Tilbage til oversigten

Moderne testprocesser garanterer højeste kvalitet

Kvalitetstest af værktøj

Ledningsudtrækstest

Trækkræfter, som belaster klemmestedet, påvirker lederen under fortrådningen eller under drift. Derfor skal korrekt crimpede muffer og terminalrør have en høj grad af mekanisk sikkerhed. Ved test af trækbelastbarheden skal en crimpet leder kunne modstå en fastsat, tværsnitsafhængig trækkraft i over 60 sekunder. På grund af trækkræften belastes ledningen i klemmestedet. Klemmestedet må ikke blive beskadiget. Normalt belastes den maksimale trækkraft derefter, indtil forbindelsen ødelægges.

Beskrivelse Sprog Stand
Tabel over ledningsudtrækskræfter pr. tværsnit [PDF, 34 KB] Engelsk 25.03.2017

Gastæthed for crimpforbindelser

Set på langs gennem crimpningen  

Set på langs gennem crimpningen

En gastæt crimpforbindelse opstår ved hjælp af en defineret presseproces. En eller flere lederes tråde og en muffe forbindes til stort set homogen sammenføjning uden mellemrum. Derved opstår en vedvarende og pålidelig forbindelse, som ikke kan adskilles.

Set på tværs gennem crimpningen  

Set på tværs gennem crimpningen

Foruden forbindelsens mekaniske og elektriske egenskaber, som skal testes, leverer en optisk betragtning af crimpområdet vigtige informationer om forbindelsens kvalitet. Til det laves mikrobilleder eller optagelser med computertomografi. Dermed vurderes de enkelte trådes porøsitet, brudforlængelse og deformering.

En korrekt udført sammenpresning er stort set afskærmet mod gasser som svovldioxidholdig industriatmosfære, ilt, salttåge eller andre korrosive medier. Det forhindrer, at gasser i forbindelsens levetid medfører, at de enkelte tråde korroderer, og at der opstår en forværring af de elektriske egenskaber.

Terminalrørenes crimpforbindelser kan ikke direkte sammenlignes med muffer eller kabelsko. De betragtes anderledes. Terminalrør bruges som spejsebeskyttelse for kobberledere i klasse 2, 5 og 6 fler-, fin- og superfintrådet. Terminalrørenes kobbertyller har kun en materialetykkelse fra 0,15 mm til 0,45 mm. De er dermed væsentligt tyndere end f.eks. kabelsko. Hvis et terminalrøs kobbertylle med et ledertværsnit på 2,5 mm² har en materialetykkelse på 0,3 mm, så er materialetykkelsen på en sammenlignelig kabelsko 0,8 mm.

Slibebillede  

Slibebillede

For presning af terminalrør beskriver DIN 46228 (del 1-4) den mekaniske test og tyllemålet fra 2,5 mm² for klasse 5 kobberledere iht. IEC 60228. De elektriske egenskaber vurderes i forbindelse med den senere anvendelse af forbindelsen, f.eks. inden for en rækkeklemme. Især i aggressive omgivelser er korrosionsfrie kontaktområder forudsætningen for lavohmske og dermed effektive forbindelser. Her skal der tages højde for, at forbindelsen sidder godt fast i tilslutningspunktet. Påvirkningen af aggressive medier i tilslutningspunktet vurderes i rækkeklemmenormen for kobberledere. Spændingsfaldet iht. DIN EN 60947-7-1 må før og efter testen ikke overskride en værdi på 3,2 mV eller 1,5 gange den værdi, som blev målt i starten af testen. Der er tale om en gastæt forbindelse, når kravet efter en test i skiftende klima med kondensvand med svovlholdig atmosfære iht. DIN 50018 (AHT 2,0 S) opfyldes. Denne test omfatter lagring i skiftende klima med kondensvand med skift af luftfugtighed og temperatur. I første testafsnit udsættes testemnet for en SO2 volumenkoncentration på 0,67 % ved en temperatur på 40 °C og en luftfugtighed på ca. 100 % i 8 timer. Efter denne test tørres testemnerne i 16 timer ved åben dør. Denne cyklus gennemføres to gange, før testemnerne vurderes.

Crimpværktøjer, terminalrør og stik fra PHOENIX CONTACT opnår ved korrekt anvendelse en vedvarende, gastæt forbindelse ved kontaktpunkterne. Aggressive medier påvirker dem heller ikke.

1000 V test iht. EN 60900

Anordning til spændingstest af isolerede håndværktøjer iht. DIN EN 60900  

Anordning til spændingstest af isolerede håndværktøjer iht. DIN EN 60900

I de strenge sikkerhedsbestemmelser for arbejdet med spændingsførende dele op til 1000 V AC og 1500 V DC overtager det VDE-isolerede værktøj nøglepositionen foruden generelle sikkerhedsforanstaltninger.

Den internationale norm IEC 60900 stiller de højeste krav til isoleret værktøj. Foruden de geometriske og målbare angivelser defineres især materialernes egenskaber. Omfattende testangivelser gør normen komplet. Således vurderes f.eks. isoleringens og påskriftens beskaffenhed med en synskontrol. En slagtest tester isoleringslagets bestandighed over for stød. Brud, afskalninger eller revner må heller ikke opstå ved lav temperatur (afhængigt af kategori -25 °C eller -40 °C). Efter en trykprøvning (halvkugle med diameter på 5 mm) belastes isoleringen i 2 timer ved 70 °C med 20 N. Efter afkøling må der på teststedet ikke være noget elektrisk gennemslag, overtænding eller overslag med en påført spænding på 5 kV (effektivværdi) i 3 minutter.

I isolationstest gennemgår konditioneret værktøj (vandbad, opbevaring i fugtigt rum) en spændingstest. I 3 minutter påføres en spænding på 10 kV. Afledestrømmen skal være mindre end 1 mA pr. 200 mm af værktøjets belægningslængde.

Mærkning af VDE-værktøj  

Mærkning af VDE-værktøj. Bogstavet "C" henviser til anvendelsesmuligheden ved lave temperaturer.

Andre test vedrører materialeovertrækkets klæbeevne, påskrifters kemikaliebestandighed og brandforhold. En positiv udgang på et værktøjs typetest danner grundlaget for at anvende VDE-logoet i forbindelse med IEC 60900. Det ansvarlige VDE-godkendelsessted gennemfører derudover regelmæssige kontroller af produktionsstederne og teststederne. Forløbet omfatter bl.a. at der tages stikprøver fra den løbende produktion, som så vurderes. Producenten gennemfører allerede omfattende test under produktionen, som garanterer, at kravene i IEC 60900 overholdes fuldstændigt. Test for gennemslagsstyrke udgør den sidste forhindring. Hvert værktøj testes med 10000 V AC. Først efter bestået test må det kaldes et VDE-værktøj og frigives til salg. De VDE-isolerede og tilsvarende markerede værktøjer fra Phoenix Contact giver brugeren høj kvalitet og størst mulig sikkerhed ved anvendelse ved spændingsførende dele op til 1000 V AC og 1500 V DC.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk