Sluseanlæg Kiel-Holtenau

Det trådløse Radioline-system til overvågning af byggeriet ved slusen Kiel-Holtenau

Slusen Kiel-Holtenau  

Det trådløse Radioline-system hjælper med overvågning af byggeriet ved slusen

Efter over 100 års levetid skal undervandsforsyningsledningerne ved sluserne i Kielerkanalen udskiftes. De svære arbejder foregår parallelt med slusedriften, som ligger i en dybde af ca. 30 m.

Under byggeriet måler kvalitetssensorer alle vigtige punkter på slusekonstruktioner, hvor de fjerntliggende målestationer forbindes med det centrale kontrol- og alarmeringssystem via trådløse Radioline-systemer fra Phoenix Contact.

Applikation

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), den nationale tyske forvaltningsenhed med ansvar for de indenlandske vandveje, driver et stort antal sluser i Tyskland, bl.a. sluserne i Kielerkanalen. Anlægget, der består af en stor og en lille slusegruppe med hver to kamre, besejles hele vejen igennem. Efter over hundrede års drift svarer tunnellen under slusegrupperne ikke mere til det aktuelle teknologiske niveau. Tunnellen kaldes også forsyningsgennemløbet – her ligger ledninger til energiforsyning, vand og spildevand samt kommunikation.

Af økonomiske årsager samt for at opretholde driftssikkerheden i slusegrupperne har de ansvarshavende hos WSV besluttet sig for et nybyggeri til erstatning for det gamle. Mens sluserne stadig kan besejles, bliver der med den mest moderne teknik under det samlede anlæg, i ca. 30 m dybde, boret en ca. 400 m lang og ca. to meter bred tunnel. Flere skakter, der laves mellem kamrene, bruges til at forbinde forsyningsledningerne. Dette konstruktionsafsnit er forberedelsen til yderligere omfattende foranstaltninger til modernisering af sluseanlægget.

Løsning

MCC-systemer fra Glötzl  

MCC-systemerne fra Glötzl er installeret i fire forskellige områder af slusen

Til overvågning af bygningsværket og evaluering af måleresultaterne anvendes der komponenter fra Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbH i Rheinstetten ved Karlsruhe. I sluseanlægget i Kiel-Holtenau optages måleinstrumenterne på fire områder af decentrale måleværdioptagere – de såkaldte MCC-systemer (Measurement Communication Control).

Udfordringen bestod i, at de fire spredte stationer overfører deres data til den centrale MCC-masterstation, som er placeret i kontrolcentralen på helleanlægget. Mellem de enkelte stationer og kontrolcentralen skal der ikke kun overvindes flere hundrede meter afstand, men også slusekamrene. Derfor vil udlægning af ledninger mislykkes at tekniske og økonomiske grunde.

"På den baggrund besluttede vi os for det trådløse Radioline-system fra Phoenix Contact, fordi det er fleksibelt mht. anvendelsen", udtaler Joachim Haberland, der som projektleder hos Glötzl Baumesstechnik er ansvarlig for overvågning af bygningsværket ved sluseanlægget. "Med Radioline-modulerne kan der overføres både I/O-signaler og serielle data, og der opstår ikke følgeomkostninger i den forbindelse".

Oversigtsbillede af sluseanlægget Kiel-Holtenau  

Oversigtsbillede af sluseanlægget Kiel-Holtenau

Alternative overførselsveje ved afbrydelse af forbindelse

Sensorerne, der er monteret på slusebygningsværkerne, afsøger overfladen med høj præcision og optager således hældninger og forskydninger i kammervæggene. Desuden registreres grundvandsniveauet ti steder med niveaufølere. Disse signaler udgiver sensorerne over en seriel RS 485-grænseflade.

Det trådløse Radioline-system tilsluttes direkte til RS 485-udgangen på måleværdioptageren og kommunikerer så værdierne trådløst til kontrolcentralen. Her gemmer MCC-masteren dataene og evaluerer dem.

"Samtlige måleværdier kan nu registreres permanent, således at evt. forekomster af fejl registreres tidligt, så der kan træffes modforanstaltninger", konstaterer Jürgen Glötzl, administrerende direktør hos Glötzl Baumesstechnik.

Serielle data og I/O-data kan ledes videre

Princippet for Radioline-systemet, som orienterer sig mod de særlige krav i industrielle infrastrukturanvendelser, fører videre til den nye trådløse teknologi Trusted Wireless 2.0. Den lukker hullet mellem WirelessHART som løsning til sensornetværk i procesteknikken og Bluetooth og Wireless LAN, som er de Wireless-standarder, der er etablerede inden for fabriksautomation.

Alt efter applikationskrav byder Radioline-modulerne på forskellige indstillingsmuligheder. Lige fra den enkle punkt-til-punkt-forbindelse til de selvhelende Mesh-netværk kan der opbygges vilkårlige netværksstrukturer.

Konklusion

Jürgen Glötzl og Joachim Haberland  

Administrerende direktør Jürgen Glötzl og projektleder Joachim Haberland

Gennem anvendelse af det trådløse Radioline-system har den nationale tyske forvaltningsenhed med ansvar for de indenlandske vandveje (WSV) sparet både tid og penge.

"Nu har Wireless-modulerne kommunikeret de registrerede måleværdier til kontrolcentralen i flere måneder uden et eneste udfald, og det overgår mine forventninger til stabiliteten ved en trådløs forbindelse", sammenfatter Jürgen Glötzl. "På grund af disse positive erfaringer vil vi også fremover bruge trådløse løsninger fra Phoenix Contact".

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11