Tilbage til oversigten

Vindkraftanlæg

Udsatte vindkraftanlæg såsom offshore-vindparker, regnes for at være særdeles udsatte for lynnedslag. Ved sådanne anlæg er lynbeskyttelsesforanstaltninger altid vanskelige eller sågar umulige at realisere. I sådanne tilfælde anvendes lynstrøms-målesystemet.

Principfremstilling af en LM-S-applikation med et vindkraftanlæg som eksempel

Principfremstilling af en LM-S-applikation med et vindkraftanlæg som eksempel

Figuren viser de enkelte systemkomponenters placering i et vindkraftanlæg. På lynstrømsafledningernes vinger er der monteret en sensor. Registreringsenheden befinder sig i en styretavle i navet. Signalforbindelsen mellem sensorerne og registreringsenheden sker med lysledere. Ethernet-forbindelsen til den centrale styring etableres over slæberinge mellem gondol og udstyrsetagen. Registreringsenheden arbejder med 24 volt jævnspænding.

Ved behov sluttes remote-kontakten til styringen. Derudover kan hvert lynnedslag signaliseres, eller antallet af hændelser kan registreres.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11