Brandslukningssystem til flydende tagtanke: Central tilstandsovervågning med WLAN

Access Point WLAN 5100 til overførsel af tilstandsinformationer via PROFINET

Hovedsæde Saval BV  

Hovedsæde Saval BV

Den sikre lagring og klargøring af råolie samt andre fossile råstoffer er ikke mindst af betydning pga. den høje eksplosionsfare. Den hollandske virksomhed Saval BV har derfor udviklet et specielt brandslukningssystem til flydende tagtanke.

Kontrollere og I/O-moduler kombineret med WLAN Access Points fra Phoenix Contact gør webbaseret tilstandsovervågning af systemet mulig.

Applikation

I bestemte områder af råolietanken er eksplosionsfaren så stor, at bygningsværkerne er kategoriseret efter den højeste farezone, nemlig 0, for gasser iht. ATEX-retningslinjen.

Tanke med fast tag, som normalt bruges, er kendetegnet ved, at der ved påfyldning af dem opstår en eksplosiv atmosfære mellem det materiale, der skal lagres og det fast monterede tag.

Slukningsbeholder på flydende tagtank  

Slukningsbeholderne er monteret på kanten af det flydende tag

En alternativ løsning er de flydende tagtanke, hvis tag svømmer på den deponerede væske. Da en sådan tagkonstruktion er bevægelig, skal den i området ved tankvæggen tætnes med et fleksibelt materiale.

Mellem tankvæggen og tætningen opstår der dog en frirum, hvor der kan samle sig en lille mængde gas fra det lagrede materiale. Hvis gassen blandes med luften i omgivelser, dannes der en brændbar blanding. Den statiske elektricitet, som kan være resultatet af et lynnedslag eller en gnist, kan trække en brand efter sig, som straks efter antændelsen stadig kan overskues. Men hvis ilden ikke opdages, kan det udvikle sig en ukontrollerbar brand.

Til den slags anvendelser har Saval designet et brandslukningssystem, som består af en slukningsbeholder, som i kombination med et sprinkleranlæg kan beskytte et tankomfang af 40 m. Flydende tagtanke, som har en diameter på 120 m, skal under nogle forhold bruge flere slukningssystemer.

I forbindelse med automatisering af brandslukningssystemet overvåges der to digitale signaler, som oplyser om tilstanden for brandbeskyttelsessystemet. Ethvert brandslukningssystem råder over en niveauafbryder, som kontrollerer påfyldningsniveauet i brandslukningsbeholderen, samt en trykafbryder, som informerer om trykket i systemet.

Området ved siden af tætningen af det flydende tag er mærket som zone 0. De to digitale signaler samles i den fordelerboks, der er installeret i zone 1. Hvis der opstår brand, aktiveres niveau- og trykafbryder samtidig. Hvis det derimod drejer sig om en læk i sprinkleranlægget, er det kun trykafbryderen, der aktiveres. Det samme gælder for niveauafbryderen, som aktiveres, når brandslukningsbeholderen slår læk.

 

Egensikre I/O-moduler lægger sig trådløst i række ved en lokalbus

Den centrale løsning er tænkt således, at de digitale signaler er fortrådet med kabler, og at de ledes videre til et overvågningspanel, som er monteret i det ikke-eksplosive område. Overvågningspanelet er sammensat af en modulær kontroller ILC 171 ETH og egensikre Ex-i-I/O-moduler fra produktfamilien Inline fra Phoenix Contact, som er udviklet til det eksplosionsfarlige område.

De egensikre klemmer forsynes over et specielt Inline-modul. De sidder trådløst på Inline-lokalbussen på kontrolleren og registrerer de digitale signaler fra niveau- og trykafbryderen.

EXD-beholder SK3100  

Access Point WLAN 5100 med modulær Inline-PROFINET-kontroller og I/O-moduler i EXD-beholder SK 3100

Videreføring af signaler via PROFINET og WLAN

Hvis der ikke er nogen kommunikationsinfrastruktur til stede ved olietanken, som kan benyttes, er det vanskeligt at lægge nye kabelbakker ud. Med baggrund i dette har Saval med beskyttelsesbeholderen SK 3100 udarbejdet en decentral løsning. I beskyttelsesbeholderen er en modulær PROFINET-kontroller bygget sammen med egensikre moduler.

Hver decentral SK 3100-station overvåger op til fire brandslukningssystemer og leder signalerne videre pr. WLAN til et centralt installeret overvågningspanel SK 3000, i hvilket der er monteret en modulær højeffektsstyring af typen ILC 330 PN. Til overførsel af data mellem SK 3100 og SK 3000 anvendes der WLAN Access Points.

Komponenterne overholder IEEE-Standard 802.11e og understøtter PROFINET Assistance Mode, således at de to Inline-kontrollere kan kommunikere med hinanden over PROFINET-protokollen. Desuden kan de enkelte PROFINET-pakker prioriteres. De pakker, der har den højeste prioritet, bliver så udvekslet over WLAN-grænseflade frem for alle andre Ethernet-pakker.

Touchscreen WP10 med WEBVISIT-visualisering  

HMI-komponenten har som Webclient adgang til WEBVISIT-visualiseringen

Webbaseret visualisering af komponenters tilstand og funktionsfejl

Til overvågning af løsningen anvendes den webbaserede visualiseringssoftware WEBVISIT fra Phoenix Contact. Til det formål skal kontrolleren råde over en integreret webserver, som det er tilfældet med de anvendte Inline-kontrollere.

For at kunne få adgang til visualiseringen på PLC'ens webserver er der blot brug for dens IP-adresse. Dataene henvises dernæst til en betjenings- og overvågningskomponent. Visualiseringen, der er udviklet af Saval, leverer oplysninger om tryk- og niveauafbryderens tilstand samt om spændingsforsyningen i styringssystemet.

Derudover udløser den ved funktionsfejl en passende alarm. Til præsentation af dataene anvender Saval touch-skærmene WP10.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk