Tilbage til oversigten

Ex-i-I/O'er: Egensikre komponenter til signalregistrering i Ex-området

Ex-i-produkter fra Phoenix Contact står for sikker og pålidelig automatisering i eksplosionstruede områder. Intrinsic Safety – forkortet IS – er den teknik, der foregiver egensikre komponenters funktionsmåde.

Du kan installere din Inline I/O-station i zone 2, mens sensorer og aktuatorer installeres i zone 0, 1 eller 2 alt efter behov.

Isolatorklemme til egensikre I/O-moduler

Inline-isolatorklemme  

Ex i-isolatorklemme

Udvid din eksisterende Inline-I/O-station med egensikre komponenter. Med Inline-isolatorklemmen kan du adskille de egensikre moduler fra de allerede forbundne moduler i de resterende stationer.

Dine fordele:

 • Robust og sikker adskillelse mellem egensikre og ikke-egensikre I/O-moduler
 • Højere grad af fleksibilitet ved udvidelse af Inline-I/O-stationer
Tilbage til toppen

Strømforsyning til egensikre I/O-moduler

Egensikker strømforsyning  

Exi-i-strømforsyning

Forudsætningen for egensikre systemer er sikker galvanisk adskillelse. Phoenix Contact tilbyder en speciel Inline-klemme til pålidelig strømforsyning af dine egensikre I/O-moduler: Ex-i-strømforsyningen.

Positivt for dig:

 • Diagnose-LED'er viser stationens udnyttelsesgrad som forskellige niveauer: normal, høj og overbelastning. Således reduceres fejlfunktioner og risiko for ulykker.
 • Strømforsyningen sørger for den nødvendige afstand fra egensikre til ikke-egensikre tilslutningsledninger.
Tilbage til toppen

Egensikre I/O-moduler til digitale signaler

Digitalt Ex-i I/O-modul  

Ex-i I/O-moduler til digitale signaler

Du kan tilslutte Ex-godkendte sensorer og aktuatorer samt NAMUR-sensorer til disse egensikre Ex-i I/O-moduler. Alle fire kanaler er frit valg- og konfigurerbare mht. belægning. F.eks. til potentialfrie kontakter, buzzers, signaltårn eller magnetventiler.

Find fejl hurtigt: Diagnose-LED'er ved hver kanal viser ledningsbrud eller kortslutning.

Tilbage til toppen

Egensikre I/O-moduler til analoge signaler

Analogt Ex-i I/O-modul  

Ex-i I/O-moduler for analoge signaler

De fire kanaler for disse egensikre I/O-moduler er variable mht. anvendelse:

 • Til strømområder fra 0 til 20 mA
 • Til strømområder fra 4 til 20 mA
 • Til indgangsspændingsområder fra 0 til 10 V

Analoge Ex-i I/O-moduler understøtter alle tre formater med en maksimal opløsning på 16 bit.

Find fejl hurtigt: Diagnose-LED'er ved hver kanal viser ledningsbrud eller områdeunderskridelse/-overskridelse for ind- og udgange.

Tilbage til toppen

Egensikre I/O-moduler til temperaturregistrering

Ex-i I/O-modul til temperaturregistrering  

Ex-i I/O-moduler til registrering af temperaturer

De egensikre I/O-moduler til temperaturregistrering har fire kanaler, som du kan konfigurere uafhængigt af hinanden. Alle kanaler understøtter funktioner til registrering af temperaturer:

 • Resistive temperaturfølere som Pt 100 i 2- eller 3-lederteknik
 • Diverse standardtyper til termofølere (J, K, E, R, S og T)
 • Registrering af -100 til +100 mV-signaler
 • Modstandsregistrering 0-800 Ω eller 0-5 kΩ

Find fejl hurtigt: Diagnose-LED'er ved hver kanal viser ledningsbrud eller områdeunderskridelse/-overskridelse for sensorer.

Tilbage til toppen

Egensikre komponenter til signalregistrering i Ex-området.


Tilbage til oversigten
Software
Inline i brug
Yderligere produktinformation
 • Ex-i-I/O'er: Egensikre komponenter til signalregistrering i Ex-området

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11