Tilbage til oversigten

Kvalitetstest af elektriske forbindelser

Mekanisk styrke - IEC 60947-7-1/-2

Tilslutningspunktets mekaniske styrke testes i et praksisorienteret forsøg. Til det formål kobles rækkeklemmernes tilslutningspunkter flere gange uden kvalitativt tab af klemmeforbindelsen. En klemme kobles og afkobles fem gange med stive ledninger i dimensioneringstværsnittet med drejemomentet efter producentens angivelser. Testen udføres på den midterste klemme i en blok på fem. Før og efter testen skal klemmen bestå en spændingsfaldtest. Tilslutningspunktet skal bestå genindkobling uden tydelige skader. Før og efter testen må spændingsfaldet ikke overskride 3,2 mV resp. 1,5 gange den værdi, som blev målt i begyndelsen af testen. Rækkeklemmer fra Phoenix Contact egner sig til gentagen kobling uden tydelige kvalitetstab. De mulige koblingers og afkoblingers båndbredde opnår afhængigt af tilslutningsteknikken op til 5000 cyklusser.

Tilbage til toppen

Bøjetest: Flexion-test - IEC 60947-7-1/-2

Testanordning efter normen  

Testanordning efter normen

Fagkorrekt fortrådede rækkeklemmer skal tilbyde en høj grad af mekanisk sikkerhed. Dertil hører ledningens pålidelige klemning. Til det formål gennemføres test med stive og fleksible ledere med mindste tværsnit, dimensioneringstværsnit og maksimalt tværsnit. En lodret fastgjort klemme kobles med en ledning. I slutningen af ledningen hænges en testvægt, som svarer til tværsnittet. Lederen føres gennem åbningen på en roterende skive, som ligger 37,5 mm fra midten, og bevæges 135 gange rundt om sin egen akse. Derved må klemmeområdet på ledningen ikke beskadiges. Derefter skal kontakten bestå en ledningsudtrækstest. Rækkeklemmer fra Phoenix Contact er konstrueret, så ledningen kontakterer skånsomt i klemmeområdet. Således forbliver ledning og kontaktsted ubeskadiget og besidder også efter gentagen klemning de samme egenskaber.

Tilbage til toppen

Tværsnit

[mm2]

Tværsnit

AWG

Afstand H

[mm]

Jord

[kg]

Trækkraft

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Tværsnit

[mm2]

Tværsnit

AWG

Afstand H

[mm]

Jord

[kg]

Trækkraft

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Ledningsudtrækstest - IEC 60947-7-1/-2

Optagelse af trækkraften på en 10-mm2-fjederkraftklemme  

Optagelse af trækkraften på en 10-mm2-fjederkraftklemme

Trækkræfter, som belaster tilslutningspunktet, kan påvirke lederen under fortrådningen eller under drift. Fagkorrekt fortrådede rækkeklemmer skal derfor tilbyde en høj grad af mekanisk sikkerhed. Ved test af tilslutningspunktets trækbelastbarhed skal tilslutningspunktet kunne modstå en fastsat, tværsnitsafhængig trækkraft i over 60 sekunder. Denne test gennemføres efter bøjetesten. Den direkte testrækkefølge skal ses som en skærpelse af kravene. Trækkraften belaster lederen i tilslutningspunktet. Lederen skal holde i tilslutningspunktet uden beskadigelser. Resultaterne af test for Phoenix Contact-rækkeklemmer ligger op til 150% over de krævede minimumsværdier.

Tilbage til toppen

Ledningsudtrækskræfter iht. DIN EN 60947-1 / VDE 0660-100 / EN 60947-1:2007 + A1:2011

Tabel 5 - testværdier til bøjnings- og træktest af runde kobberledninger

Ledertværsnit

[mm2]

Ledertværsnit

AWG / kcmil

Trækkraft

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578

Ledertværsnit

[mm2]

Ledertværsnit

AWG / kcmil

Trækkraft

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578
Tilbage til toppen

Rækkeklemmens fastgørelse - IEC 60947-7-1/-2

Kontrol af en rækkeklemmes fastgørelse  

Kontrol af en rækkeklemmes fastgørelse

Foruden ledningens pålidelige kontaktering skal rækkeklemmen også selv kunne optage kræfter, uden at den løsner sig fra monteringsfladen. Derudover må der ikke optræde utilladelige beskadigelser. For at kontrollere om rækkeklemmen sidder rigtigt fast, monteres den på en normkorrekt bæreskinne efter producentens angivelser. Derefter spændes stålstave med en længde på 150 mm ind i tilslutningspunkterne. Tværsnitsafhængige træk- og trykkræfter udøves over en 100 mm-vandring ind på tilslutningspunkterne og klemmens fastlåsning. Rækkeklemmen må ikke løsne sig fra skinnen eller brække af. Takket være Phoenix Contact-rækkeklemmernes konstruktionsmæssige udformning garanteres det, at de sidder rigtigt fast på forskellige bæreskinnesystemer.

Tilbage til toppen

Tværsnit

[mm2]

Tværsnit

AWG

Kraft

[N]

Stålstavens diameter

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Tværsnit

[mm2]

Tværsnit

AWG

Kraft

[N]

Stålstavens diameter

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Isolationstest - IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Denne elektriske test anvendes som dokumentation for krybestrækningers tilstrækkelighed. De tilstrækkelige strækninger mellem potentialerne for to naboklemmer samt mellem rækkeklemme og montageskinne testes ved at tilføre en tilsvarende testspænding. Mærkeisolationsspænding (Ui) er den effektiv- eller jævnspændingsværdi, som højst må optræde vedvarende ved formålsbestemt anvendelse. Testspændingen skal holdes over 60 sekunder. Grundlæggende gælder tildelingen ifølge tabellen nedenfor.

Mærkeisolationsspænding
Ui

[V]

Prøvespænding

(effektiv)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

Mærkeisolationsspænding
Ui

[V]

Prøvespænding

(effektiv)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

IEC 60947-7-1/-2
Der må ikke finde overslag eller gennemslag sted under testen. Krybestrømme skal forblive under 100 mA.
UL 1059
Testspænding = 1000 V + 2 x mærkeisolationsspænding Ui. Phoenix Contact-rækkeklemmer med
800-V-mærkeisolationsspænding består gennemgående isolationstesten med 2000 V ~.

Tilbage til toppen

Stødspændingstest - IEC 60947-7-1/-2

Oscilloskopet viser tidsforløbet for en stødspændingsimpuls

Tidsforløbet for en stødspændingsimpuls

Med en stødspændingstest dokumenteres tilstrækkeligt store luftstrækninger mellem to nabopotentialer. Fem gange i tidsintervaller på mindst 1 s udføres testen med stødspændingen. Testen foretages ved hver polaritet afhængigt af mærkeisolationspændingen. Strækningen mellem naborækkeklemmer eller mellem rækkeklemme og skinne betragtes. Utilsigtede overslag må ikke finde sted under testen. Dimensionerings-stødspændinger for rækkeklemmer fra Phoenix Contact ligger på 6 eller 8 kV. Klemmernes dokumenterede driftsspændinger bekræftes dermed effektivt med hensyn til driftssikker anvendelse.

Tilbage til toppen

Spændingsfaldstest - IEC 60947-7-1/-2

Spændingsfaldstest på tilslutningspunkter  

Spændingsfaldstest på tilslutningspunkter

I alle tilslutningspunkter i en rækkeklemme kontakterer afhængig af tilslutningsteknikken en eller flere ledninger. Strømoverførslen påvirkes stærkt af den elektriske modstand mellem ledning og strømbjælke. Førsteklasses kontakter frembringer en gastæt forbindelse. Kun på den måde kan en vedvarende pålidelig forbindelse garanteres. Denne elektriske test beregner dermed spændingsfaldet for en rækkeklemme (to tilslutningspunkter). Dermed kan der drages slutninger om overgangsmodstanden og kontaktkvaliteten. Rækkeklemmerne fortrådes med dimensioneringstværsnittet. Ved målingerne belastes klemmerne med en testjævnstrøm, som svarer til 0,1 gange dimensioneringstværsnittets strømværdi. Spændingsfaldet realiseres ved en afstand ≤ 10 mm fra midten af tilslutningspunktet. Ved en rumtemperatur på ~20 °C må spændingsfaldet før og efter testen ikke overskride 3,2 mV pr. rækkeklemme og 1,5 gange den værdi, som blev målt i starten af testen. Phoenix Contact-rækkeklemmer ligger op til 60% under de normativt krævede grænseværdier.

Tilbage til toppen

Dimensioneringstværsnit

[mm2]

Strømværdi

[A]

Dimensioneringstværsnit

AWG

Strømværdi

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Dimensioneringstværsnit

[mm2]

Strømværdi

[A]

Dimensioneringstværsnit

AWG

Strømværdi

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Temperaturstigningstest - IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

En rækkeklemmes opvarmning skal holdes så lav som muligt. For at kunne gøre dette skal overgangsmodstanden helst være lav. I denne test dokumenteres opvarmningen ved rumtemperatur under belastning med prøvestrøm.

IEC 60947-7-1/-2

Fem klemmer monteres horisontalt på en skinne og kobles med ledersløjfer på 1 m eller 2 m med dimensioneringstværsnittet. Rækkeklemmerne belastes med en prøvestrøm, som svarer til dimensioneringstværsnittets strømværdi. Opvarmningen påvises på den midterste klemme. Med udgangspunkt i en rumtemperatur på ~20 °C er en opvarmning på maks. 45 K tilladt i klemmen. Derudover skal der ved klemmen efterfølgende gennemføres en spændingsfaldtest.

UL 1059

Forløbet svarer i høj grad til IEC-testen, dog afviger ledningslængderne. Tre klemmer monteres horisontalt ved siden af hinanden. Målingen sker ved 25 °C omgivelsestemperatur, hvor en maksimal opvarmning på 30K
(helst målt i nærheden af klemmestedet) er tilladt. Takket være de førsteklasses kontaktmaterialer i Phoenix Contact-rækkeklemmer har alle tilslutningsteknikker lavere opvarmningsværdier end krævet i de nævnte normer.

Tilbage til toppen

Strømværdi

Standarderne IEC 60947‑7‑1/EN 60947‑7‑1/DIN VDE 0611‑1 fastlægger prøvestrømmene for de enkelte ledertværsnit, der er angivet i vedstående tabel. De tilsvarende strømværdier er opført under de enkelte klemmers tilslutningsdata og er grundlaget for rækkeklemmers typeafprøvning. De er grundlaget for typetest af rækkeklemmer.

Prøvestrømme iht. IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1

Tabel 5           
Dimensioneringstværsnit[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Prøvestrøm[A]46913,517,52432415776
Dimensioneringstværsnit[mm2]2535507095120150185240300
Prøvestrøm[A]101125150192232269309353415520
Tabel 5           
Dimensioneringstværsnit[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Prøvestrøm[A]46913,517,52432415776
Dimensioneringstværsnit[mm2]2535507095120150185240300
Prøvestrøm[A]101125150192232269309353415520
Tilbage til toppen

Basis- og derating-kurve, testopbygning, omgivelsestemperatur

Deratingkurve for de stikbare rækkeklemmer  

Deratingkurve for de stikbare rækkeklemmer

Til bestemmelse af strømværdien for stikbare rækkeklemmer vælges generelt en flerpolet enhed, der er forbundet i serie med ledere med samme tværsnit. Til en praksisorienteret fastlæggelse af derating-kurver fastlægges strømværdien for de stikbare rækkeklemmer ifølge DIN EN 60512‑5‑1. Ved belastning med forskellige strømstyrker (f.eks. 10 A, 17,5 A, 24 A og 32 A) måles – efter indstilling af temperaturligevægten – den temperaturforøgelse, der maks. optræder på testemnerne. Under hensyntagen til den øvre grænsetemperatur for isolationsmaterialet, her altid antaget at være 100 °C, resulterer disse værdier i en strømværdikurve, den såkaldte ”basiskurve”, der er afhængig af omgivelsestemperaturen.

I henhold til DIN EN 60512-5-2 oprettes en korrigeret belastningskurve, „deratingkurven“. Efter denne standard er den tilladte belastningsstrøm 0,8 gange den pågældende basisstrøm. Reduktionsfaktoren "tager højde for eksemplarspredninger i tilslutningsstiks kontaktsystem. Derudover for usikkerhed ved temperaturmåling og i måleenheden“. For de fleste artikler i dette katalog angives derating-kurver for 2-, 5-, 10- og 15-polede enheder.

Tilbage til toppen

SCCR – Short Circuit Current Rating

Siden april 2006 kræves angivelsen af kortslutningssikkerheden for industristyringer i NEC (National Electrical Code). Beregningen af disse SCCR-værdier (Short Circuit Current Rating) kan ske ved hjælp af UL 508A. I USA skal beregningen være sammenfattende angivet på effektskiltet i alle industritavleanlæg, for alle hovedstrømkredse og for styrespændingsforsyningens forsyning. I UL 508A – tabel SB 4.1 er standardværdierne for ikke-specificerede komponenter anført. For rækkeklemmer antages her en værdi på 10 kA. Phoenix Contact producerer talrige produkter med væsentligt højere SCCR-værdier. Rækkeklemmerne i CLIPLINE complete-systemet er gennemgående dokumenteret med SCCR-værdier på 100 kA. SCCR-værdierne for rækkeklemmer fra Phoenix Contact er udførligt angivet i UL-filen med nummer E60425. Den såkaldte UL-fil er registreret i databasen for UL under følgende henvisning og kan hentes frem:

Tilbage til toppen

Korttidsstrømsikkerhed - IEC 60947-7-1/-2

Et højestemål af kontaktsikkerhed, vist ved en stikbar fjederkraftklemme.  

Et højestemål af kontaktsikkerhed, også ved ekstrem overbelastning.

Rækkeklemmer skal i praksis også ubeskadiget kunne modstå kortslutningsstrømme, indtil den pågældende beskyttelsesanordning frakobler strømmen. Det kan tage op til flere tiendedele sekunder. Til testen monteres en rækkeklemme på monteringsfladen og fortrådes med dimensioneringstværsnittets leder. Jordklemmer belastes i tre omgange i 1 sekund med en strømtæthed på 120 A/mm2 af dimensioneringstværsnittet. Kravene er opfyldt, hvis der efter testen ikke optræder beskadigelser på enkeltdelene og fortsat anvendelse kan finde sted. Før og efter testen skal rækkeklemmen bestå en spændingsfaldtest. Spændingsfaldet må før og efter testen ikke overskride 3,2 mV pr. rækkeklemme og 1,5 gange den værdi, som blev målt før testen. Ved en 240 mm2-stærkstrømsklemme fra Phoenix Contact ledes tre prøvestrømstød på 28800 A gennem klemmen i et sekund uden kvalitetstab.

Tilbage til toppen

Korrosionstest - DIN 50018

Metaldele iht. korrosionstest  

Metaldele iht. korrosionstest

Metaldelenes nøglerolle i elektriske forbindelser bliver især tydelig i aggressive omgivelser. Korrosionsfrie kontaktområder er forudsætningen for lavohmske og dermed effektive forbindelser. Denne testproces beskriver en korrosionstest i kondensvandklima med svovldioxidholdig atmosfære. Derved dannes sure forbindelser < Ph 7, som angriber metaloverflader. 2 liter destilleret vand og 1 liter SO2-gas ledes ind i et testkammer. Ved en testtemperatur på 40 °C dannes der i løbet af testen svovlholdige syrer. Efter en testtid på otte timer tørrer testemnerne i 16 timer ved åben dør. Foruden visuel kontrol af testemnerne måles overgangsmodstanden efter testens afslutning for at skildre denne korrosionstests påvirkning på kontaktstedet nærmere. Rækkeklemmer fra Phoenix Contact frembringer gastætte forbindelser af høj klasse. Heller ikke aggressive medier kan påvirke forbindelsen negativt.

Tilbage til toppen

Ældningstest - IEC 60947-7-1/-2

Strøm og temperatur i tidsrelation  

Strøm og temperatur i tidsrelation

Med hensyn til rækkeklemmers lange livscyklus spiller ældningsforholdet også en vigtig rolle. I denne test dokumenteres kontaktkvaliteten under simuleret ældning. Til simulation af en mangeårig anvendelse monteres fem rækkeklemmer horisontalt på en skinne og kobles i række med ledernes dimensioneringstværsnit. Spændingsfaldet måles på hver rækkeklemme. Disse klemmer er forbundet af mindst 300 mm lange ledere. Den nederste temperatur i klimaskabet indstilles til 20 °C og den øverste temperatur til 85 °C. Under opvarmningsfasen og en holdefase på 10 minutter med maksimal temperatur strømmer mærkestrømmen. Derved opnås testemnets maksimalt tilladte driftstemperatur (maks. 130 °C). Derpå følger afkølingsfasen. Spændingsfaldet måles i intervaller à 24 cyklusser i afkølet tilstand (ca. 20 °C). Testen omfatter i alt 192 cyklusser. Før testen må spændingsfaldet ikke overskride 3,2 mV og under og efter testen ikke 4,8 mV eller 1,5 gange den værdi, som blev målt efter den 24. cyklus. Rækkeklemmer fra Phoenix Contact er konstrueret til ekstrem lang levetid selv under vanskelige temperaturbetingelser. Både kunststoffer og metaldele tilbyder tilstrækkelige sikkerhedsreserver.

Tilbage til toppen

Miljøtestmetode - IEC 60068-2-42/43

Rækkeklemmers mekaniske og elektriske levetid er direkte afhængig af de anvendte metaldele og materialerne. For at kunne vurdere klimatiske påvirkninger på elektriske forbindelser underkastes rækkeklemmer forskellige miljøsimulationstest. Både lederkontaktsteder samt knivskillesteder og testkontakter er omfattet af testene. Som vurderingskriterier tjener gennemgangsmodstande, lederens faste montering samt den optiske vurdering af kontaktstederne efter de enkelte test.

  • 10 dage lang lagring i aggressiv SO2-industriatmosfære ved 25 °C og 75 % luftfugtighed
  • 4 dage lang lagring i aggressiv H2Satmosfære ved 25 °C og 75 % luftfugtighed.

Gennemgangsmodstanden må ikke overstige 1,5 gange startværdien efter testens afslutning. Klemmens funktion skal være givet uden indskrænkning. Ved at anvende korrosionsfaste og førsteklasses kobberlegeringer opnås den høje kvalitetsstandard for Phoenix Contact-rækkeklemmer.

Tilbage til toppen

Salttåge - IEC 60068-2-11/-52

Push-in Technology salttågetest  

Push-in Technology salttågetest

Specielt inden for skibsbygning skal tekniske komponenter permanent fungere i korrosive atmosfærer. Luftens saltindhold kombineret med den forhøjede fugtighed stiller høje krav til de anvendte metaldele. På grundlag af den ovennævnte norm simuleres belastningen ved havklima.

Materialernes modstandsevne testes med salttåge i korrosiv atmosfære. Det gøres ved at anbringe testemnerne i et testkammer og sprøjte dem fint doseret med en 5 %-natriumchlorid-opløsning (NaCl; pH-Wert 6,5 - 7,2) ved en temperatur på 35 °C i over 96 timer.

Foruden visuel kontrol af testemnerne finder en elektrisk test sted efter testens afslutning for at skildre denne korrosionstests påvirkning på kontaktstedet nærmere.

Phoenix Contact-rækkeklemmer med alle tilslutninger danner gastætte forbindelser. Det betyder, at kontaktpunktet også er beskyttet mod korrosion under ekstreme klimatiske betingelser.

Tilbage til toppen

Temperaturchocktest - DIN EN 60352 T4

Diagram til spændingsfaldstest på over 200 testemner efter testen  

Spændingsfaldtest på over 200 testemner efter testen

Inden for procesteknikken opstår der hyppigt hurtige temperaturskift i nærheden af procesbetingede varme- og kuldekilder. Ved hjælp af denne test påvises tilslutningspunkternes uforandrede kontaktkvalitet også under hurtige temperaturskift. Til testen monteres fem rækkeklemmer på monteringsfladen og fortrådes med dimensioneringstværsnittets leder. Opbygningen udsættes for hurtige temperaturskift i en tokammerproces. Temperaturerne ligger ved rækkeklemmens øverste og nederste grænsetemperaturer. Det drejer sig i reglen om et temperaturområde på -60 °C til +100 °C. Hviletiden i klimakamret varer 45 minutter, hvor skiftet finder sted inden for få sekunder. Dette skift gennemføres over 100 cyklusser. Kravene er opfyldt, hvis der efter testen ikke optræder beskadigelser på enkeltdelene og fortsat anvendelse kan finde sted.

Tilbage til toppen

Vibrationstest - DIN EN 61373

Vibrationstest  

Vibrationstest

Bredbåndsstøj (sværhedsgrad iht. DIN EN 50155)

Inden for trafikteknik udsættes rækkeklemmer hele tiden for vibrationer og rystelser. Disse vibrationer forekommer især i nærheden af motorer, roterende drev og aksler. For at kunne efterligne vibrationsbelastningen praksisorienteret udsættes testemnerne for bredbånds-, støjformede svingninger. Derved opstår der accelerationer ved rækkeklemmen og den tilsluttede leder, som svarer til virkeligheden. Ved testen i kategorien 1 B gennemløbes et frekvensområde 5 Hz - 150 Hz. Accelerationens effektivværdi udgør op til 5,72 m/s2. Testemnerne testes i 5 timer ved hver af de tre akser (X, Y, Z). Den elektriske kontakt overvåges under testen. Ved rækkeklemmerne må der ikke opstå beskadigelser, som indskrænker den fortsatte anvendelse. Derudover er kontaktafbrydelser > 1 μs ikke tilladte under testen. Phoenix Contact-rækkeklemmer med alle tilslutningsteknikker opfylder disse høje vibrationskrav.

Tilbage til toppen

Vibrationstest - IEC 60068-2-6

Vibrationstest  

Vibrationstest

Med denne test dokumenteres en klemmeforbindelses vibrationsstyrke under påvirkning af vedvarende vibrationer. Der overføres harmoniske, sinusformede svingninger for at simulere roterende, pulserende eller oscillerende kræfter på testemnet. Testen finder sted i alle tre rumakser (X, Y, Z). Ved testen gennemløbes et frekvensområde på 5 Hz til 150 Hz. Hastigheden udgør her en oktav pr. minut. Accelerationens effektivværdi udgør op til 40 m/s2. Testemnerne testes i 2 timer ved hver af de tre akser (X, Y, Z).

Ved rækkeklemmerne må der ikke opstå beskadigelser, som indskrænker den fortsatte anvendelse. Derudover er kontaktafbrydelser > 1 μs ikke tilladte under testen. Overgangsmodstangen måles før og efter testen.

Alle tilslutningsteknikker opnår normkravet, uden at den elektriske kontakt afbrydes. De egner sig derfor specielt til krævende applikationer, hvor det skal garanteres, at klemmeforbindelsen fungerer sikkert, selv under vibrationer.

Tilbage til toppen

Chocktest - IEC 60068-2-27

Chockdiagram med 3 ms/350 g  

Chockdiagram med 3 ms/350 g

Denne test bruges til at teste og dokumentere en klemmeforbindelses bestandighed over for uregelmæssigt optrædende chok med forskellig energistyrke. Der bruges her sværhedsgrader fra DIN EN 50155 og DIN EN 61373 (europæisk norm for baneapplikationer) for at simulere belastningen inden for skinnetrafik. Acceleration og varighed angives for at definere chok. Iht. IEC 60068-2-27 er der foreskrevet hhv. tre positive og negative chok i alle tre rumakser (X, Y, Z). De simulerede accelerationer når 50 m/s2 ved en chokvarighed på 30 ms. Ved rækkeklemmerne må der ikke opstå beskadigelser, som indskrænker den fortsatte anvendelse. Ved testemnerne overvåges kontaktadfærden under testen. Ved anvendelse af banenormen er kontaktafbrydelser > 1 µs ikke tilladte. Rækkeklemmer fra Phoenix Contact består denne chokbelastning og egner sig til applikationer med ekstreme vibrationer.

Tilbage til toppen

Luft- og krybestrækninger - IEC 60947-7-1 / UL 1059

Kontrol af luft- og krybestrækningers mål belægger tilstrækkelige elektriske isolationsegenskaber vedrørende

  • Anvendelse
  • Forventet forurening
  • Omgivelser

Minimumsstrækningerne er fastlagt i IEC 60947-1 og UL1059. Dokumentationen gennemføres mellem to nabo-rækkeklemmer og monteringsfladen, hvor der tages hensyn til de korteste afstande.

For luftstrækningen betyder det: Luftstrækningen er den korteste afstand i luften mellem to ledende dele. Rækkeklemmens dimensionerings-stødspænding og overspændingskategori er bestemmende for de minimale luftstrækningers dimensionering.

For krybestrækningerne gælder: Krybestrækningen er den korteste afstand langs det eksisterende isolationslegeme mellem to ledende dele. Rækkeklemmens isolationsmærkespænding, forureningsgrad og isolationsmaterialegruppe er bestemmende for beregningen af minimum-krybestrækningen. Minimumsværdierne fremgår af den pågældende norms tabelværdier.

IEC 60947-7-1
Rækkeklemmer fra Phoenix Contact er konstrueret i overspændingskategori III og forureningsgrad 3 med de krævede strækninger.

UL 1059
Phoenix Contact-rækkeklemmer er som regel konstrueret til en mærkespænding på 600 V i Use group C. Detaljerede informationer fremgår af databladene eller katalogerne.

UL
Use group
Definition

Maks. spænding

[V]

ABetjeningselementer, konsoller o.l.

150

300

600

BAlmindelig komponent, inklusive kontor- og elektroniske databehandlingsenheder og lignende komponenter

150

300

600

CIndustrielle applikationer, uden begrænsninger

150

300

600

DIndustrielle applikationer, materiel med begrænsede effektdata (limited rating)

300

600

UL
Use group
Definition

Maks. spænding

[V]

ABetjeningselementer, konsoller o.l.

150

300

600

BAlmindelig komponent, inklusive kontor- og elektroniske databehandlingsenheder og lignende komponenter

150

300

600

CIndustrielle applikationer, uden begrænsninger

150

300

600

DIndustrielle applikationer, materiel med begrænsede effektdata (limited rating)

300

600

Tilbage til toppen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk