Tilbage til oversigten

Principper for strømregistrering

Ved anvendelse af rent ohmske belastninger som glødelamper eller radiatorer i et traditionelt 230 V net opstår der ingen forvrængninger i strømnettet. Med forøgelsen af ikke-lineære belastninger på grund af fasetilpassede reguleringsmoduler, bliver rene sinusbølger forvrænget til trapezformede kurveformer.

Mange af de gængse strøm- og spændingskonvertere på markedet er kun kalibreret til sinusformede vekselstrømme og registrerer kun effektivværdien via en gennemsnitsberegning. MCR-strømmålekonvertere er derimod sande effektivværdi-konvertere. De accepterer enhver kurveform og er uafhængige af en formfaktor.

Registrering af effektivværdi efter det transformatoriske princip (RMS)

Registrering af effektivværdi efter transformatoriske princip  

Registrering af effektivværdi efter det transformatoriske princip (RMS)

En induktionsspænding opstår ved klemmerne på en spole på grund af en magnetisk strømning, som ændrer sig med tiden.

En koblingsanordning af to galvanisk adskilte, men magnetisk koblede kredse kaldes en transformator.

Dette er en enkel og hyppigt anvendt mulighed for strømoverførsel.

Registrering af sand effektivværdi efter Rogowski-princippet (TRMS)

Registrering af sand effektivværdi efter Rogowski-princippet  

Registrering af sand effektivværdi efter Rogowski-princippet (TRMS)

Måleprincippet efter Rogowski er en speciel form for transformatorisk strømmåling af sinus- og ikke-sinusformede vekselstrømme.

Rogowski-spolen, en jernfri induktionsspole (luftspole), måler den magnetiske spænding langs et lukket kredsløb om en strømførende leder.

Rogowski-spolens udgangssignal bearbejdes derefter på en sådan måde, at der opstår et nøjagtigt billede af primærstrømmen.

Registrering af sand effektivværdi ved hjælp af Hall-sensor (TRMS)

Strømmåling med Hall-sensor  

Registrering af sand effektivværdi ved hjælp af Hall-sensor (TRMS)

Den magnetstrøm, der opstår på grund af primærstrømmen IP, fortættes i magnetkredsen og måles i luftspalten med en Hall-sensor.

Hall-sensorens udgangssignal bearbejdes derefter på en sådan måde, at der opstår et nøjagtigt billede af primærstrømmen.

Gennemsnitsberegning

Effektivværdi - kvadratisk middelværdi

En vekselstrøms effektivværdi er en øjebliksresulterende, vedvarende værdi. Denne vedvarende værdi frembringer det samme varmearbejde i en Ohmsk modstand som en jævnstrøm af samme størrelse.

Den sande effektivværdi betyder, at forvrængede, jævn- og blandede strømme registreres. Måleværdikonverteren er dermed uafhængig af kurveformen.

  • Ieff = Is/√2
  • Ueff = Us/√2

 

Visning af den arimetiske middelværdi  

Aritmetisk middelværdi

Aritmetisk middelværdi

Den aritmetiske middelværdi anvendes til måling af jævnstrømme eller til filtrering af en ens andel fra en blandingsstrøm.

Anvendelsen af den aritmetiske middelværdi ved en symmetrisk vekselstrøm ville føre til en måleværdi på "0".

Ved hjælp af den aritmetiske middelværdi er det muligt at stille jævnstrømme til rådighed ved udgangen som standardiserede analogsignaler.

Polingen kan værdiansættes ved hjælp af et bipolært udgangssignal. For 230 V/50 Hz-strømnettet betyder det følgende på spændingsniveauerne:

  • Ueff = 230 V
  • US = 325 V
  • Umiddel = 0 V

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk