Tilbage til oversigten

Ledere og ledninger

Ledere og ledninger med ledningsmærkning

Ledere, ledninger og kabler har stort set samme formål, at overføre elektriske signaler eller energi.

I daglig tale ligestilles kabler ofte med ledninger, for begge varianter består hovedsageligt af flere ledere, som er isoleret fra hinanden. Kablet har dog en højere mekanisk modstandsstyrke, som tillader anvendelse i jorden, under vand eller ubeskyttet på frie arealer. Lederen (også kaldet tråd) består foruden isoleringen af en ledende kerne af kobber eller aluminium. Kobber anvendes fortrinsvist inden for elektroteknik på grund af sine fremragende egenskaber.

Lederklasser iht. IEC/DIN EN 60228

Ledere inddelt efter klasser  

Lederklasser iht. IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295)

IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) deler ledere op i fire fleksibilitetsklasser, alt efter hvilket trin ledernes basisfleksibilitet befinder sig på. Kriterierne herfor er den enkelte leders diameter og antallet af enkeltledere. Slaglængden er en anden størrelsen, som påvirker formstabiliteten. Slaglængden betegner længden for den enkelte leder, som kræves for en 360° drejning. Jo lavere slaglængde, jo stivere og mere kompakt er lederen. Ligeles øger dette den udvendige diameter.

  1. Klasse 1: Entrådet
  2. Klasse 2: Flertrådet
  3. Klasse 5: Fintrådet
  4. Klasse 6: Superfintrådet
Standardlederopbygning  

Standardlederopbygning

I normen IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) defineres ledertværsnittene ved hjælp af ledningsevne eller modstandsværdi. Disse værdier er grundlaget for formidling af den maksimale strømværdi. Geometriske angivelser, især tværsnitstolerancer, er ikke fastlagt her. Derfor kan det reelle tværsnit afvige væsentligt fra mærketværsnittene.

Ved at anvende kobber, der i dag kan udvise en renhed på op til 99,99 %, kan producenten reducere det faktiske kobbertværsnit med mere end 10 %. Denne omstændighed udgør en udfordring inden for crimpning.

Isoleringen fungerer som permanent adskillelse af de enkelte ledere indbyrdes samt som beskyttende indkapsling mod ydre påvirkninger. Grundkravet til materialet er en helst stor, elektrisk modstand, som dog kan aflede den opståede varme tilsvarende. I dag vælges derfor overvejende kunststof i alle varianter. Kunststoffets type og egenskab afgør derved de senere anvendelsesmuligheder for ledere, ledninger og kabler. Et andet kriterium er isoleringens styrke. Dette mål påvirker den mekaniske og elektriske belastbarhed direkte. Isoleringens beskaffenhed (hårdhed, sejhed, tykkelse,...) er i vid udstrækning udslagsgivende for valget af det passende afisoleringsværktøj.

  1. Isolering
  2. Leder
  3. Afisoleringslængde
  4. Ledning
  5. Slagretning
  6. Slaglængde
Beskrivelse Sprog Stand
Tabel over ledningsudtrækskræfter pr. tværsnit [PDF, 34 KB] Engelsk 25.03.2017

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk