Tilbage til oversigten

Diag+ – omfattende diagnose for PROFINET- og INTERBUS-netværk

Diag+ er diagnosesoftware, der er særligt afstemt efter PROFINET og INTERBUS, og som både melder netværksfejl og de aktuelle tilstande for styringer og komponenter. Præventive diagnosefunktioner såsom overvågning af lyslederstikkenes overførselskvalitet i PROFINET og INTERBUS øger anlæggets levetid.

Bredt funktionsudvalg til pålidelig diagnose

Diag+-software  

Diag+-software

Statusinformationer, betjeningsfunktioner, klartekstmeddelelser og oversigter sørger for en hurtig idriftsættelse, fejlstedslokalisering og god orientering i PROFINET- og INTERBUS-anlæg.

 • Start og stop af INTERBUS-datakommunikationen
 • Kvittering af INTERBUS-fejlmeldinger
 • Brokobling, til- og frakobling af INTERBUS-komponenter
 • Visning af fejlmeldinger med tip om fejlafhjælpning og detaljeret information om enhedstype og -tilstand
 • Visning af farvede symboler for fejl og enhedstilstande
 • Overvågning af lyslederstrækningernes overførselskvalitet for præventiv diagnose
 • Sammenligning og bearbejdning af tidsmæssigt varierende lyslederdiagnose-datatrin
 • Oprettelse af testprotokoller som PDF-fil
 • Integrering i andre softwareværktøjer såsom visualiseringer
 • Visning af lagrede meddelelser fra styringens meddelelsesarkiv
 • Oversigt til bustopologien for Ethernet-/PROFINET-enheder i en 2D-grafik
 • Angivelse af Ethernet/PROFINET-enheders tilgængelighed
 • Anvendelse af konfigurationsdata og kommentarer (f.eks. materielmærkning, stationsnavne), der er blevet oprettet med Config+ eller PC Worx under projekteringen
 • Administration af individuelle brugerrettigheder for forskellige brugere

Diag+ NetScan – software til cyklisk diagnose af INTERBUS-netværk

Diag+ NetScan tillader en samtidig overvågning af INTERBUS-netværk med flere tilslutningskort/controllere. På denne måde kontrolleres f.eks. overførselskvaliteten i alle lyslederstrækninger i et komplet anlæg permanent. Også underordnede busser, der er tilsluttet ved hjælp af systemterminaler, kan integreres i overvågningen.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk