Tilbage til oversigten

Normer og retningslinjer

EF-maskindirektiv

Falder dine produkter inden for maskindirektivet 2006/42/EG? Skal de markedsføres på det indre marked i EU? Så skal der tages hensyn til kravene i maskindirektivet.

Kun når disse krav er opfyldt til fulde, er en CE-mærkning for maskinerne tilladt. I det europæiske handelsområde er denne mærkning påkrævet, hvis man ubegrænset skal kunne markedsføre og drive maskinen.

Maskindirektivet har som mål at reducere antallet af de ulykker, der sker, når man beskæftiger sig med maskiner. Derfor kræver direktivet, at sikkerhedsaspektet indgår i konstruktion og bygning af maskiner.

Desuden skal der sørges for, at den tekniske dokumentation, der kræves i maskindirektivet, produceres. Ved hjælp af en maskines tekniske dokumentation skal det være muligt at bedømme, om der er overensstemmelse med kravene i maskindirektivet.

Producenten af en maskine eller dennes bemyndigede repræsentant er ansvarlig for produktionen af teknisk dokumentation og for overholdelse af alle specifikationerne.

Væsentlige indholdspunkter i maskindirektivet:

 • Beskrivelse af maskindirektivets anvendelsesområde
 • Afgrænsning til andre europæiske direktiver
 • Definition af fuldstændige og ufuldstændige maskiner
 • Krav til fuldstændige og ufuldstændige maskiner
 • Krav og forholdsregler ved markedsføring og idriftsættelse af maskiner
 • Betydning af harmoniserede normer
 • Procedurer til konformitetsvurderingen for maskiner
 • Procedurer for ufuldstændige maskiner
 • CE-mærkning
 • Grundlæggende krav til sikkerhed og sundhedsbeskyttelse ved konstruktion og bygning af maskiner
 • Fremgangsmåde ved risikovurdering af maskiner
 • Nødvendig teknisk dokumentation
Tilbage til toppen

EN-standarder for maskinsikkerhed

Sikkerhedsstandarder for maskiner  

Sikkerhedsstandarder for maskiner

Maskindirektivet indeholder grundlæggende krav til sikkerhed og sundhedsbeskyttelse.
I den relevante officielle EU-bekendtgørelse er der en liste over de til maskindirektivets harmoniserede normer.

En maskine er i overensstemmelse med de grundlæggende krav til sikkerhed og sundhedsbeskyttelse, når den er produceret i henhold til disse harmoniserede normer.

EN-standarderne inddeles i forskellige typer:

 • Type A – sikkerhedsgrundstandarder
 • Type B – sikkerhedsgruppestandarder
 • Type C – sikkerhedsproduktstandarder

 

Inddeling af EN-standarderne

Type A

Sikkerhedsgrundstandarder vedrørende grundlæggende begreber, principper for projektering, konstruktion og udformning og generelle aspekter (f.eks. udvikling og arbejdsmåder), som gælder for alle maskiner, apparater og anlæg.

Type B

Sikkerhedsgruppestandarder vedrørende et sikkerhedsaspekt eller en form af sikkerhedsbetingede indretninger, som kan anvendes til en lang række maskiner, apparater og anlæg

 • Type B1 – særlige sikkerhedsaspekter, som f.eks. sikkerhedsafstande, grænseværdier for overfladetemperaturer
 • Type B2 – sikkerhedsbetingede indretninger, som f.eks. nødstop eller to-håndskoblinger

Type C

Maskinsikkerhedsstandarder med detaljerede sikkerhedskrav vedrørende alle signifikante risici for en bestemt maskine eller gruppe af maskiner. Type-C-standarder betegnes også ofte som produktstandarder.

Tilbage til toppen

Harmoniserede standarder for funktionel sikkerhed

Sammenligning mellem PL og SIL  

Sammenligning mellem PL og SIL

EN 62061 og EN ISO 13849-1 er afledninger af EN 61508, specielt med henblik på maskinkonstruktionssektoren. Disse to normer ser specielt på kravene til de sikkerhedsrelaterede dele af styringer på maskiner.

Begge normer er harmoniseret i henhold til maskindirektivet og repræsenterer det aktuelle teknologiske stade. I modsætning til forgængernormen EN 954 kan disse standarder også bruges til komplekse og programmerbare systemer. Derudover indeholder de alle aspekter vedr. funktionel sikkerhed, som er udledt af EN 61508. Således er det ikke længere kun deterministiske aspekter, der spiller en rolle. Fremover har også statistisk sandsynlighed for udfald af systemer samt organisatoriske foranstaltninger og forholdsregler til undgåelse og registrering af fejl betydning.

Målestokken for sikkerhed i begge normer er sikkerhedsintegritet.

EN 62061 anvender SIL 1 til SIL 3, og EN 13849 anvender PL a til PL e som diskrete niveauer for sikkerhedsintegritet.

Tilbage til toppen

Anvendelsesområde for EN 62061 og EN ISO 13849-1

Hvorfor findes der to forskellige standarder til det, der formentlig er det samme anvendelsesområde? Svar på dette spørgsmål finder du i denne tabel.

EN 62061EN ISO 13849-1
Enkle elektromekaniske systemer som relæer eller enkel elektronik.Enkle elektromekaniske systemer som relæer eller enkel elektronik.
Komplekse elektroniske systemer samt programmerbare systemer med alle arkitekturer.Komplekse elektroniske systemer samt programmerbare systemer med planlagte arkitekturer.
Kravene er specifikt skrevet til elektriske styringssystemer. Alligevel kan de fastlagte rammer og metodikken anvendes til andre teknologier.Kan anvendes direkte på andre teknologier end elektronik, for eksempel pneumatik og hydraulik.
Tilbage til toppen

Sikkerhedsstandard EN ISO 13849-1

Bestemmelse af Performance Level  

Bestemmelse af Performance Level

EN ISO 13849-1 beskriver udformningen af sikkerhedsrelevante dele af styringer. En vigtig karakteristik af sikkerhedsrelaterede funktioners pålidelighed fås via Performance Level (PL).

For at bestemme nødvendig PL skal forskellige kriterier vurderes: Skaders omfang, hyppighed og opholdsvarighed samt muligheder til undgåelse af fare.

Med det følgende diagram kan du med disse tre kriterier bestemme nødvendigt Performance Level (PLr).

 

Forslag til og fastlæggelse af styringsarkitektur

Performance Level (PL) af den sikkerhedsrelaterede del af en styring (SRP/CS) bestemmes ved vurdering af følgende parametre:

 • Kategorien er angivet i standarden som defineret struktur
 • Middeltid til et farligt udfald (MTTFd) – oplyses af producenten af komponenterne
 • Diagnostisk dækningsgrad (DC) – fremgår af standarden
 • Udfald på grund af en fælles årsag (CCF) – kan findes som punktsystem efter diverse kriterier
 • Opnået Performance Level (PL) findes på baggrund af en tabel og skal være lig med eller større end den krævede PLr
Bestemmelse af Performance Level
Tilbage til toppen

Gennemførelse af EN ISO 13849-1

EN ISO 13849-1 beskriver ikke kun hardwareopbygningen af sikkerhedsrelaterede dele i en styring, men også softwareudformningen.

Standarden opstiller krav til hele livscyklussen af sikkerhedsfunktioner og anbefaler gennemførelse med konfigurerbare sikkerhedsmoduler.

Beskrivelse Sprog Stand
Realisering af EN ISO 13849-1 [PDF, 0,25 MB]
Her finder du udførlig information om, hvordan du kan realisere EN ISO 13849-1 korrekt.
Tysk 01.11.2010
Tilbage til toppen

Sikkerhedsstandard DIN EN 62061

Bestemmelse af SIL-klassen  

Bestemmelse af sikkerhedsintegritetsniveau

DIN 62061 beskriver de funktionelle sikkerhedsaspekter ved sikkerhedsrelevante elektriske, elektroniske og programmerbare styringssystemer.

En vigtig karakteristik af sikkerhedsrelaterede funktioners pålidelighed fås via sikkerhedsintegritetsniveauet (SIL).

For at bestemme den nødvendige SIL vurderes følgende kriterier:

 • Alvorlighed af kvæstelser (S)
 • Hyppighed og varighed for fareeksposition (F)
 • Sandsynlighed for opståen af en farlig hændelse (W)
 • Mulighed for undgåelse eller begrænsning af skaden (P)

 

Forslag til styringsarkitektur og bestemmelse af den opnåede ydeevne

Den sikkerhedstekniske parameter til delsystemer fremgår af følgende værdier:

 • Hardware-fejltolerance (HFT), applikationsspecifik
 • Andel af sikre fejl (SFF), producentangivelse
 • Diagnosedækningsgrad (DC), producentangivelse eller EN ISO 13849-1
 • Sandsynligheden for et risikofyldt udfald pr. time (PFHd), resultat af de andre værdier
 • Proof-test-interval eller levetid, producentangivelse/specifik
 • Diagnose-testinterval, applikationsspecifik
 • Tilbøjelighed til udfald som følge af fælles årsag, producentangivelse eller EN ISO 13849-1
Bestemmelse af sikkerhedsintegritetsniveau
Tilbage til toppen

Sikkerhedsfunktionens arkitektur (SRP/CS, SRECS)

 • SRP/CS (Safety-related part of a control system)
 • SRECS (safety-related electrical control system)
Sikkerhedsfunktionens arkitektur
Tilbage til toppen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk