændere. UV-LED'er udsender lys i et meget smalt område (UV-A) og har dermed i modsætning til brænderne en væsentligt mindre spredningsbredde. UV-induceret, fotokemisk polymerisation sker ofte i bølgelængdeområdet fra 200 til 400 nanometre. En anden fordel består i minimal varmeudvikling. Dette muliggør realisering af mindre og lettere printere som BLUEMARK fra Phoenix Contact.

Om produkterne

Vil du have mere at vide om disse produkter? Klik på følgende knap.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11