Industrie 4.0 – glosář

Industrie 4.0 – glosář

Svět kolem konceptu Industrie 4.0 je plný odborných termínů. Zde vám vysvětlíme ty nejdůležitější.

Jednoduché vysvětlení pojmů z tématu Industrie 4.0

V tématech k Industrie 4.0 a Internet of Things se objevují odborné pojmy, jejichž definice je důležitá pro pochopení komplexních obsahů. Níže najdete krátké a jednoduché vysvětlení těch nejčastěji používaných.

Model vzájemného spojování virtuálních a reálných dat s pomocí počítače. Uživatel získává další informace, například údaje o plánování, které porovnává s reálným produktem.

Kombinace prvků modelu navazující na principy a pravidla za účelem jeho konstrukce, dalšího vývoje a využití.

Komponenta konceptu Industrie 4.0 je celosvětově jednoznačně identifikovatelný účastník schopný komunikace, který sestává ze správní jednotky a fyzického předmětu (asset).

Automation Markup Language je formát výměny dat založený na XML. AutomationML™ je k dispozici jako otevřený a bezplatný standard. Nabízí mnoho možností pro dosažení průchodnosti programování, ovládání a datové výměny digitálních nástrojů.

Velká množství dat, např. údaje o zákaznících, o strojích, spotřebě energie atd. Jejich inteligentní vyhodnocení slibuje uživatelsky orientované služby, například vytvoření individuálních profilů zakázníka nebo neustálou optimalizaci výroby a předvídavé údržby. Na tomto základě mohou vzniknout nové obchodní modely.

Systém tvořený inteligentními (virtuálními) informačně technickými, mechanickými a elektronickými (fyzickými) komponenty, které komunikují prostřednictvím datové infrastruktury (např. internetu). Setkávají se zde reálný a virtuální svět.

Kyberfyzický systém, který se používá ve výrobě.

Omezený rozsah funkcí, který nabízí jedna entita nebo organizace prostřednictvím rozhraní.

Použitím digitálních technologií a technik se značně mění náš každodenní život, ekonomika a celá společnost. Pojem se často objevuje, když firmy používají digitální technologie a organizační a ekonomické okolnosti se mění, popř. vznikají nové produkty a služby. Přitom se rozlišuje mezi vytvářením výkonů, nabídkou výkonů a interakcí se zákazníky.

Analogové hodnoty se mění na digitální formáty, komunikují a zpracovávají se digitálně.

Pokud se najednou objeví změny digitální transformace, používá se často termín disrupce. Zatímco inovace trh dále vyvíjí, označuje disruptivní inovace kompletní restrukturalizaci až po ukončení stávajících obchodních modelů.

Standard produktových dat napříč všemi odvětvími pro klasifikaci a jednoznačný popis produktů a služeb. Od Release 10.0 se eCl@ss hodí pro aplikace nákupu, controllingu a prodeje i pro použití pro správu procesních dat napříč odvětvími a inženýring.

Jednoznačně identifikovatelný předmět, který je kvůli svému významu spravován v informačním světě.

Aplikace nebo několik navzájem komunikujících aplikačních softwarových, příp. IT systémů, které se používají na podporu plánování zdrojů celé firmy.

Síť věcí (objektů, strojů a zařízení) a případně lidí. V této síti zná každý prvek své místo, funkci a potřeby. Při komunikaci s ostatními prvky dává k dispozici svoji funkci a na oplátku požaduje plnění svých potřeb. Cílem je samostatné řešení úloh.

Internet věcí s důrazem na průmyslové aplikace.

Myšlenky, algoritmy, modely a souhrn obrazů reálných předmětů a lidí ve virtuálním prostředí.

Při sledování životního cyklu komponentu Industrie 4.0 se rozlišuje mezi typem a instancí.

Na základě typu se vyrábí sériové produkty. Každý vyrobený produkt pak představuje instanci tohoto typu a získává jednoznačné přiřazení, např. sériové číslo. Pro zákazníka jsou produkty nejdříve také jen typy. Instancí se stávají v okamžiku vestavby do konkrétního zařízení.

Označení budoucího projektu spolkové vlády. Industrie 4.0 přináší řešení, jak lze s novými technologiemi optimalizovat komplexní výrobní procesy. Průmyslová výroba a IT se stále více proplétají. Vyšším cílem je zajistit a vylepšit mezinárodní vedoucí postavení Německa ve výrobním průmyslu.

Komponent Industrie 4.0 je model, který přesněji popisuje vlastnosti kyberfyzických systémů. Hardwarové a softwarové komponenty ve výrobě podporují koncept Industrie 4.0 tím, že splňují tyto vlastnosti. Může se přitom jednat o výrobní systémy, stroje nebo komponenty rozváděče.

Komponenty Industrie 4.0 sbírají po celý svůj životní cyklus od vývoje až po likvidaci všechna relevantní data v elektronickém, zabezpečeném kontejneru, správní jednotce. Tato data mají k dispozici všechny firmy účastnící se procesu tvorby hodnot.

Společně s RAMI 4.0 slouží komponenta Industrie 4.0 jako základ pro vývoj budoucích produktů a obchodních modelů v rámci konceptu Industrie 4.0.

Systém tvořený komponenty Industrie 4.0 a moduly se slabší schopností komunikace a identifikace, který slouží určitému účelu, vykazuje definované vlastnosti a podporuje standardizované služby a stavy.

Učící se systémy, které vykonávají nejen předem dané algoritmy. Metoda Deep Learning počítačových systémů spočívá tedy v tom naučit je, jak mají rozpoznat v informacích prototypy. Počítač je klasifikuje a sám rozhodne, jaký význam mají tato data v příslušném kontextu.

Díky umělé inteligenci je možné smysluplně vyhodnotit velká množství dat, např. z Internetu věcí.

Logické, dostatečně podrobné zevšeobecnění aspektů v nějaké oblasti použití.

OPC Unified Architecture (UA), uvedená v roce 2008, je architektura nezávislá na platformě a zaměřená na poskytování služeb, která integruje všechny funkce jednotlivých specifikací OPC Classic do rozšiřitelné struktury. OPC UA je průmyslový komunikační protokol pro přenos dat mezi stroji. Nabízí možnost přenášet údaje o strojích jako regulované veličiny nebo měřené hodnoty a strojově čitelně je popisovat.

S projektem openAAS má být vytvořen most mezi koncepční prací ZVEI na modelech architektury (RAMI 4.0, komponent Industrie 4.0) a praktickou implementací konceptu Industrie 4.0 do vývojových oddělení firem.

RAMI 4.0 spojuje všechny podstatné prvky konceptu Industrie 4.0 v jednom trojdimenzionálním referenčním modelu, do kterého lze přiřadit produkty nebo systémy. Umožňuje postupný přechod z dnešního světa do světa Industrie 4.0.

Pomocí tří os „Hierarchy Levels“, „Lifecycle & Value Stream“ a „Layers“ vzniká 3D mapa pro řešení Industrie 4.0.

Společně s komponentem Industrie 4.0 slouží RAMI 4.0 jako základ pro vývoj budoucích produktů a obchodních modelů v rámci konceptu Industrie 4.0.

Model pro popis architektury, která se obecně používá a je uznána jako vhodná. Přitom se kombinují prvky modelu navazující na principy a pravidla.

Model, který se obecně používá a je uznán jako vhodný pro odvození specifických modelů (s charakterem doporučení).

V ní probíhá efektivní a přizpůsobivá výroba, která v každém okamžiku dosahuje optimální tvorby hodnot. Samostatně se organizující sítě tvorby hodnot je možné optimalizovat podle různých kritérií, například z hlediska nákladů, dostupnosti nebo spotřeby zdrojů.

Při sledování životního cyklu komponentu Industrie 4.0 se rozlišuje mezi typem a instancí.

S první myšlenkou nějakého produktu, stroje nebo zařízení vzniká typ. Tento typ je po ukončení všech vývojových kroků schválen pro sériovou výrobu.

Virtuální digitální a aktivní reprezentace komponentu Industrie 4.0 v systému Industrie 4.0. Všechna relevantní data jednoho hardwarového a softwarového komponentu vytváří jeho virtuální obraz, který je uložen ve správní jednotce.

Neustálá změna výrobního světa se odráží v prvních třech průmyslových revolucích: parní stroj, masová produkce založená na dělbě práce a automatizace díky technologii ovládacího řízení. V současné době prožíváme čtvrtou průmyslovou revoluci. Přitom se propojuje svět IT a svět výroby a vznikají sítě tvorby hodnot.

Uživatel se zcela ponoří do virtuálního 360° světa, obvykle pomocí brýlí pro virtuální realitu. Ve srovnání s AR, Augmented Reality, si uživatel skutečné prostředí již neuvědomuje.

Prameny

 • "Platforma Industrie 4.0",
  http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Service/Glossar/glossar.html, 17. července 2017
 • "<AutomationML/>", https://www.automationml.org/o.red.c/organisation.html, 17. července 2017
 • "Pojmy", http://i40.iosb.fraunhofer.de/FA7.21%20Begriffe, 17. července 2017"
 • "ecl@ss", https://www.eclass.eu/eclasscontent/standard/overview.html.de, 17. července 2017
 • "Referenční model architektury RAMI 4.0 a komponent Industrie 4.0",
  https://www.zvei.org/themen/industrie-40/das-referenzarchitekturmodell-rami-40-und-die-industrie-40-komponente/, 17. července 2017
 • "Unified Architecture", https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/, 17. července 2017
 • "openAAS",
  http://www.openautomation.de/detailseite/openaas-erster-meilenstein-gesetzt.html, 26. 9. 2016
 • "Lexikon", https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe, 17. července 2017

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít