Diagnosemekanismer

PROFINET I/O-diagnosekonceptet er først og fremmest baseret på de integrerede diagnosefunktioner i PROFINET-protokollen. Derudover gør TCP/IP-kommunikationsevnen det også muligt for enhederne at benytte SNMP (Simple Network Management Protocol) eller webserver-teknologier til diagnose.

PROFINET-diagnose

PROFINET-diagnose  

Diagnosemekanismer i PROFINET

I forbindelse med PROFINET-diagnosen melder enhederne en fejl via den cykliske I/O-transfer. Parallelt hermed generes via den acykliske kommunikation en alarm, som meldes til styringen.

Alarmerne kan inddeles i to grupper:

  • Fejltilstande overføres som diagnosealarm med tilhørende parametre. Parametrene kan enten indeholde PROFINET-specifikke fejlkoder, enhedsspecifikke fejlkoder eller enhedsspecifikke fejlarrays.
  • Slidindikatorer eller lignende information om den forkontakterende diagnose kan meldes via to prioritetstrin af vedligeholdelseskrav.

Den tilhørende tekstinformation om fejlårsagen til en fejlkode står i den enhedsspecifikke GSD-fil. Således kan alle fejlmeldinger vises brugervenligt som tekstmeddelelse i diagnoseværktøjerne. Jo mere nøjagtig fejlmeldingen fra enheden er, desto mere eksakt kan diagnosen vises i styringen eller engineering-systemet.

Topologiregistrering

Topologiregistrering med PROFINET  

Også entydig visning af udstrakte netværk

For at få vist diagnosemeldingerne præcist lokaliseret i et fleksibelt ledningsført netværk benytter PROFINET protokollen LLDP (Link Layer Discovery Protocol), der er standardiseret i IEEE. Mens forbindelsen etableres, udveksler enhederne enhedsnavn og port-nummer med nabokomponenterne via LLDP.

Enhedsnavnet skal være entydigt, fordi dataudvekslingen til en enhed også adresseres via enhedsnavnet. Informationerne om nabokomponenter, som forefindes i enhederne, kan udlæses via SNMP eller PROFINET-protokollen.

Hvis alle forbindelsesled, der anvendes i netværket, understøtter protokollen LLDP, kan der på den måde vises et eksakt topologisk billede i diagnoseværktøjet. Således kan fejlmeldingerne vises direkte på enheden eller porten.

SNMP-baseret og web-baseret diagnose

SNMP-baseret og web-baseret diagnose  

Diagnose via webserver eller SNMP-manager

Ud over de PROFINET-typiske mekanismer byder dette fieldbussystem på andre nyttige funktioner: Simple Network Management Protocol (SNMP) er en Ethernet-standard til netværksmanagement, der er etableret på globalt plan.

På PROFINET-enhederne kører den SNMP-agent, der kan sende SNMP-Traps, dvs. fejlmeldinger til SNMP-manageren eller til en Trap-Receiver. Trap-Receiveren viser meldingerne eller indhenter supplerende informationer om enheden ved hjælp af SNMP.

En anden mulighed for diagnose er via en webserver, der i dag er integreret i mange enheder. Her kan man kalde diagnosesider frem direkte på enhederne via HTTP ved brug af en gængs browser på en pc-platform. På den måde kan enhver producent få vist sine egne diagnoseinformationer bedst muligt uden at skulle installere et diagnoseværktøj på pc-platformen.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk