Overvågning af udvindingssted

Overvågning af udvindingssted

Sikker overvågning af olie- og gaskilder

Du kan forbedre dit anlægs rådighedstid gennem sikre kompletløsninger til overvågning af udvindingssteder.

Tilbage til Overvågning og diagnose

Kategorier

Søg i Overvågning af udvindingssted

Vis alle produkter i denne kategori

Med Oil and Gas-overvågningen fra Phoenix Contact kan du holde øje med dine olie- og gaskilder, også over store afstande, på en pålidelig og omkostningseffektiv måde.

Dine fordele

  • Enkel idriftsættelse og reducerede installationsomkostninger i udvidede anlæg takket være wireless kommunikation
  • Steduafhængig dataregistrering via moduler til Ex- og ikke-Ex-området
  • Sikker og fejlfri signaloverførsel via et krypteret og fintmasket trådløst netværk
  • Mulighed for overdragelse af data til et SCADA/DCS-system og for visning på stedet af dataene
  • Fleksibilitet i signaltilslutning til processtyresystemer takket være åben software-grænseflade
  • Enkel vedligeholdelses- og diagnosemulighed gennem trådløs overførsel af aktuelle anlægsdata

Overvågning af data i Ex- og ikke-Ex-området

Oil and Gas Monitor til overvågning af udvindingssted  

Kompletløsning til overvågning af udvindingssted

Den såkaldte Oil and Gas Monitor er en skalerbar kompletløsning til overvågning af udvindingssteder. Overvågningen af pumpestationen omfatter optagelse af digitale indgangssignaler, f.eks. position af ventilstillinger samt optagelse af analoge signaler til måling af temperatur-, tryk- og gennemflydningsmængde. Til overførsel af signaler fra Ex-zonen kan disse videregives over MACX-signaladskilleren til det trådløse system Radioline.

Sikker overførsel af signaler til kontrolrummet

Dataregistreringen i udvindingsstederne kræver et vidt forgrenet netværk. For at sikre en pålidelig dataoverførsel også over flere km kan flere Oil and Gas-overvågningssystemer gå sammen om at danne et finmasket net, over hvilket data kan overføres til kontrolrummet.

Med Radioline kan sådanne fintmaskede netværk hurtigt indrettes – direkte på komponenten med en gevindring eller pr. USB-stik. I tilfælde af fejl kompenseres der straks for udfald af et trådløst modul, således at det ikke er hele netværket, der sættes ud af drift.

Sammenkobling af det digitale oliefelt  

Sammenkobling af det digitale oliefelt

Visualisering af data

Ex-zone-godkendt tablet til overvågning af udvindingsstedet  

Overblik over anlæggets tilstand

I kontrolrummet kan de registrerede data præsenteres direkte eller overføres via åbne software-grænseflader til et lagdelt SCADA-system.

For også at kunne holde øje med tilstanden af de enkelte anlægsdele også uden for kontrolrummet tilbyder Phoenix Contact f.eks. visualiserings-app'en Visu+ mobile. Med anvendelsen af den mobile fjerndiagnose kan driftslederen i felten få adgang til informationer fra udvindingsstedet på en Ex-zone-godkendt tablet eller smartphone, således at vedligehold kan udføres iht. behov og dermed omkostningsoptimeret.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk