Tilbage til oversigten

Tilslutningsevne

IEC 60947-7-1/-2

Lære (prøvedorn) form A og B iht. IEC 60947-1  

Lære (prøvedorn) form A og B iht. IEC 60947-1

Denne mekaniske test definerer tilslutningen af almindelige ledninger efter producentens angivelser.

Rækkeklemmer skal være konstrueret, så ledningerne med det dokumenterede dimensioneringstværsnit og med dimensioneringstilslutningsevnen kan tilsluttes. Angivelserne er dokumenteret af producenten i metriske (mm2) samt amerikaniske værdier (AWG).

Dimensioneringstværsnit betyder: Værdien af det størst mulige tværsnit for alle ledninger, der kan tilsluttes (fleksible og en- eller flertrådede), til hvilket bestemte termiske, mekaniske og elektriske krav relaterer.

Dimensioneringstilslutningsevne betyder: Området fra det største til det mindste tværsnit, som kan tilsluttes (min. 2 trin reduceret) samt antallet af ledninger, der kan tilsluttes, som rækkeklemmen er konstrueret til.

I testen bestykkes rækkeklemmen med dimensioneringstværsnittet og dimensioneringstilslutningsevnen. Alternativt kan dimensioneringstværsnittet også påvises med en lære, se illustrationer. Ledning eller lære skal uhindret kunne indføres eller tilsluttes i det åbne tilslutningspunkt.

Klemmer fra PHOENIX CONTACT tilbyder mål, som ligger væsentligt over normen, til det bestemte dimensioneringstværsnit. På grund af tilsvarende konstruktionsmæssige foranstaltninger kan dimensioneringstværsnittene også tilsluttes med terminalrør og isolationskraver i alle CLIPLINE complete-systemets rækkeklemmer.

Tilslutning af aluminiumledere

Skrueklemmer fra typerækkerne UT og UKH egner sig til direkte tilslutning af aluminiumsledere under iagttagelse af direktiverne om lederforbehandling. Under tryk giver aluminium mere efter end kobber på grund af et ringere elasticitetsmodul, aluminiummet "flyder". Derudover danner der sig et oxidlag på lederoverfladen ved afisolering af aluledere på grund af en reaktion med luften på lederoverfladen. Dette oxidlag medfører en forøgelse af kontaktmodstanden mellem aluminiumleder og tilslutningspunkt. Derfor skal oxidlaget fjernes før fortrådningen. Derudover er aluminiumlederes maksimale strømværdi lavere end ved kobberledere. Der vælges som regel et tværsnit større end ved en kobberleder, samtidig med at kravet til aluminiumledernes strømværdi bibeholdes. På grund af de nævnte egenskaber er skruetilslutningsklemmer fra typerækkerne UT ... og UKH ... fra Phoenix Contact kvalificeret specifikt til anvendelse af aluminiumledere via omfattende tests. Et væsentligt kvalitetskendetegn ved denne kvalifikation er en 1000 timers Current-Cycling-test i henhold til IEC 61545. Som led i denne test belastes kombinationen af rækkeklemme og aluminiumleder en time med strøm og derefter en time uden strøm. Cyklussen gentages 500 gange. I løbet af disse 1000 timer foretages temperaturmålinger ved klemmestederne efter en fastlagt tidsplan. De målte værdier må ikke overskride bestemte grænseværdier. Alle skruetilslutningsklemmer fra Phoenix Contact, som har gennemgået disse tests, er anført i følgende tabel.

Rund, entrådet, klasse 1; frigivet  

Rund, entrådet, klasse 1; frigivet

Entrådede aluminiumledere i rund udformning (RE) op til 35 mm2 kan i frigivne tværsnit tilsluttes direkte til de ovenfor nævnte gennemføringsklemmer med skruetilslutning. Ved tilslutning af aluminiumledere må der fra 50 mm2 kun anvendes sektorformede, entrådede ledere (SE).

Sektorformet, entrådet, klasse 1, α = 90°; frigivet  

Sektorformet, entrådet, klasse 1, α = 90°; frigivet

Ved direkte tilslutning af aluminiumledere til gennemgangsklemmer fra typerækkerne UT ... og UKH ... fra Phoenix Contact skal følgende retningslinjer om lederforbehandling følges:

  • Frigør aluminiumlederens afisolerede ende for oxidhud med en klinge (passende kniv, f.eks. afisoleringsværktøjet WIREFOX-D 13)
  • Dyp straks efter i syre- og alkalifri, neutral vaseline.
  • Stedet, hvor aluminiumlederne tilsluttes, skal holdes fri for fugt og aggressiv atmosfære.
  • Ved anvendelse af en aluminiumleder spændes skruen i skrueklemmens klemlegeme til med det anbefalede tilspændingsmoment for den pågældende rækkeklemme. Det er ikke nødvendigt at spænde tilslutningspunktet efter.
  • Ved fornyet ledningstilslutning skal lederforbehandlingen gentages.
Praksiseksempel UKH ...: Tilslutning af sektorformede, entrådede aluminiumledere  

Praksiseksempel UKH ...: Tilslutning af sektorformede, entrådede aluminiumledere

Monter sektorformede aluminiumledere i UKH-rækkeklemmernes tilslutningspunkt. Den cirkelrunde lederafskæring rettes ud opad, så aluminiumlederens retvinklede lederområde ligger på terminalens prismeformede underside. Til tilslutning af flertrådede aluminiumledere anvendes tilbehør f.eks. bi-metalkabelsko (Al-/Cu-pressekabelsko).

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk