Planlægning af en radioforbindelse

Der bør være synlig forbindelse mellem antennerne på Wireless-komponenterne, især ved større afstande. For at kunne holde den såkaldte Fresnel-zone fri kan det være nødvendigt at udføre montage i nogle meters højde. På dette område bør der heller ikke befinde sig flere hindringer.

Præsentation af Fresnel-zonen

Fresnel-zonens radius svarer til den antennehøjde, som skal tilstræbes. Den er afhængig af radiofrekvensen og afstanden mellem antennerne.

Den trådløse vej kan også fungere, når der rager hindringer ind i Fresnel-zonen (et hus, et træ o. lign.) Her er det spørgsmålet, hvor langt og i hvor stort antal hindringerne befinder sig inden for denne zone.

I sådanne tilfælde anbefales det at udføre testmålinger. Inde i bygninger, i det klassiske automatiseringsmiljø, er der mange overvejelser at tage hensyn til, som ikke forekommer på samme måde udendørs. De bidrager til en god trådløs forbindelse, også når Fresnel-zonen ikke er fri.

Distance trådløs vej (d)Antennehøjde (r)
868/900 MHz
Antennehøjde (r)
2,4 GHz
Antennehøjde (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1.000 m9 m5,5 m4 m
2.000 m13 m8 m5,5 m
4.000 m18,5 m11 m8 m
10.000 m29 m--
20.000 m41,5 m--
30.000 m50 m (kun 900 MHz)--

Tabellen viser Fresnel-zonens radius i forhold til frekvens og afstand. Ud fra dette beregnes montagehøjde for hhv. Wireless-komponenter og antenner.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11