IQ-teknologi

IQ-teknologi

Intelligens til maksimal levetid for anlægget

Strømforsyninger med IQ Technology tænker med og informerer dig, så snart det er nødvendigt.

Nødstrømsforsyninger (UPS) leverer strøm, også når nettet svigter. Med vores IQ Technology er du et skridt foran: Den informerer om energihukommelsens opladningsniveau og restlevetid, maksimerer dens levetid og advarer tidligt mod udfald. Alle relevante informationer overføres til overordnede computere og kontrollere.

IQ Technology: Intelligens til maksimal levetid for anlægget

Intelligent UPS-løsning med IQ Technology  

Intelligent UPS-løsning til maksimal levetid for anlægget.

Med IQ Technology bliver strømforsyningsløsningen intelligent.

Den intelligente UPS med IQ Technologi overvåger og optimerer energilageret, reducerer behovet for vedligeholdelse og øger dine anlægs rådighedstid. Den formidler alle energihukommelsens relevante tilstande. På den måde sørger den for den nødvendige transparens for at garantere stabiliteten i forsyningen til enhver tid – ved optimal udnyttelse af batteriet.

Den intelligente batteristyring beregner den tilgængelige resterende driftstid. Den informerer, så snart et tærskelniveau nås. På den måde arbejder dit anlæg så længe som muligt og stoppes først, når batterispændingen bryder sammen.

Optimal batteristyring

Optimeret udnyttelse af energilageret gennem intelligent batteristyring  

Intelligent Battery Management

Den intelligente batteristyring med IQ Technology registrerer alle relevante informationer til optimeret udnyttelse af det tilsluttede energilager og informerer dig om det.

Intelligent Battery Management

 • SOC – State of Charge
  Aktuel ladetilstand og resterende driftstid for energilageret registreres og vises gennemgående.
 • SOH – State of Health
  Energilagerets resterende forventede levetid vises og der advares i god tid om en fejl.

Intelligent overvågning af energilageret

Intelligent overvågning af energilageret  

Intelligent overvågning af energilageret

Intelligent Battery Control
Automatisk registrering af den tilsluttede batteritype og maksimering af levetid ved hjælp af en optimalt tilpasset opladningskarakteristik.

Intelligent Charging
Tilpasning af ladestrømmen, hvorved der sørges for hurtigst mulig genopladning og tilgængelighed.

Kommunikation

Data Port bruges til kommunikationen mellem UPS-modul og PC eller overordnet kontroller  

Data Port bruges til kommunikation

Data Port bruges til kommunikationen mellem UPS-modul og PC eller overordnet kontroller.

Med de datakabler, der er til rådighed, kan UPS-moduler tilsluttes til flere anvendelser, så der informeres universelt om UPS-løsningens tilstand.

Konfiguration og overvågning med softwaren UPS-CONF

Fleksibel konfigurering af UPS-løsning med softwaren UPS-CONF  

Kan konfigureres fleksibel med softwaren UPS-CONF

Med konfigurations- og management-softwaren UPS-CONF overvåges og konfigureres UPS-løsninger på pc'en. Softwaren kan downloades gratis.

 • Fleksibel konfigurering: tilpasning af adfærden for QUINT UPS-IQ til individuelle krav.
 • Præventiv funktionsovervågning: Alle relevante driftsparametre er vist grafisk, vigtige meddelelser vises i forgrunden.
 • Integreret datarecorder: En logfil aktiverer handlinger, som eksempelvis hvornår og hvor længe QUINT UPS netudfald er overkoblet.

Intelligens i alle kombinationer

Individuelle løsninger med IQ Technology  

Individuelle løsninger med IQ Technology

IQ Technology fungerer til alle krav. Sammensæt din individuelle løsning – som passer til din applikation.

 1. Vælg din QUINT POWER-strømforsyning.
 2. Vælg din UPS-modul QUINT UPS.
 3. Vælg energihukommelse:
  • UPS-CAP til maksimal levetid
  • UPS BAT-LI-ION for lang levetid ved lange buffertider
  • UPS-BAT/VRLA og VRLA/WTR til maksimale buffertider

Eksempel på anvendelse: En industri-pc skal forsynes gennemgående med 24 V DC

UPS-løsning med IQ Technology  

Med IQ Technology står anlægget til rådighed så længe som muligt

En UPS med 3,4 Ah buffer under optimale betingelser 24 V DC / 5 A i 20 minutter. Ladetilstand, effektivitet og resterende driftstid kendes ikke.

Løsning med QUINT UPS-IQ
Den intelligente UPS formidler alle energihukommelsens relevante tilstande. Den sørger dermed for den nødvendige transparens, så forsyningens stabilitet til hver en tid kan garanteres ved optimal udnyttelse af energihukommelsen. Den intelligente batteristyring kender den tilsluttede energihukommelses aktuelle ladetilstand og beregner den tilgængelige resterende driftstid.

QUINT UPS informerer, om buffertiden virkelig stadig er 20 minutter. Så snart en indstillelig grænseværdi er nået, eksekveres en advarselsmeddelelse over den potentialfrie relækontakt, via software eller direkte på overordnede styringer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk