Energioverførsel og energifordeling

Softwarekarton: funktionsblok til energiovervågning og -fordeling

Branchespecifikt bibliotek

Enkel ibrugtagning f.eks. i intelligente netstationer eller virtuelle kraftværker.

Tilbage til Funktionsmoduler

Kategorier

Søg i Energioverførsel og energifordeling

Vis alle produkter i denne kategori

Biblioteket Powerworx indeholder funktionsblokke til gængse måleapparater, hvormed data kan registreres i lav- og mellemspændingsnet og overføres til styrecentralen. En producentuafhængig kommunikation og standardiserede protokoller sørger for en sikker dataoverførsel.

Dine fordele

  • Tidsbesparende ibrugtagning med forprogrammeret, branchespecifikt funktionsblokbibliotek
  • Minimerede engineering-omkostninger og hurtig ibrugtagning med brugerdefinerede datastrukturer
  • Åben og producentuafhængig kommunikation takket være nem integration af definerede måleapparater
  • Informationer om nettilstand registreres nemt ved hjælp af implementering af monitoring-løsningen med funktionsblokke

Hvad Powerworx tilbyder

Powerworx-bibliotekets funktionsblokke muliggør en enkel integration af gængse måleapparater fra producenter som Horstmann, Kries og Janitzer. Til den modulære måleklemme​ fra Phoenix Contact fås ligeledes funktionsblokke.

Over kontrolleren udlæses og behandles strøm- og spændingsmåleværdier, hændelser, udgange og indstillinger for anvendte måleapparater direkte. Måleværdier og hændelser overføres til styresystemet. Hændelserne kan ses på stedet via online-måleværdiernes overvågning. Du kan dermed reagere fleksibelt og hurtigt på den aktuelle nettilstand.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11