Tilbage til oversigten

Elektroniske motormanagement-moduler

EMM-moduler har alle fordele ved moderne effektovervågning: Strømme, spændinger og fasevinkler optages kontinuerligt. Permanent tilstandsovervågning med høj prøvetagningshyppighed muliggør komplet anlægsbeskyttelse.

Power inden for grænserne

Grafik: Tilstandsovervågning via motormanagement  

Tilstandsovervågning via motormanagement

Overvåg dine motorer og anlæg med den elektroniske motormanager med frit parametrerbare kontakt- og signalniveauer.

  • Omdrejningsretninger: Grænserne for begge omdrejningsretninger kan indstilles identisk eller forskelligt. Ved overskridelse eller underskridelse af et koblingsniveau slår motormanageren anlægget fra. Det er også muligt at forsinke tvangsfrakoblingen tidsmæssigt. Derudover genererer modulet signaler til registrering af omdrejningsretningen – herved meldes straks om usymmetri og faseudfald.
  • Parametrering: Til parametreringen analyserer EMM-modulet den optagne virkeeffekt. Svingninger i spændingen og belastningen af drivmotoren tælles ikke med. Dermed giver virkeeffekten et mere præcist grundlag end den rene strømbetragtning.
  • Sikker beskyttelse af anlæg: Ved motordrevne pumper beskytter det nedre effektniveau sikkert mod farlig tørløb. Det øvre effektniveau reagerer hurtigt og pålideligt på blokeringer forårsaget af fremmedlegemer. På tilsvarende vis overvåges og beskyttes værktøjsmaskiner ved bore-, fræse- og slibearbejder.

Flere funktioner, flere muligheder

Motormanagement med FTD/DTM-software  

Motormanagement med FTD/DTM-software

Med de elektroniske motormanagement-moduler driver du dine anlæg endnu mere sikkert.

Det vil sige, at der kan efterspørges flere data:

  • Skin-, virke- og blindeffekt
  • Strømme og spændinger
  • Fasevinkel
  • Koblings- og driftstimetæller
  • Energimåler
  • Termistorovervågning

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Elektroniske motormanagement-moduler

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk