Styring af fotovoltaisk park

Styring af fotovoltaisk park

Indsamling af data

Drift af store solcelleanlæg kræver konstant overvågning og kontrol på segmentniveau.

Tilbage til Overvågning og diagnose

Kategorier

Søg i Styring af fotovoltaisk park

Vis alle produkter i denne kategori

Hvis du ønsker udbytterig energiudvindelse gennem solenergi, kan vi tilbyde dig løsninger, der begejstrer - fra én leverandør. Med pålidelige overvågningsløsninger er du altid informeret om dit solcelleanlægs status og kan reagere øjeblikkeligt, så udbyttet bliver optimalt.

Dine fordele

  • Beskyttelse af solcellemoduler mod lyn- og overspændingsskader og øgning af udbyttet med kompakte, skræddersyede tilslutningsbokse til anlægget
  • Effektiv brug af solstrøm takket være systemer til overvågning af enkeltstrenge
  • Takket være en automatisk registreringsmodus tilsluttes alle systemer i solcelleparken nemt pr. Plug-and-Play
  • Stabile strømnet takket være vores forsyningsregulator, der er certificeret iht. VDE-AR-N 4110/-20

Datalogger

Datalogger  

Dataloggeren registrerer alle relevante data

Drift af store solcelleanlæg kræver konstant overvågning. Vores datalogger registrerer alle relevante data om omgivelserne samt om PV-strengenes og vekselretterens tilstand.

Forsyningsregulering

Forsyningsregulering  

Vores regulator til energiudvindingsanlæg er certificeret iht. VDE-AR-N-4110/20

Regulatoren registrerer parametrene på nettilslutningen. Med angivelserne fra netoperatøren beregnes aktiveringsværdierne og overføres til vekselretteren. Med denne reguleringskreds opfylder solcelle-kraftværket de netunderstøttende funktioner for tilslutning til mellem- eller højspændingen.

Vejrdataregistrering

Vejrstation  

Vores vejrstation måler vigtige data fra omgivelserne døgnet rundt

Vores vejrstation har et omfattende produktprogram inden for miljøsensorer, som kan kobles direte til vores styringssystem med Modbus. På den måde kan vi tilbyde dig en kompakt vejrdataregistrering, tilpasset dine krav, i din solcellepark.

Vekselretterkommunikation

Vekselretterkommunikation  

Dit softwarebibliotek til fotovoltaiske projekter

SOLARWORX indeholder softwarebiblioteker til PC Worx, som er specielt velegnede til konvertering af fotovoltaiske projekter.

Disse biblioteker har bl.a. færdige drivermoduler til kommunikation med alle gængse vekselrettermodeller. For fortsat at holde mængden af engineering-arbejde på et lavt niveau ved idriftsættelse af solcelleanlæg udvikler vi konstant nye drivere og funktionsblokke til tilslutning af miljøsensorer og fotovoltaiske trackingsystemer.

 

Generatortilslutningskasse

Generatortilslutningskasse med strengsikring uden for montagekassen  

Generatortilslutningskassen med ekstern strengsikring overbeviser med sin kompakte konstruktion

Som planlægger og opstiller af solcelleanlæg ønsker du at opnå maksimalt udbytte med dit anlæg. Generatortilslutningskasser fra Phoenix Contact forener vigtige funktioner til øgning af anlæggets ydelse i et kompakt, pladsbesparende hus.

Kasserne samler og fordeler strengstrømme, beskytter de enkelte moduler mod lyn- og overspændingsskader og overvåger anlæggets ydelse. Alt efter behov kan du vælge mellem generatortilslutningskassen med standard-strengsikring og den særligt kompakte generatortilslutningskasse med strengsikring uden for montagekassen.

Strengovervågning

SOLARCHECK til strengovervågning  

SOLARCHECK informerer altid pålideligt om solcelleanlæggets effekt.

Solcelleanlæg skal i løbet af kortest mulig tid opnå maksimal energiindtjening fra solenergi. Derfor gælder det om at reagere på udfald af selv enkelte strings. Med strengstrøm-overvågningssystemet fra Phoenix Contact kan du straks reagere på fejl og effekttab.

Systemet består af et kommunikationsmodul og forskellige målemoduler, med hvilke du kan overvåge strømme og spændinger i dit anlæg sikkert.


Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11