Tilbage til oversigten

Fuld duplex med kun en leder: Nye LWL-mediekonvertere med WDM-teknologi

Der kræves normalt altid to LWL-lysledere til Ethernet-dataoverførsel over lysledere. De nye Fast-Ethernet-mediekonvertere udmærker sig ved en særlig teknik: til den optiske kommunikation kræves kun en LWL-lysleder.

Optisk overførsel med Wavelength Division Multiplex

WDM-teknologi  

Bidirektional dataoverførsel ved hjælp af WDM-teknologi

WDM står for Wavelength Division Multiplex. Denne Multiplex-proces bruger begge bølgelængder på 1310 nm og 1550 nm.

Herved muliggøres sending og modtagelse på én og samme tid (bidirektional) på en singlemode-lysleder uden begrænsning i overførselskvaliteten og båndbredden. Til en forbindelse over en optisk lysleder anvendes to enheder. Enhed A sender på TX-kanalen med 1.310 nm og enhed B modtager med den samme lysbølgelængde på RX-kanalen. Omvendt med 1.550 nm i den anden retning. En forbindelse er således kun mulig mellem en enhed A og enhed B. Enhederne fås i sæt (A- og B-enhed).

Ved hjælp af WDM-teknologien kan båndbredden i eksisterende LWL-netværk fordobles, idet der anvendes to WDM-mediekonverter-par. Til dette formål opdeles det kabel, som allerede er lagt, i to uafhængige netværksforbindelser. Hvis der er tale om en ny installation, forringes udgifterne, da fiberkabel og stik kan spares væk.

Tilbage til toppen

Optisk overførsel med WDM i roterende applikationer

Til roterende applikationer  

Enleder-mediekonvertere er særligt velegnet til roterende applikationer.

En yderligere fordel ved mediekonvertere med WDM-teknologi viser sig ved anvendelse i roterende applikationer. For første gang er en billig LWL-forbindelse via optiske roterende transmitter mulig. Ved roterende applikationer som ved rundtaktmaskiner eller vindmølleanlæg består udfordringen i at lede energi og signaler mellem en faststående og en roterende del af anlægget videre. Til dataoverførsel blev der hidtil overvejende anvendt elektromekaniske slæbering-transmitter. Men hvis der skal overføres høje ydelser, kan der opstå elektromagnetiske forstyrrelser, som LWL-teknikken er resistent imod.

WDM-mediekonvertere, som kun arbejder med en LWL-leder, gør indsatsen af en optisk roterende transmitter attraktiv. De såkaldte Optical Rotary Joints er slidstærke og tilbydes allerede af mange producenter. I sammenligning med optiske roterende transmittere med flere ledere reduceres prisen for enheder med en leder betydeligt på grund af den mere enkle opbygning. Udover vindmølleanlæg profiterer mange andre applikationer af fordelene ved optisk roterende transmission. Således anvendes mediekonvertere med WDM-teknologi eksempelvis i radaranlæg, maritime motorer, rundtaktmaskiner samt i bil- og emballageindustrien.

Tilbage til toppen

Redundans gennem lys og kobber i roterende applikationer

Redundant datakommunikation  

Redundant datakommunikation

Specielt i vindmølleanlæg er det vigtigt, at en effektiv datakommunikation mellem nav og gondol er sikret. Det er derfor en fordel med et reduntant netværk. Hertil anvendes overførselsveje til datakommunikation, som er uafhængige af hinanden.

Standard-Ethernet-dataoverførslen opbygges over to WDM-mediekonvertere. Til LWL-overførslen anvendes en optisk roterende transmitter med en leder, som er integreret i den eksisterende kobberslæberings akse. Denne overførselsvej er upåvirket af EMS, potientaledelt og vedligeholdelsesfri. Den redundante strækning opbygges ved hjælp af Ethernet-extenders. Til SHDSL-forbindelsen anvendes den eksisterene kobberslæbering og redundansmanagementet sikres over switches, som kan styres.

Ved hjælp af de nye WDM-mediekonvertere er det således muligt at sikre en økonomisk, effektiv og pålidelig datakommunikation. I forbindelse med SHDSL-extenders fra Phoenix Contact, som kommunikerer over den konventionelle kobberforbindelse i slæberingen, opstår en fremtidsorienteret løsning til et redundant netværk.

Tilbage til toppen

Praktiske diangnosefunktioner med Link Management

LFP- og FEF funktioner  

Ved netværkafbrydelse: afkobling af overførselsstrækningen

Mediekonverterne fra Phoenix Contact tilbyder omfattende diagnosemuligheder. Således sørger de integrerede Link-Management-funktioner LFP (Link Fault Pass Through) og FEF (Far-End Fault) for en permanent overvågning af forbindelsen. Dette sikrer en lang rådighedstid for anlægget. Linket på LWL-forbindelse kobler fra, når mediekonverterens kobberside registrerer et forbindelsestab. Mediekonverteren på den modsatte side registrerer link-afbrydelsen over LWL-strækningerne og afbryder forbindelsen til sit Twisted-Pair-segment.

Den samlede forbindelsesvej over den optiske strækning forholder sig således lige så transparent, som det er tilfældet ved en ren kobberkommunikation. Begge sider af netværkforbindelsen kan registrere link-tab og reagere tilsvarende. Ved en redundant forbindelse kan deltagerne straks skifte om til disse.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Fuld duplex med kun en leder: Nye LWL-mediekonvertere med WDM-teknologi

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk