Tilbage til oversigten

Lynstrømmes konsekvenser

Hvilke følger har skader på grund af lynnedslag? Hvordan kan bygninger og anlæg beskyttes mod det?

Følgeskader og ødelæggelser på grund af lynnedslag

Afhængigt af den medførte energi kan lynnedslag medføre massive ødelægelser på bygninger og anlæg, som kan medføre flere følgeskader.

I beboelsesområder eller områder med virksomheder, hvor personer regelmæssigt færdes, bliver sådanne skader umiddelbart synlige. Foranstaltninger til begrænsning af skader kan i de fleste tilfælde indledes med kort frist. Efter en sådan hændelse kan skadesomfanget tilsvarende vurderes hurtigt og konkret. En øjeblikkelig reparation og hurtig ibrugtagning af vigtige anlægsfunktioner kan forhindre følgeskader.

Følgeskader og ødelæggelser på grund af lynnedslag

Ved udsatte anlæg eller anlæg med store flader er en kontinuerlig overvågning ved hjælp af personer normalt ikke mulig. Ødelæggelse eller beskadigelse af anlægget bemærkes ofte først på grund af følgeskader. Derfor anvendes stadig oftere intelligente overvågningssystemer, som pernament overvåger de forskellige funktionsstatusser i anlægget og meddeler resultaterne umiddelbart til en central styreenhed. Det giver også mulighed for at reagere med det samme på fejl, hvorved følgeskader og lange udfaldstider undgås.

Hidtil fandtes der ikke noget målesystem, hvormed lynnedslag i et anlæg kunne registreres og bearbejdes pålideligt. Tilsvarende fandtes der heller ikke nogen skades- eller fejlmeddelelse over sådanne hændelser.

Anlæg, som er særdeles udsatte for lynnedslag, er f.eks. vindkraftanlæg, anlæg til fremstilling af energi, industrivirksomheder med store flader og baneanlæg. Ved sådanne anlæg er lynbeskyttelsesforanstaltninger altid vanskelige eller sågar umulige at realisere.
 

Lynstrøms-målesystem LM-S

Lynstrøms-målesystem LM-S  

Det enestående lynstrøms-målesystem

Lightning Monitoring System LM-S fra PHOENIX CONTACT kan bruges til registrering og bearbejdning af lynnedslag. Det består hovedsageligt af en registreringsenhed og en sensor, som er monteret på et lynbeskyttelsesanlægs afledning.

Dette målesystem bruger Faraday-effekten eller den magnetoptiske effekt for at analysere lynstødstrømmenes højde og strømningsretning, som optræder i lynafledninger. Derved påvirkes en lysleder magnetisk, og påvirkningsstørrelsen bearbejdes som måleresultat. Signaloverførslen sker også via lysleder.

Sammenlignet med en signaloverførsel via kobberledning giver det nogle afgørende fordele. Lynstrømme, som optræder i målesystemets omgivelser, kan ikke længere påvirke lyssignaler eller blive indkoblet i overførselsstrækningen. Dermed står der et pålideligt og EMC-mæssigt utvetydigt signal til rådighed for vurderingsenhedens elektronik.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk