Tilbage til oversigten

Principper

Overbelastnings- og kortslutningsstrømme opstår ofte uventet. De forårsager fejl og afbrydelser af et anlægs igangværende drift. De ubehagelige konsekvenser kan være produktionsstop og udgifter til reparationer.

Minimér skaderne ved at afsikre enkelte komponenter eller komponentgrupper adskilt. På den måde er periferiapparater optimalt beskyttet mod skader eller ødelæggelse. Anlægsområder, som ikke ligger i berørte strømkreds, arbejder videre uden afbrydelse, hvis den samlede proces tillader det.

Mærkestrømme fra forbrugere

Elektriske forbrugere  

Elektriske forbrugere med forskellige mærkestrømme

Ved forskelle i mærkestrømmen anbefales det at sikre strømkredsene separat. Der fås egnede sikkerhedsafbrydere til hver mærkestrøm.

Her er et par eksempler:

 • Ventiler: 0,5 til 4 A
 • Motorer: 1 til 12 A
 • Relæ: 0,5 til 5 A
 • Styringer: 1 til 8 A
 • Sensorer 0,5 til 2 A
Tilbage til toppen

Overbelastningsstrøm

Motor med visning af overbelastningsstrøm  

Afkobling af overbelastningsstrømme i et sekund- til et lavt minutområde.

Overbelastningsstrømme opstår, når periferiapparater uventet aftager end højere strøm en den beregnede mærkestrøm. Sådanne situationer opstår for eksempel på grund af et blokeret drev. Også midlertidige anløbsstrømme fra maskiner er overbelastningsstrømme. Det kan normalt beregnes, hvornår de opstår, men de kan variere afhængigt af maskinens belastning i startøjeblikket.

Ved valget af egnede sikringer eller effektafbrydere til sådanne strømkredse skal der tages hensyn til disse betingelser. En sikker afkobling skal ske i sekund- til et lavt minutområde.

Tilbage til toppen

Kortslutningsstrømme

Motor med visning af en kortslutningsstrøm  

Afkobling af kortslutningsstrømme inden for millisekunder

Kortslutninger kan ske ved isolationsskader mellem ledere, som fører driftsspændinger. Typiske beskyttelsesenheder til kortslutningsstrømme er smeltesikringer eller sikringsautomater med forskellige udløsningsmekanismer.

Kortslutningsstrømme skal afkobles sikkert inden for millisekunder.

Tilbage til toppen

Fejlstrømme

Fejlstrømme opstår ved beskadiget isolation og ved kortslutninger mellem spændingsførende dele og jord. Sådanne fejl kan føre til livsfarlige berøringsspændinger for mennesker og dyr.

Fejlstrømsafbrydere kobler anlægsområder, hvor sådanne fejl kan opstå, fra inden for få millisekunder. Sådanne sikkerhedsanordninger ser vi ikke på her.

Tilbage til toppen

Ledningslængders indflydelse på nedlukningsreglerne

I tilfælde af fejl begrænser de lange lederveje den nødvendige udløserstrøm. De kan derfor forsinke eller forhindre frakoblingen.

Den maksimale ledningslængde, som kan anvendes mellem strømforsyningen og periferiapparatet, afhænger af følgende kriterier:

 • Strømforsyningens maksimale strøm
 • Effektafbryderens indre modstand
 • Kabelmodstand

Kabelmodstanden er afhængig af ledningslængden og ledertværsnittet. Derfor skal den korteste ledningsvej grundlæggende vælges ved installationen.

Strømforsyning og forbruger

Længde og tværsnit bestimmer afkoblingsbetingelserne for en sikkerhedsafbryder

Kabelmodstanden modvirker en kortslutningsstrøm. Ved spændingskilder med lav effekt kan en kortslutningsstrøm begrænses af kabelmodstanden på en sådan måde, at en sikkerhedsanordning ikke længere opfatter denne strøm som en kortslutningsstrøm. For eksempel ligger den øvre udløsningsgrænse ved ledningseffektabrydere med C-karakteristik betydeligt højere end mærkestrømmen. Derfor kan der især ved dette sikkerhedsudstyr ske en forsinket afkobling i tilfælde af en kortslutning.

Optimerede beskyttelsesenheder med SDF-karakteristik eller aktiv strømbegrænsning opdager tidligt, når mærkestrømmen overskrides.

Tilbage til toppen

Ledningsberegning

For at beregne den maksimale ledningslængde, som kan anvendes, er følgende data nødvendige:

RmaksMaksimale samlede modstand
UMærkespænding
ICBSikkerhedsafbryderens mærkestrøm
xIUdløsningsfaktor i henhold til strømkendelinine / gange med mærkestrømmen
RLmaxMaksimal kabelmodstand
RCB1AIndre modstand for sikkerhedsafbryderen 1A
Lmaksmaksimal ledningslængde
ALedningstværsnit
ρspecifik kabelmodstand Rho, (Cu 0,01786)
Tilbage til toppen

Eksempel

Til det følgende regneeksempel anvendes disse værdier:

U24 V DC
xI15 (fra M1-kendelinie)
ICB1 A
RCB1A1,1 (fra tabellen over mærkestrømme og indre modstande fra termomagnetiske effektafbrydere)
P0,01786 (kobber)
A1,5 mm2 (antaget)
Tilbage til toppen

Beregning

Regneeksempel for ledningslængden  

Regneeksempel for ledningslængden

Her ser du som eksempel en beregning i tre trin:

 1. Strømkredsens samlede modstand
 2. Maksimal kabelmodstand
 3. maksimal ledningslængde
Tilbage til toppen

Hoved- og hjælpekontakter

Sikkerhedsafbryderes hoved- og hjælpekontakter  

Hjælpekontakternes stilling afhængigt af hovedkontaktens koblingstilstand

Mange sikkerhedsafbrydere har supplerende hjælpekontakter. De muliggør fjernforespørgelser om koblingstilstandene og melding af fejl.

Forklaring:

Power = hovedkontakt
Signal = hjælpekontakter
NO = slutttekontakt (normally open)
NC = brydekontakt (normally closed)
C = Fælles skiftefodkontakt (common)

Tilbage til toppen

Mærkning af tilslutninger

KontakterMærkning
Hovedkontakterenkeltvis: 1-2
 i grupper: 1-2 / 3-4 / 5-6 / ...
HjælpekontakterSluttekontakter enkeltvis: 13-14
 Sluttekontakter i grupper: 1.13-1.14 / 2.13-2.14 / 3.13-3.14 / ...
 Bryderkontakter enkeltvis: 11-12
 Brydekontakter i grupper: 1.11-1.12 / 2.11-2.12 / 3.11-3.12 / ...

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk