Digitální výrobek podporuje při optimalizaci chlazení rozváděče

Přehled

Thermal Design Integration  

Thermal Design Integration pro energeticky efektivní rozváděče

  • Společnosti Eplan, Phoenix Contact a Rittal se spojily, aby podpořily plánovače rozváděčů při výzvách týkajících se energetické efektivity, bezporuchového provozu rozváděčů a aplikaci normy pro rozváděče DIN EN 61439.
  • Pomocí Thermal Design Integration je možné optimalizovat rozváděcí zařízení s ohledem na chlazení a bezporuchový provoz.

Použití

Produkty a data pro digitální výrobek  

Phoenix Contact dodává produkty a data pro digitální výrobek

Při kalkulaci ztrátového výkonu komponent rozváděče se často zapomíná na výkonové ztráty u kabelů a bodů připojení. Zobrazení tvorby tepla rozváděčů ukazuje kromě aktivních komponentů často i velmi teplé svorkovnice. Maximální ztrátové výkony svornic povolené normou ozřejmují, jak dochází k vysokým teplotám.

Svornice pro 16 mm2 smí podle normy dosahovat ztrátového výkonu až 3,42 W; hodnota pro většinou používané svornice pro 2,5 mm2 činí ještě stále 1,08 W. Totéž platí v zásadě pro každý bod připojení v rozváděči.

Při pečlivém dimenzování rozváděče musí plánovač zohlednit tedy i záznamy o teple mnoha bodů připojení. Kvůli velkému počtu svornic a bodů připojení lze tuto úlohu efektivně a smysluplně řešit pouze použitím softwaru.

Řešení

Smart Engineering and Production 4.0  

Smart Engineering and Production 4.0

Za těchto předpokladů vyvinuli partneři koncept, který umožňuje co nejlepší podporu plánovačů pomocí softwaru Eplan. Podstatným aspektem pro energeticky efektivní konstrukci rozváděče je vhodné dimenzování klimatizace se zohledněním situace instalace a podmínek okolí.

V souladu s tím byl Eplan Pro Panel rozšířen o několik funkcí. Uspořádání rozváděče tak bylo vylepšeno podle technických aspektů klimatizace. Nejčastější příčina překročení přípustné teploty komponentů rozváděče nespočívá v příliš nízkém chladicím výkonu chladicího zařízení, ale v uspořádání komponentů ve skříni. Chybějící obtékání přístroje často plyne ze zablokování proudu vzduchu jinými komponenty. Totéž platí pro přívodní a odtokové otvory přístrojů s přirozeným chlazením.

Pro správné seskupení komponentů v rozváděči je proto důležité, aby byly k dispozici informace výrobce o maximálním ztrátovém výkonu, minimálních vzdálenostech nebo směrech proudění při přirozeném chlazení již při plánování a aby byly tyto informace dodržovány.

Společnost Phoenix Contact proto dodává svá přístrojová data již nějaký čas v různých elektronických formátech. Díky četným výhodám se formát BMEcat s klasifikací eCl@ss prosadil jako de facto standard a používá se proto přednostně. Data, která jsou zapotřebí pro správné dimenzování a klimatizaci rozváděčů, lze proto jednoduše elektronicky vyměnit. Rozšířená přístrojová data pro mnoho komponentů od společnosti Phoenix Contact jsou k dostání v Eplan Data Portal. Poté, co plánovač dokončil virtuální montážní konstrukci a určil pozice všech projektovaných přístrojů, může realizovat řešení klimatizace.

Shrnutí

V rámci iniciativy Smart Engineering and Production 4.0 (SEAP) navazují tyto tři společnosti na výsledky Green Carbody Technologies. Pomocí Thermal Design Integration je možné optimalizovat rozváděcí zařízení s ohledem na chlazení a bezporuchový provoz.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít