Tilbage til oversigten

Den rigtige sikring og redundant strømforsyning

Det rigtige valg af beskyttelsesenheder sørger for en sikker drift af elektriske anlæg og en høj levetid for anlægget. 

Automatsikringer og sikkerhedsafbrydere

Professionel installation af sikkerhedsafbrydere  

Professionel installation af sikkerhedsafbrydere

Automatsikringer beskytter ledningerne til strømfordelingen i bygninger eller anlæg. Kun hvis der sker en kortslutning i periferiapparatet, kobler de fra for at beskytte strømledningen mod overbelastning. Effektafbryderene har en høj koblingskapacitet fra 6 kA og opefter.

Som sidste beskyttelsestrin til periferiapparater giver termomagnetiske og elektroniske effektafbrydere den mest effektive kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse. Når enkelte forbrugere eller små funktionsgrupper sikres adskilt, så kan anlægsdele, som ikke er ramte, arbejde videre, hvis den samlede proces tillader dette.

Når en ny strømkreds installeres, er det vigtigt at sørge for en tilpasset sikring af det relevante periferiapparat. Ved installationen skal der også tages hensyn til ledningslængder og -tværsnit. Ledningerne skal være tilpasset til den forventede driftsstrøm, men også til en eventuel overbelastnings- og kortslutningsstrøm. I forbindelse med en trindelt sikring af anlægsområder skal selektiviteten mellem de enkelte sikringer eller beskyttelsesenheder overholdes. Dette er også med til at sørge for en længere levetid for anlægget, fordi det kun er strømkredsen med fejl, som afbrydes.

Det er en god idé at installere sikkerhedsafbryderene sådan i styreskabet, at de er nemme at nå, så de hurtigt og nemt kan kobles til igen efter en frakobling. Desuden skal et styreskab ikke overbestykkes, så strømforsyningen ikke overbelastes. Desuden skal der sørges for en tilstrækkelig lufttilførsel og afkøling. På den måde undgås fejlalarmer.

Tilbage til toppen

Valget af de rigtige sikkerhedsafbrydere

Sikkerhedsafbryder  

Forskellige konstruktioner af sikkerhedsafbrydere

Kravene til en optimal apparatbeskyttelse varierer alt efter anvendelses- og opgaveområde. Sikkerhedsafbrydere arbejder derfor med forskellige teknologier: elektronisk, termisk og termomagnetisk. Forskellene ligger i udløsningsteknikken og nedlukningsreglerne. Kendelinien tydeliggør de forskellige sikkerhedsafbryderes afkoblingskarateristik.

Basis for udvalget af sikkerhedsafbrydere er mærkespænding, nominel strøm og eventuelt et periferiapparats anløbsstrøm. Fejlsituationen (kortslutning eller overbelastning), som kan forventes, bestemmer så de passende nedlukningsregler.

Tilbage til toppen

Udvalgsanbefaling efter fejlsituation

 Udløsningstid i tilfælde af kortslutningDin applikation er optimal afsikret ved
Termiske effektafbrydereegnetuegnet
 • Overbelastning
Termomagnetiske effektafbrydereegnetideelt
 • Overbelastning
 • Kortslutning
 • lange ledninger
  (SFB-udløsekurve)
Elektroniske effektafbrydereideeltideelt
 • Overbelastning
 • Kortslutning
 • lange ledninger
  (aktiv strømbegrænsning)
Tilbage til toppen

Udløsekurver

Udløsekurver hjælper med at finde den passende beskyttelsesenhed alt efter anvendelse. De viser strømbegrænsende beskyttelsesenheders arbejdsområde i en strøm-/tids-kendelinie.

Alt efter type har beskyttelsesenhederne arbejdsområder med forskellige størrelser. Almindelige sikringer med smeltetråd hører til det ældste sikkerhedsudstyr.

Smeltetrådens form og tykkelse er bestemmende for den nominelle strøm, som sikringen kan anvendes til. Moderne sikringsautomater og sikkerhedsafbrydere, som vi ser på her, kan præcist udvikles til en bestemt udløsningsadfærd.

Tilbage til toppen

Omgivelsestemperatur

De forskellige effektafbrydere reagerer forskelligt på temperaturindflydelse udefra. Særligt ved sikkerhedsafbrydere med termisk udløsning skal man være opmærksom på omgivelsestemperatur.

Til at bestemme det korrekte afkoblingstidspunkt findes der en temperaturfaktor. Den mulitpliceres med de relevante værdier fra strøm-/tidskendelinien. Resultatet heraf er den endelige værdi.

I tabellen vises de typiske værdier. Som standardbetingelse antages en omgivelsestemperatur på 23 °C. Faktoren herfor er 1. Hvis omgivelsestemperaturen er lavere, forsinkes udløsningen. Faktoren ligger så under 1. Højere temperaturer medfører en tidligere udløsning. Faktoren ligger så over 1.

Effektafbryderrvarianter-20 °C-10 °C0 °C+23 °C+40 °C+60 °C
Temperaturfaktor
Termomagnetisk effektafbryder
0,790,830,881,001,121,35
Temperaturfaktor
Termisk sikringsautomat
0,820,860,911,001,091,25
Temperaturfaktor
Termisk effektafbryder
0,760,840,921,001,081,24
Tilbage til toppen

Beskyttelsesenhedernes indre modstand

En beskyttelsesenheds indre modstand angives enten som modstandsværdi i ohm eller som spændingsfald i millivolt.

Det er ideelt med en lav indre modstand: på den måde falder tabseffekten i effektafbryderen. Den er derfor bedre egnet til strømkredse med lav mærkespænding.

De nedenstående tabeller viser typiske værdier for spændingsfaldet og den indre modstand for forskellige sikkerhedsafbrydere.

Typisk spændingsfald1 A2 A3 A4 A5 A...
Elektroniske effektafbrydere140 mV100 mV120 mV100 mV130 mV 
Termisk sikringsautomat    <150 mV<150 mV
Tilbage til toppen
Typiske indre modstande0,1 A0,5 A1 A2 A3 A4 A5 A8 A
Termomagnetisk
effektafbryder
 5 Ω1,1 Ω0,3 Ω0,14 Ω0,09 Ω0,06 Ω≤ 0,02 Ω
Termisk
effektafbryder
81 Ω3,4 Ω0,9 Ω0,25 Ω0,11 Ω0,07 Ω≤ 0,05 Ω 

Rækkemontering af modulære effektafbrydere

Ved montering af beskyttelsesenheder med samtidig belastning ved siden af hinanden opstår der en gensidig termisk påvirkning. Den svarer til en forhøjelse af omgivelsestemperaturen. Resultatet er, at effektafbryderen afkobles for hurtigt.

Faktorer med indflydelse:

 • Omgivelsestemperatur
 • Nominel strøm under driftsbetingelserne
 • Effektafbryderens nominelle strøm
 • Antallet af effektafbrydere, som er installeret ved siden af hinanden
 • Afstand mellem effektafbryderne

Som korrektur kan effektafbryderne dimensioneres sådan, at de under normale driftsbetingelser kun belastes med 80 procent af effektafbryder-mærkestrømmen. Det kompenserer for temperaturpåvirkningerne og optimerer nedlukningsreglerne.

Tilbage til toppen

Den passende strømforsyning

Strømforsyninger og sikkerhedsafbrydere med SFB-teknologi  

Pålidelige enhed: strømforsyninger og sikkerhedsafbrydere med SFB

Allerede i planlægningsfasen skal kravene til en strømforsyning defineres med reserver til fremtidige udvidelser, for kravene til strømforsyningen stiger hele tiden. Til 24 V DC-strømforsyninger i industrielle anvendelser er f. eks. en kompakt konstruktion og den stigende ydelsesevne vigtig.

Strømforsyninger skal stemme overens med effektbehovet for de periferiapparater, som tilsluttes. Derudover skal der ikke lægges planer for mere end 80 procent af mærkestrømmen, for således at garantere en pålidelig kortslutningsstrøm i tilfælde af fejl. Er den valgte strømforsyning for lille, eller er tilslutningsværdien for høj, kan der opstå underspænding. Så kan anlægsdele gå i stykker og produktionsprocessen afbrydes.

Nogle strømforsyninger er udstyret med Selective Fuse Breaking-teknologi, forkortes SFB. Den leverer i få milisekunder den seksdobbelte mærkestrøm. Med denne strømreserve udløses beskyttelsesenhederne sikkert i tilfælde af fejl. Sammen med de termomagnetiske sikkerhedsafbrydere med SFB-teknologi danner de en pålidelig enhed til den længste levetid for anlægget.

Tilbage til toppen

Redundant strømforsyning

Med en redundant strømforsyning kan levetiden og produktiviteten forhøjes betydeligt. Tilslutningsfejl, kortslutninger eller spændingsfald i en primær forsyningsgren påvirker ikke udgangsspændingen. Det er særligt vigtigt for følsomme processer og vigtige anlægsområder.

I et system, som er opbygget redundant, afkobles strømforsyningerne fra hinanden. Denne opgave overtager redundansmoduler, som har forskellige funktioner. Belastningen kan for eksempel i normaltilstand fordeles optimalt på begge strømforsyninger. Alt efter konstruktion foretages en vedvarende overvågning af indgangsspændingen og udgangsstrømmen. Hvis en strømforsyning går i stå, tages den anden i drift uden forsinkelse.

Strømforsyninger forsyner sikkerhedsafbryderen via et redundansmodul  

To strømforsyninger forsyner sikkerhedsafbryder-boardet via et redundansmodul

Med forsyningsledninger, som er lagt redundant, undgås ledningsfejl på vejen mellem redundansmål og forbruger. Applikationseksemplet viser den redundante opbygning af strømforsyningen hen til afsikringen med sikkerhedsafbryder-boardet. Boardet giver med dets dobbelte forsyningsklemmer mulighed for tilslutning af to forsyningsledninger.

Tilbage til toppen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk