Til alle pressemeddelelser

Nem eftermontering af strømmåleteknik

05.05.2014

Strømtransformer til eftermontering PACT RCP  

Hurtigt installeret på meget lidt plads: PACT RCP-strømtransformeren

PACT RCP-strømtransformerne til eftermontering fra Phoenix Contact er et tids- og pladsbesparende alternativ til ombygningsstrømtransformeren.

Gennem hurtig installation uden afmontering af anlægsdele reduceres mængden af dyre stilstandstider til et minimum. Målesystemet består af en Rogowski-spole og en efterfølgende måleværdikonverter. Den fleksible målespole kan også ganske enkelt lægges om ledningen ved begrænset plads. I modsætning til ombygningsstrømtransformeren er spoleenhedens størrelse og vægt uafhængig af strømstyrke. Med blot en handy spoletype opsamles vekselstrømme op til 4000 A. Farlige tomgangsspændinger, som kan ødelægge konverteren eller udgøre en fare for mennesker, kan ikke forekomme. Måleværdikonverteren omdanner Rogowski-spolens udgangssignal til en typisk sekundærstrøm til en viderebehandling, som en standardstrømkonverter leverer den. Signaludgangen sker fasenøjagtig over et frekvensområde fra 10 til 5000 Hz.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11