RFID-teknologi

RFID-teknologi

Skriv og udløs kontaktløst og uden synlig kontakt

Effektiv RFID-teknologi fra Phoenix Contact.

Dine fordele

 • Berøringsløs dataregistrering i realtid uden synlig kontakt
 • Samtidig registrering af flere transpondere (pulkregistrering)
 • Ikke modtagelig for snavs og overfladeskader
 • Mulighed for datahukommelse og -ændring

Teknologi

RFID står for Radio-Frequency-Identifikation og betyder, at objekter kan identificeres kontaktløst og uden synlig kontakt. Et RFID-system består af transponder og læse- eller læse-/skriveenheden. Der findes mange forskellige RFID-systemer på markedet. Alle har dog tre fælles egenskaber:

 • Entydig mærkning af komponenter eller objekter
 • Kontakt- og trådlås identificering af komponent eller objekt, der er blevet mærket
 • Komponenten eller objektet, der er blevet mærket, sender kun sine data på forespørgsel af læse- eller læse-/skriveenheden

Det giver grundfunktioner, som ethvert RFID-system skal udfylde. Afhængigt af anvendelsesområde kan RFID-systemer have mange andre funktioner.

 • Identificering af transponder
 • Læs transponderens data
 • Administrer flere transpondere samtidigt
 • Fejlregistrering til sikker drift

RFID-systemtyper

 • Read-only-systemer: Læseenhed og transponder, som kun beskrives med et initialt ID-nummer. En sammenkobling af ID-nummeret med de pågældende informationer i en database er nødvendig for at tildele disse RFID-transpondere flere data.
 • Read-/write-systemer: Læse-/skriveenhed og transponder, som indeholder egen hukommelse. Realiseringen af transponderens interne hukommelse sker på forskellig vis. Læse-/skriveenheden udlæser denne hukommelse og kan også skrive på den igen.
Funktionsprincip RFID

Funktionsprincip RFID

Frekvensområder for forskellige processer

Transportmediet til udveksling af data mellem transponder og læse- eller læse-/skriveenhed er radiobølger. Ved RFID-systemer bruges forskellige frekvensområder.

 Lavfrekvens (NF)Højfrekvens (HF)Ultrahøjfrekvens (UHF)Mikrobølgefrekvens (SHF)
Frekvens30 - 500 kHz13,56 MHz850 eller 950 MHz2,45 eller 5,8 GHz
RækkeviddeOp til 1,2 m0,01 - 0,3 m2,5 mOp til 300 m
LæsehastighedLangsomAfhængigt af ISO-standardHurtigMeget hurtig
(aktiv transponder)
Typisk transponderSmart label,
transponder i kunststoftyller,
korttransponder
Smart labelSmart labelTransponder med stort format

Transponder

Der findes to grundlæggende typer RFID-transpondere: Aktive transpondere har en egen energiforsyning. De aktiveres først, når en læse- eller læse-/skriveenhed sender kommandoer inden for transponderens rækkevidde.

Passive transpondere forsynes med energi fra læse- eller læse-/skriveenheden. Denne energiforsyning kan ske gennem en induktiv kobling eller backscatter-processen. Ved induktiv kobling inducerer læse- eller læse-/skriveenhedens elektromagnetiske felt en spænding ved transponderens antenne. Denne spænding er ensrettet i to trin.

Systemer med lange rækkevidder bruger ofte backscatter-processen. Til det kræver både transponderen og læse- eller læse-/skriveenheden en dipolantenne med resonansadfærd til RFID-systemets pågældende frekvens. Når læse- eller læse-/skriveenhedens antenne udstråler en sendeeffekt, er denne tilgængelig ved transponderantennen som højfrekvensspænding. Transponderen bruger den ved hjælp af ensretning til strømforsyning.

Transpondere til industriel mærkning har ligeledes mange forskellige konstruktioner, f.eks.:

 • Smart labels er identifikationsetiketter, som hovedsageligt bruges på kunststoffolier eller papir
 • Transpondere i kunststoftyller bruges ved robuste opgaver med høje krav til fugtresistens
 • Korttranspondere er indlejret i kunststof, f.eks. i stikkortformat

Dataoverførslens funktionsprincip

Koblingselementer som spoler eller antenner ved transpondere og læse- eller læse-/skriveenheden muliggør dataoverførsel mellem begge komponenter.

Læse- eller læse-/skriveenheden har et højfrekvent, elektromagnetisk vekselstrømsfelt. Hvis der er en transponder i dette felt, kan en kommunikation finde sted. Induktionen frembringer en spænding i transponderspolen. Derved genererer transponderens elektronik et signal mere, som sendes retur til læse- eller læse-/skriveenheden som svar.

Til dataoverførslen mellem transponder og læse- eller læse-/skriveenheden skelnes mellem forskellige driftstyper.

ProcesEnergioverførselDataoverførsel
Fuld duplexproces (FDX)kontinuerligSamtidig up- og downlink af data
Halv duplexproces (HDX)kontinuerligSekventiel up- og downlink af data
Sekventielle processersekventielSekventiel up- og downlink af data

Om produkterne

Vil du have mere at vide om disse produkter? Klik på følgende knap.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk