Paralleldrift af trådløse løsninger

Paralleldrift af trådløse løsninger

Pålidelig kommunikation

Fejlfri sameksistens af trådløse løsninger på det industrielle område.

Den store fordel ved trådløs kommunikation ligger i udnyttelsen af det frie rum som et offentligt tilgængeligt overførselsmedium. Sammenlignet med kablede installationer opstår der her ingen ekstra omkostninger og arbejde i forbindelse med installationen. Man kan bevæge sig frit i rummet, og overførselsmediet er ikke udsat for slid.

Dog er der ved dette overførselsmedium tale om en begrænset ressource. Den står ikke udelukkende til rådighed for én bestemt anvendelse, men benyttes af alle applikationer, som danner elektromagnetiske bølger. Da der i industrielle anlæg forekommer flere og flere anvendelser med trådløs kommunikation, skal omgangen med denne ressource koordineres.

Trådløse anvendelsers indbyrdes indflydelse på hinanden

Trådløse anvendelsers indbyrdes indflydelse på hinanden  

Trådløse anvendelsers indbyrdes indflydelse på hinanden

Pga. den fælles udnyttelse af overførselsmediet kan der under bestemte forudsætninger opstå konflikter og gensidig interferens. Det sker dog kun, når trådløse signaler fra to eller flere trådløse systemer på ét sted overlagres på samme frekvens og på samme tid.

Virkningerne i praksis afhænger af arbejdsmåden og støjimmuniteten for de trådløse teknologier, der er involveret. Ud over den trådløse teknologi bestemmer planlægningen af trådløse systemer den rum- og frekvensmæssige overlapning og anvendelsen i væsentlig grad den tidsmæssige overlapning.

Virkninger

Eksempel på tidsforhold med og uden påvirkning fra trådløse systemer  

Eksempel på tidsforhold med og uden påvirkning fra trådløse systemer

De gensidige trådløse påvirkninger fører i praksis ikke nødvendigvis til udfald af kommunikationen. I første omgang fører det til en forlænget overførselstid (latenstid) og tiltagende jitter. Forsinkelsen og udsvingene (jitter) afhænger hovedsageligt af støjimmuniteten i den trådløse teknologi eller det trådløse system.

For på trods af dette at opnå en høj grad af pålidelighed benytter alle trådløse teknologier så robuste modulationsprocesser som muligt samt interne mekanismer til fejlkorrigering og telegramgentagelse. Alligevel er central koordinering og planlægning af trådløse systemer bydende nødvendig, især for tidskritiske anvendelser, for på forhånd at undgå indbyrdes interferens og påvirkninger.

Koeksistens-management

En fagligt korrekt planlægning og fortolkning af de trådløse anvendelser samt en manuel frekvens- eller radiokanalplanlægning muliggør en pålidelig parallel drift af mange trådløse anvendelser på ét sted.

Trusted Wireless 2.0 og de industrielle Bluetooth-løsninger fra Phoenix Contact understøtter den manuelle frekvensplanlægning yderligere gennem specielle funktioner. De enkelte forløb for koeksistens-management er beskrevet nærmere i VDI-retningslinjen 2185 og i IEC EN 62657-2. Disse trin, særligt minimeringen af trådløs påvirkning, bør i tvivlstilfælde altid følges eller gennemføres af en ekspert.

Koeksistens er mulig gennem afkobling på mindst ét af områderne sted, frekvens og tid:

Lokal afkobling

  • Tilpasning af sendeeffekt
  • Valg af antenner
  • Placering og retning for antenner

Afkobling i frekvensområdet

  • Valg af kanal
  • Blacklisting af frekvensområder eller kanaler

Minimering af tidsmæssig frekvensbelægning

  • Lavest mulig gennemsnitlig belastning på alle enkeltsystemer

Andre industrielle, elektromagnetiske fejlkilder

At anvende trådløs kommunikation pålideligt i industrien er det samme som at udelukke elektromagnetiske fejl. Der findes mange elektromagnetiske fejlkilder – f.eks. svejseprocesser, koblingsprocesser eller frekvensomformere. Deres udsendelse af elektromagnetiske felter når dog kun op på lave frekvenser i kilohertz- eller den lave ende af megahertz-området.

Dataoverførsel sker dog normalt ved 868/900 MHz eller mere end 2,4 GHz og ligger dermed godt over frekvenserne for almindelig interferens i industriel sammenhæng. Påvirkninger pga. for industrien almindelige elektromagnetisk fejlkilder udelukkes dermed.

Fejlområder for typiske anvendelser på de industrielle område

Fejlområder for andre typiske anvendelser på de industrielle område

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk