Til alle pressemeddelelser

Overspændingsbeskyttelse for procesteknik

17.07.2015

Overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ  

Intelligent overspændingsbeskyttelse for MSR- og procesteknik

Med overspændingsbeskyttelsen PLUGTRAB PT-IQ fra Phoenix Contact specielt til MSR- og procesteknik advares værkføreren, før anlægget mister sin beskyttelse.

Derudover bliver hver spændingsbegrænsende komponent i beskyttelsesstikkene permanent overvåget. Hvis effektgrænse nås pga. hyppige indkoblinger, signaleres dette med et gult signal på beskyttelsesenheden og pr. fjernmelding. Aflederne er så stadig funktionsdygtige, og anlægget beskyttes fortsat. Udskiftning anbefales dog for at undgå unødvendig service. Til egensikre områder findes der beskyttelsesenhederne PLUGTRAB PT-IQ Ex. Disse kan installeres i Ex-zone 2. De egensikre beskyttelseskredse må føres ind i et område, der går op Ex-zone 0. På grundlag af overvågning og signalisering i flere trin ved værkføreren altid, hvordan det står til med status for beskyttelsesenhederne og dermed anlæggets overspændingsbeskyttelse.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11