Tilbage til oversigten

Enkel integrering af decentral forsyning og forbrugere i distributionsnettet

Oversigt

Forsyning af gadebelysning  

Overvågning af lampernes tilstand i gadelysene.

  • Tilførslen af vedvarende energi og den stigende brug af elbiler kræver tæt overvågning af energinettet.
  • Enexis anvender kompakte kontrollere fra Phoenix Contact samt en software- og databaseløsning til bearbejdning af relevante data, til lagring og vurdering samt til tydelig visning.
  • Visualiseringen af den aktuelle belastning af det lokale net giver pålidelig forsyning til alle forbrugere.

Kundeprofil

Transformer i den lokale netstation  

Transformer i den lokale netstation

Enexis driver energinettet i syv provinser i Holland. Her har virksomheden ansvaret for tilslutning af omkring 2,7 mio. forbrugere.

Desuden arbejder medarbejderne til stadighed på at skabe et bedre, mere intelligent og effektivt og fremtidsorienteret netværk.

Anvendelse

Kompakt kontroller ILC 131 ETH i den lokale netstation  

Montagekasse med den kompakte kontroller ILC 131 ETH og et modem

Forsyning gennem solenergi i private husholdninger og den stigende andel af elbiler i Holland kræver præcis styring af energinettet, således at spændingsudsving undgås.

Den universelle overvågnings- og visualiseringsløsning hos Enexis kontrollerer derfor de aktuelle værdier for spænding, strøm og flow af energi. På den måde kan det lokale net bedre planlægges og udvides målrettet, samtidig med at kortslutning opdages og lokaliseres hurtigere.

Lavspændingsnettets transformer, der dækker et niveau fra 10 kV til 400 kV, overvåges også. Det forsyner ud over husholdninger og virksomheder i nærheden også gadebelysningen.

Disse kunne allerede førhen tændes og slukkes på afstand, men det var ikke muligt at kontrollere lampernes tilstand. Gennem vurdering af forbruget kan Enexis nu drage konklusioner om kvaliteten af belysningen og sender ved en forringelse rettidigt en servicetekniker til stedet.

Løsning

Visualisering af det lokale net  

Diagnose og visualisering af det lokale net på kort

De aktuelle data fra de tre sekundærkredsfaser i transformerne i den lokale netstation optages af strømtransformere og registreres af en kompakt kontroller ILC 131 ETH. Da det er nødvendigt med en stor server til analyse af værdierne fra alle registreringssystemer, gemmer en canadisk databaseudbyder dataene. Det drejer sig her om en SQL-database, i hvilken ILC 131 ETH-enheden skriver direkte. Til dette anvender programmøren funktionsblokke fra SQL-bibliotektet, som kan downloades fra Phoenix Contacts hjemmeside.

På grundlag af de indhentede data kan gadebelysningens tilstand bedømmes. Desuden kan transformerens belastningsgrad bestemmes. Hvis den overskrider fastlagte grænseværdier, foranlediger serviceteknikeren afhjælpning eller en udvidelse af netværket. Omvendt kan der ved en gennemsnitlig lavere belastning bruges en mere økonomisk og mindre transformer.

Enexis planlægger et supplement af applikationen i form af miljøsensorer, således at lysstyrken i gadebelysningen fremover kan reguleres efter forholdene. I øjeblikket styres gadelysene af de tider for solop- og nedgang, som stilles til rådighed i den canadiske database. Det ønskes dog, at man kan gøre tænd- og sluktidspunkterne afhængige af den på stedet tilstedeværende styrke af naturlig belysning. På den måde kan lyset på dage med overskyet vejr starte betydeligt før og på solrige dage senere.

Softwaren Gaia, der er udviklet af Enexis, har den rigtige løsning til nemt registrerbar visning af en stor datamængde. Ud fra oplysninger leveret af Google Earth kan brugeren vha. værktøjet zoome ind i de enkelte gader og få vist de aktuelle og historiske forløb af energiflow og netbelastning. På den måde opdages f.eks. forbrugere, der har brug for større energitilførsel.

Konklusion

Anlæg og systemers effektivitet kan gennem registrering og analyse af relevante data øges betragteligt. Her findes merværdien af en såkaldt Big Data-tilgang. Algoritmer, databaser og sammenkobling vil kendetegne fremtidens styrings- og automatiseringssystemer.

Grundlaget for dette er intelligent tilkobling på fieldniveau til den overordnede datalagring og -bearbejdning samt tydelig visualisering af de indhentede data. Således kan Enexis hurtigt og efter behov reagere på kritiske hændelser eller overbelastninger og dermed sikre den kontinuerlige forsyning af elektrisk energi til folk.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk