Til alle pressemeddelelser

Ændring af vores RoHS-mærkning på emballagens etiket

15.09.2016

RoHs-mærkning  

Af "RoHS WEEE COMPLIANT" kommer forkortelsen "RoHS"

Lovkrav gør det nødvendigt med en tilpasning af RoHS-mærkningen.

Efter at retningslinjen 2011/65/EU (RoHS-II-retningslinjen) er trådt i kraft, må der ikke anvendes noget symbol ud over CE-mærkningen til dokumentation for, at produktet er i overensstemmelse med de gældende krav i retningslinjen. [Paragraf 30, stk. (4) i forordningen (EU) Nr. 765/2008]. Phoenix Contact har indtil nu og pga. kontraktmæssige aftaler holdt fast i sit eget symbol "RoHS WEEE COMPLIANT" og har trykt dette på etiketterne på emballagen.

I forbindelse med gennemførelsen af kravene i den kinesiske RoHS-regulering og den dertil knyttede mærkningspligt af produkter, tilpasser vi os af tekniske årsager også mærkningen af det "europæiske RoHS" på emballagens etiket. Fremover bliver den blot vist med en ramme indeholdende bogstaverne "RoHS". Desuden sætter vi Kina-RoHS-mærkningen for den miljøvenlige brugsperiode "Environment-friendly use period " (EFUP) eller overholdelsen af grænseværdier på emballagens etiket.

Ændringen af etiketter til emballage effektueres succesivt fra produktionsdagen 2016-09-01.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk