Forsyningsstyring

Forsyningsstyring

For stabile strømnet

Udfør pålidelig forsyningsstyring – med begrænset engineering-indsats.

Tilbage til Fritstående anlæg

Kategorier

  • Løsning til driftsledelsen

    Et meningsfuldt data-niveau er et vigtigt grundlag for effektiv teknisk forvaltning af et stort solcellekraftværk.

Også decentrale fotovoltaikanlæg skal yde deres bidrag til en høj netstabilitet. De ansvarshavende netoperatører foreskriver i deres nettilslutningsbetingelser for fotovoltaiske anlæg hvilke områder, der skal overholdes for netfrekvens og -spænding samt for blindeffekt. For at kunne kontrollere disse registrerer kraftværksregulatorer den eksisterende spænding og blindeffekten ved nettets knudepunkter.

På grundlag af dette registreres de pågældende reguleringsværdier for vekselretteren. Løsningen bestående af hard- og software fra Phoenix Contact sørger for, at mængden af engineering-arbejde holdes lav.

Dine fordele

  • Netoperatørspecifik kraftværksregulering
  • Angiv energidata med et tastetryk på apparatet
  • Individuel langtidsarkivering takket være effektiv databaseteknologi
  • Skræddersyet rapportering takket være fleksibel dataanalyse og -vurdering

Forsyningsregulering

Kontroller som forsyningsregulator i applikationen  

Kompakte kontrollere for en optimal forsyningsregulering

Kernen i kraftværksreguleringen er Inline-kontrollerne i 100-effektklassen, som programmeres iht. IEC 61131.

Til de kompakte kontrollere fås der et omfattende produktprogram. Parkoperatørerne kan tilpasse denne løsning optimalt til kravene i de enkelte fotovoltaiske anlæg.

Netintegration

Energimåleapparat i applikationen  

Energimåleapparat registrerer vigtige parametre i et fotovoltaisk anlæg

Med de netværksegnede enerigmåleapparater overvåger du elektriske værdier centralt og lokalt. Du kan samle alle parametre for dit fotovoltaiske anlæg, som er relevante, ved hjælp af en kompakt kontroller og logge dem i en SQL-database.

Med energimåleapparaterne fra Phoenix Contact får du den rigtige løsning til optimal netintegration af dit fotovoltaiske anlæg.

Forvaltning

Overflade til forvaltning af PV-anlæg  

Grafisk visning af en data-management software

Phoenix Contact tilbyder producentneutrale datamanagement-software til registrering, arkivering og bearbejdning af direkte eller beregnede driftsdata.

Den grafiske visning af tendenser og protokollering for udvalgte parametre muliggør en effektiv og omfattende forvaltning af fotovoltaiske anlæg.

Forsyningsregulering til stabile strømnet

Ud over tilkobling til forsyningsstyringen hos netoperatøren udgør den individuelle blindeffektregulering en stor udfordring.

Netparametrene ved nettilslutningspunktet registreres via måleapparater og overføres til en central kraftværksregulator. Dernæst bliver de i blindeffektreguleringen udregnede indstillingsværdier sendt til de vekselrettere, der er installeret i anlægget.

Forsyningsstyring til fotovoltaiske anlæg

Pålidelig forsyningsregulering takket være intelligente automatiseringskomponenter fra Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk