Tilbage til oversigten

Funktionsprincip

CONTACTRON-funktionsprincippet er baseret på en mikroprocessorstyret hybrid-kombination af robust relæteknik og slidfri halvlederteknologi. Koblingskonceptet forbinder styrkerne ved begge koblingsteknologier og står dermed for holbarhed og lang levetid for anlægget.

Stærkt teamwork – op til en tidobling af levetiden

CONTACTRON Hybridmotorstarterteknologi  

Slidfattig kobling takket være CONTACTRON hybridmotorstarterteknologi

Inden for CONTRACTRON hybrid-teknologien overtager slidfrie halvledere motorens til- og frakoblingsproces – den konstante drift overtages af elektromekaniske kontakter med lavt tab.

Takket være det intelligente koblingskoncept kobles de elektromekaniske kontakter næsten uden strøm – sådan kan der ideelt regnes med den mekaniske livstid for koblingskontakterne. Den er i praksis ti gange så højt som den elektriske livstid.

I den følgende video kan du lære, hvordan CONTACTRON Hybrid-teknologien virker.

Hybrid-teknologi-funktionsprincippet

CONTACTRON-hybrid-teknologien gør det muligt at koble motorer på en skånende måde for en øget levetid. Nedefor vises, hvad der sker i en tilkoblingsproces. I frakoblingsprocessen er processen nøjagtig omvendt.

Trin 1:
Relæ K1 og K2 lukkes. Strømmene l1, l2 og l3 er stadig lig med nul.

Start video

Trin 2:

Halvlederne V1 og V2 kobles til og overtager dermed tilkoblingsstrømmen. Strømmene I1, I2 og I3 flyder nu, så motoren kører. I denne korte tid producerer halvlederen V1 og V2 en tabseffekt.

Start video

Trin 3:

For at reducere denne tabseffekt, bliver der slået bro over halvlederen med bypassrelæet K3 og koblet fra.

Start video

De slidfrie halvledere overtager kun til- og frakoblingsmomenterne. Efterfølgende kan bypas-relæet kobles uden belastning og fører motorstrømmen konstant. Alt dette bliver styret og overvåget af en mikrocontroller.

Teknologien muliggør en skånende kobling og forhøjer levetiden for koblingsapparatet ti gange.

Start video

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk