Trusted Wireless 2.0

Enkel og effektiv dækning af store afstande

Logo Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0: Den industrielle radioteknologi

Den proprietære radioteknologi Trusted Wireless 2.0 er udviklet af Phoenix Contact specielt til anvendelse i industrielt miljø. Den er særlig velegnet til trådløs overførsel af sensor- og aktuatorinformation samt til overførsel af små til mellemstore datamængder i udstrakte anlæg. Ved fri sigt kan der etableres bro over afstande mellem to radiodeltagere fra flere hundrede meter op til flere kilometer.

Trusted Wireless 2.0 lukker således hullet mellem WirelessHART som speciel teknologi for sensornetværk og højhastighedsteknologien Wireless LAN.

For optimal tilpasning til de konkret eksisterende applikationskrav findes forskellige indstillingsmuligheder. Teknologien anvendes i det industrielle trådløse system Radioline fra Phoenix Contact.

Egenskaber

Trusted Wireless 2.0 anvender den såkaldte FHSS-metode (Frequency Hopping Spread Spectrum). Teknologien bruger her et udvalg af op til 127 kanaler fra det samlede frekvensbåndsspektrum, som springes igennem på basis af et pseudo-vilkårligt mønster. Dette øger kommunikationens robusthed.

Derudover muliggør Trusted Wireless 2.0 et særligt godt koeksistens-management for forskellige radiosystemer. Ved brug af forskellige RF-bånd (Radio Frequency) kan flere Trusted Wireless 2.0-systemer køres parallelt uden problemer. Der er også mulighed for målrettet at udtone bestemte kanaler (Black Listing) for eksempelvis at kunne køre WLAN-systemer parallelt, uden at ydelsen begrænses.

Ved en proprietær teknologi, såsom Trusted Wireless 2.0, er protokollen ikke offentligt tilgængelig, hvilket grundlæggende gør teknologien glimrende beskyttet mod angreb. Desuden er der blevet implementeret yderligere sikkerhedsmekanismer: 128 bit-datakrypteringen sørger for, at teoretisk aflyttede datapakker ikke kan forstås. Integritetskontrollen prøver senderens ægthed og forkaster meddelelser, der er blevet ændret.

Hvis radiobølger sendes gennem vægge eller andre forhindringer, svækker dette signalet. Jo højere frekvensen er, desto større er dæmpningen, dvs. at et 2,4 GHz-signal dæmpes stærkere end et 868 MHz- eller et 900 MHz-signal.

På grund af den højere sendeeffekt i 868/900 MHz-båndet kan der stiles mod betydeligt større distancer end i 2,4 GHz-båndet. I 2,4 GHz-båndet er overførselstiden kortere og datagennemgangen højere end i 868 MHz- eller 900 MHz-båndet. For det første står der væsentligt flere frekvenser til rådighed i 2,4 GHz-båndet, og for det andet er det muligt at have højere dataoverførselshastigheder gennem luften. Desuden skal der ved 2,4 GHz-båndet ikke overholdes en lovmæssigt bestemt brugstid (Duty Cycle), således som det er tilfældet med 868 MHz-båndet.

Det trådløse system Radioline fra Phoenix Contact omfatter trådløse moduler til 868 MHz (Europa, Sydafrika), 900 MHz (Nordamerika, Sydamerika) samt 2,4 GHz (globalt).

Decentral netværksstyring

Decentral netværksmanagement i Parent-Child-zonen  

Decentral netværksmanagement i Parent-Child-zonen

Teknologier som WirelessHART eller Zigbee følger i netværksstyringen en central tilgang. Det betyder, at alle meddelelser kører over en central master og på den måde kan medføre en betydelig trafik i radionetværket.

Trusted Wireless 2.0 satser derimod på et decentralt netværks-management. De såkaldte Parent-Child-zoner opbygges i radionetværket, idet et overordnet radiomodul betegnes som Parent og de tilkoblede moduler som Child.

Den samlede netværksmanagement afvikles inden for Parent-Child-zonen og skal ikke føres over den centrale manager. Det reducerer informationstrafikken i hele netværket og accelererer dataudvekslingen.

Fleksible tilpasningsmuligheder

Trusted Wireless 2.0 giver mulighed for at indstille radiogrænsefladens datahastighed og herved øge modtagerfølsomheden. Ved en lav datahastighed er det muligt at etablere bro over en væsentligt større distance end ved en høj datahastighed. Brugeren kan altså foretage en passende indstilling afhængig af applikation og krævet rækkevidde.

Det trådløse system Radioline fra Phoenix Contact muliggør en enkel og fleksibel opbygning af punkt-til-forbindelser, stjernenetværk eller Mesh-netværk og overfører både I/O-signaler og serielle data. I/O-moduler med Radioline kan tilsluttes direkte til styringen via Modbus-protokol over den integrerede RS-232- og RS-485-grænseflade.

Applikationseksempler

Trusted Wireless 2.0 eller det trådløse system Radioline er specielt udviklet til industriel anvendelse ved overførsel af serielle styringsdata eller analoge eller digitale I/O-signaler. Denne kombination egner sig særligt til anvendelse i udstrakte anlæg og netværk, f.eks. på området vand/spildevand eller i procesteknik.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11