Tilbage til oversigten

Termiske sikkerhedsafbrydere

Udløsningsorganet i termiske sikkerhedsafbrydere er et termo-bimetal, en kombination af bimetal og elektrisk varmeelement. Bimetallet består af stål og zink, som omformes ved varmepåvirkning. Opnår termo-bimettalet ved for høj strøm en defineret opvarmning, udløses en afkoblingsmekanisme.

Termiske sikkerhedsafbrydere er et enkelt og billigt alternativ til anvendelser, hvor en helt præcis afkobling ikke er tvingende nødvendig.

Konstruktion (med koblingslås)

En termisk effektafbryders konstruktion  

En termisk effektafbryders konstruktion

Effektafbrydere med denne konstruktion arbejder med et stribeformet termo-bimetal. Afkoblingen kan ske via en fjederspændt kontaktmekanisme. Med kontakten kan beskyttelsesenhederne manuelt kobles til og fra.

En indstillingsskrue bruges til at justere afkoblingstidspunktet fra fabrikkens side. Dermed bliver forspændingen til termobimetallet, som påvirker udløsningsmekanismen, indstillet.

Mærkestrømmen begynder i milliampere-området og når op i det tocifrede ampere-område. De er egnet til anvendelse op til 230 V AC eller 65 V DC.

Forklaring:

  1. Tænd-/slukknap
  2. Fjederspændt koblingsstang
  3. Koblingskontakter
  4. Bimetal
  5. Indstilling af forspænding
Tilbage til toppen

Koblingsdiagram

Funktionsdiagram for en termisk sikkerhedsafbryder

Funktionsdiagram for en termisk sikkerhedsafbryder

Tilbage til toppen

Konstruktion (med gearvælger)

En termisk sikringsautomats konstruktion  

En termisk sikringsautomats konstruktion

Termiske sikringsautomater med en klikskive som termo-bimetal har en meget lille konstruktion. Koblingskontakten er fastgjort direkte på skiven. Disse varianter har en lidt hurtigere udløsekurve end de med bimetalstriber.

De anvendes først og fremmest til beskyttese af integrerede koblingskredse i batteri- og boardsystemer op til 32 V jævnspænding. Mærkestrømmene ligger i det et- til tocifrede ampere-område. Med en taste kan termiske sikringsautomater kobles til igen efter udløsningen. Lavere mærkestrømme afsikres med beskyttelsesenheder med en anden konstruktion.

Forklaring:

  1. Koblingskontakt
  2. Strømslutter
  3. Bimetal

 

Tilbage til toppen

Koblingsdiagram

En termisk sikringsautomats funktionsdiagram

En termisk sikringsautomats funktionsdiagram

Tilbage til toppen

Udløsekurver

En termisk effektafbryders udløsekurve  

En termisk effektafbryders udløsekurve

Termiske sikkerhedsafbryderes udløsningstidspunkt afhænger af den aktuelle overbelastningsstrøm og omgivelsestemperaturen. Med stigende overbelastning udløses effektafbryderen hurtigere, ved mindre overbelastningsstrømme tilsvarende langsommere. Til effektafbrydere med forskellige mærkestrømme med ensartede udløsekarakteristik kan udløsningsadfærden også vises i kendeliniefelter.

Termiske sikkerhedsafbrydere reagerer ifølge sagens natur på påvirkningen af varme. Også omgivelsestemperaturen påvirker udløsningstidspunktet. Effektafbryderen udløses ved en høj omgivelsestemperatur tidligere og senere ved en lav omgivelsestemperatur.

Forklaring:

t = koblingstid (i sekunder)
xl = mangedobling af mærkestrøm/udløsningsfaktor
1 = kendeliniefeltets strømområder
2 = udløsekurve for lavere temperaturområde (blau)
3 = udløsekurver for gruppe 1
4 = udløsekurver for gruppe 2
5 =udløsekurve for højere temperaturområde (rød)

Tilbage til toppen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk