Tilbage til oversigten

Berøringsbeskyttelse

IEC 60529 / DIN EN 50274 – Elektriske installationer og anlæg skal også tilbyde en høj grad af sikkerhed for serviceteknikeren i servicetilfælde eller ved måle- og testopgaver.

Berøringssikkerhedstest med prøvefinger med diameter 12,5 mm  

Berøringssikkerhedstest med prøvefinger med diameter 12,5 mm

IEC 60529 / DIN EN 50274 – Elektriske installationer og anlæg skal også tilbyde en høj grad af sikkerhed for serviceteknikeren i servicetilfælde eller ved måle- og testopgaver.

Den tyske forskrift til forebyggelse af ulykker – ”Unfallverhütungs-Vorschrift” (UVV) BGV A 2 – er udgivet af ”Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik”. Den henvender sig til brugere af elektriske anlæg og har til formål at bidrage til at begrænse elektricitetsulykker gennem overholdelse af specielle sikkerhedskrav. Forskriften fastlægger sikkerhedsafstande ved arbejde på og betjening og uagtsom berøring af berøringsfarlige dele, såkaldte ”aktive dele”, på lavspændingsanlæg for spændinger op til hhv. 1000 V AC og 1500 V DC. Arbejde på aktive, dvs. berøringsfarlige, dele er kun tilladt efter tilvejebringelse af spændingsløs tilstand. Betjening i nærheden af aktive dele er kun tilladt når disse dele er spændingsløse eller beskyttet mod direkte berøring (§6). Ved arbejde i nærheden af aktive dele gælder som sikkerhedsforanstaltninger tilvejebringelse af den spændingsfri tilstand, mens arbejdet står på eller berøringsbeskyttelse gennem afdækning eller afspærring, mens arbejdet står på eller garanti for, at tilladte tilnærmelser ikke underskrides (§ 7).

Berøringssikkerhedstest med prøvekugle med diameter 50 mm  

Berøringssikkerhedstest med testkugle

Arbejde på aktive, dvs. berøringsfarlige, dele er kun tilladt efter tilvejebringelse af spændingsløs tilstand. Betjening i nærheden af aktive dele er kun tilladt når disse dele er spændingsløse eller beskyttet mod direkte berøring (§6). Ved arbejde i nærheden af aktive dele gælder som sikkerhedsforanstaltninger tilvejebringelse af den spændingsfri tilstand, mens arbejdet står på eller berøringsbeskyttelse gennem afdækning eller afspærring, mens arbejdet står på eller garanti for, at tilladte tilnærmelser ikke underskrides (§ 7). Begrebet "uagtsom berøring" er blevet indført i forbindelse med betjening af komponenter, som f.eks. tryk- og drejeknapper, betjeningshåndtag og afbrydere i nærheden af berøringsfarlige dele. I henhold til VDE 0105-1 drejer det sig om "betjening med delvis beskyttelse mod direkte berøring". Detaljerede bestemmelser om "uagtsom berøring" fremgår af bestemmelsen DIN EN 50274. Heri er det bl.a. fastlagt, hvorvidt aktive dele i nærheden af betjeningselementer skal afskærmes mod berøring. Grundlaget herfor er definitionen af "beskyttelsesområde mod uagtsom berøring", et område, hvor der skal sættes ind mod uagtsom berøring. Her er det væsentligt, at enhver aktiv del i en radius på op til 30 mm omkring et betjeningselement skal være fingersikker, dvs. at berøringsfarlige dele på et elektrisk apparat ikke må kunne berøres med den lige prøvefinger iht. IEC 60529/DIN VDE 0470-1.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk