Engagement til uddannelse

Fascination teknik

Fascination teknik

Vi vil få folk til at forstå teknik. Vi støtter dig med den aktuelle teknologi- og brancheknowhow – i skole, fagskole, højere læreanstalt og erhvervsliv.

Tilbage til Ledelsesmæssigt ansvar

Kategorier

Vi tager fat: Med engagement til uddannelse overtager Phoenix Contact ansvaret – både forretningsmæssigt og samfundsmæssigt.

Vi flytter meget

Forstå teknik  

Den unge generation gøres bekendt med tekniske temaer

Vi er begejstret for teknik. Vi vil gerne videregive denne begejstring, gøre unge mennesker bekendt på teknik og fremme allerede eksisterende interesse for teknik.

Derfor samarbejder vi nationalt og internationalt med partnere inden for uddannelse, erhvervsliv, forbund og politik.

Vi er repræsenteret i netværk og har bragt egne initiativer til live. Derudover udskriver vi konkurrencer og deltager i dannelsesprojekter. Vi deltager også i udvikling af medier inden for uddannelsesområdet og behandler vores viden anskueligt.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11