Tilbage til oversigten

Safety i cloud

Overfør sikkerhedsrelaterede data til PROFICLOUD via internettet for at øge din ydeevne yderligere.

Safety i cloud
Safety i cloud – en ny tilgang til større effektivitet

Safety i cloud – en ny tilgang til større effektivitet

Cloud-baserede muligheder giver helt nye muligheder for at bringe mennesker, data og processer sammen. Sikkerhedsrelaterede data spiller også en vigtig rolle. På hvilken måde?

Vi viser dig, hvordan du med vores cloud-baserede sikkerhedsløsning kan øge din virksomheds ydeevne. Her kan du sikre dig din konkurrencefordel i en digital verden – med den PROFINET-baserede cloud-løsning fra Phoenix Contact.  

Dine fordele

  • Maksimal rådighedstid, da der altid og overalt er adgang til proces- og safety-data.
  • Øget produktivitet gennem overordning syn på data, ressourcer og maskiner
  • Minimering af fejl og nedetid gennem forebyggende vedligeholdelse
  • Sikker og certificeret kommunikation takket være TLS-kryptering

Cloud-baserede safety-løsninger for større effektivitet

Safety i Proficloud

Muligheden for via Internet of Things (IoT) at få adgang til sikkerhedssystemdata i realtid og forvandle disse til sprogligt brugbare informationer indeholder for dig som driftsleder eller maskinproducent et stort potentiale.

  • Overførsel af sikkerhedsrelaterede data til skyen med cloud devices
  • Kontinuerlig sammenkobling og overvågning af proces- og safety-data i skyen
  • Evaluering af indsamlede informationer på mobile enheder til hver en tid hvor som helst i verden

Cloud-egnede sikre og ikke-sikre I/O'er til styreskabet

Cloud-egnede sikre og ikke-sikre I/O'er til fieldinstallation

Muligheder med Safety i cloud

Med Proficloud-løsningen fra Phoenix Contact kan du som anlægsoperatør eller maskinproducent forbedre dine driftsprocesser, idet du f.eks. analyserer brugeradfærd. Eller måske forsøger du at optimere maskinkonstruktion mht. ergonomiske aspekter. Desuden er det med dataanalysen i realtid muligt at udføre en forebyggende vedligeholdelse, så din maskines levetid kan forlænges gennem rettidig udskiftning af slidte komponenter som f.eks. relæer.

Applikationseksempler

Vi viser dig eksempler på anvendelser og de nye muligheder, som en cloud-baseret safety-løsning kan tilbyde:

Du er maskinbruger. Dit anlæg har påfaldende mange afbrydelser.

Afbrydelserne i produktionen udløses af aktivering af nødstopanordningerne og åbning af døre.

Løsningsmulighed med en cloud-baseret safety-løsning

En første realtidsdataanalyse med dørkontakten, der er forbundet til skyen og nødstopknappen, viser dig i hvilket tidsrum, man har benyttet hvilken maskine, og hvilke andre procesparametre, der er blevet givet. Mulige procesparametre er f.eks. gennemstrømning eller afvisning.

Gå et skridt videre, og udfør sammenlignende analyser af lignende konstruerede maskiner eller maskiner udført af forskellige producenter. Derudover kan du sammenligne performance for lignende maskiner i forskellige produktionslag.

Herfra kan man drage konklusioner om mangelfuld konstruktion eller forkert drift og træffe foranstaltninger for at øge produktiviteten.

Du er maskinbruger. Maskinen rengøres eller vedligeholdes regelmæssigt.

Du overvåger maskinens drevhastighed og observerer, at driftsfunktionen er ændret, og at maskinen fungerer ved reduceret hastighed. Sikkerhedsdørene forbliver dog påfaldende ofte lukkede under indstillingen.

Løsningsmulighed med en cloud-baseret safety-løsning

I skyen opsamles de sikkerhedsrelaterede signaler som sikkerhedsdørens aflåsning, godkendelser i forbindelse med driftsmåder og sikre hastighedsprofiler i realtid og stilles til rådighed for analyse. Dette muliggør for eksempel en plausibilitetskontrol som en forebyggende foranstaltning mod manipulation. 

Du er maskinbruger. Dit anlæg kræver hyppigt adgang pga. vedligeholdelse.

På grund af ikke planlagt hyppig adgang i forbindelse med vedligeholdelse er sikkerhedsrelevante slidkomponenter som relæer, ventiler og mekaniske omskiftere uforholdsmæssigt belastede.

Løsningsmulighed med en cloud-baseret safety-løsning

Hvis sikkerhedsdøren åbnes for ofte, kan det være en indikation af, at maskinen ikke fungerer som ventet, og at det er nødvendigt med mere vedligeholdelse. For dig som maskinoperatør er det muligt at udlede korrigerende foranstaltninger. En øget drift af en mekanisk dørlås vil reducere levetiden og påvirke den oprindelige levetid (Mission Time for PL-beregningen). 

Du er ansvarlig for overvågning af broer og sluser.

Floder besværliggør den direkte adgang til de enkelte anlæg. Derfor styres de bredt fordelte hængslede broer og sluser centralt fra et kontrolrum.

Løsningsmulighed med en cloud-baseret safety-løsning

Brug vores cloud-løsning som en erstatning for kabler til sikkerhedsrelaterede data. Du kan f.eks. overvåge broer på afstand, køre dem op eller ned eller aktivere nødstop. Også overvågningsbillederne kan overføres direkte til skyen og viderebearbejdes der.

PROFICLOUD – cloud-løsningen til industrien

Internet of Things (IoT) med PROFICLOUD  

Internet of Things (IoT) med PROFICLOUD

Med PROFICLOUD tilbyder Phoenix Contact dig en åben IoT-platform til effektiv integration af cloud-kompatible automationskomponenter og cloud-services.

Med PROFICLOUD kan du fortråde produktionsanlæg sikkert og på tværs af lokationer. Til det formål forbindes PROFINET-netværk med hinanden vha. en systemkobler.

Til dette kan du bruge de færdige tjenester, som vi tilbyder, eller du kan oprette dine egne individuelle Cloud-tjenester med vores Software Development Kit (SDK).

Beskyttet kommunikation takket være TLS-kryptering

Sikker TLS-kryptering  

Sikker TLS-kryptering

Kommunikationen til og fra PROFICLOUD er krypteret med TLS 1.2.

Alle apparater og ydelser, som er forbundet med PROFICLOUD, opretter altid en udgående forbindelse. Det betyder, at alle deltagere forbinder sig med hinanden med PROFICLOUD, og ikke at skyen forbinder sig med deltagerne.

Således forhindres det, at der opbygges en uønsket forbindelse fra internettet til Proficloud-deltagerne.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk