Tilbage til oversigten

Glossar

Forskellige varianter, som sikkerhedsafbryderen, som tilsluttes i optagelsen, f. eks. ved at blive sat i eller trukket ud af stikket eller også skruet på.

Dette tal angiver, hvor mange elektrisk delte strømgrene, der kan tilsluttes. Sikkerhedsafbrydere fås med forskellige poltal.

De viser en sikkerhedsafbryders udløsningsadfærd. I et diagram er koblingstiden og strømstyrken vist, hvor en effektafbryder udløses.

Typer af inbygningsmuligheder for sikkerhedsafbrydere, som opbygnings-, indbygnings- eller fordelertype.

Den fastlagte strøm- eller spændingsværdi for sikkerhedsafbryderen, som er fastlagt af producenten for en forudbestemt driftsbetingelse. Denne værdi henviser til kendetegnene for drift og ydelse.

Mærkestrøm, isolationsmærkespænding eller mærkefrekvens er værdier, hvortil et driftsmiddel er beregnet til.

Beskriver hvordan en sikkerhedsafbryder aktiveres eller nulstilles. Der findes varianter med selvaktiverende nulstilling og med manuel aktivering. Disse er udstyret med en gearvælger til regelmæssig eller ikke regelmæssig kobling.

Kendelinier, som beskriver en sikkerhedsafbryders adfærd under bestemte strøm- og spændingsværdier.

Udløsning af en sikkerhedsafbryder, uden at gearvælgerens position ændres.

Effektafbrydere, som beskytter mod mulige defekter, som følge af kortslutning eller overbelastning. De er specielt konstrueret til beskyttelse af komponenter og aktuatorer i tekniske anlæg og maskiner.

Kontakt i hovedstrømkredsen, som skal føre strømmen i lukket stilling.

Kontakt i hjælpestrømskreds, som aktiveres mekanisk. Den bruges som fjernmeldekontakt.

Korteste afstand langs et isoleringsmateriales overflade mellem to ledende dele.

Kortslutningsstrøm opstår på grund af en fejlbehæftet lavimpedant forbindelse mellem to punkter, som normalt har forskellige potentialer.

Anvendes for at beskytte ledninger mod skader, som kan opstå som følge af overbelastning eller kortslutning.

Korteste afstand mellem to ledende dele.

MTBF står for Mean Time Between Failures og beskriver den forventede værdi for driftsvarigheden mellem to på hinanden følgende fejl.

Potentialfri hjælpkontakt. Åbnet, når hovedkontakten er lukket.

Række af aktiveringer fra en stilling til en anden og tilbage.

Potentialfri hjælpkontakt. Lukket, når hovedkontakten er lukket.

SFB står for Selective Fuse Breaking. Sikkerhedsafbrydere, som arbejder på basis af denne kendelinie, udløses i tilfælde af kortslutning tidligere. SFB-udløsekurven ligger mellem M1- og F1-kendelinien.

Strømforsyninger, som arbejder på basis af denne teknologi, har en højere strømreserve i tilfælde af kortslutning. Også ved lange ledningsveje bliver sikringsanordninger forsynet med den nødvendige afkoblingsstrøm. Anlægsdele, som ikke er berørte, men også er tilsluttet til denne strømforsyning, forsynes fortsat med strøm.

Sikringer åbner en strømkreds og kobler strømmen fra, når en tilladt strømværdi overskrides i længere tid.

Overstrøm, som optræder i en elektrisk ubeskadiget strømkreds.

Strøm, som overskrider mærkestrømmen.

Luftens temperatur, som er bestemt under fastlagte betingelser, der omgiver driftsmidlet.

Højeste værdi for en forudgående spænding, som under forudbestemte betingelser ikke forårsager isolationsskader.

Signalkontakt med tre tilslutninger, som har åben- og lukkefunktion.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk