Oblasti aktivity

Industrie 4.0 – oblasti aktivity

Převážně nezávislá a přizpůsobivá – to jsou důležité vlastnosti inteligentní výroby zítřka.

Jak vypadá inteligentní výroba zítřka? Představujeme ji – a s ní produkty, které již dnes umožňují jít směrem ke konceptu Industrie 4.0.

Na základě našich zkušeností ve spojovací a automatizační technice převádíme někdy abstraktní výhody konceptu Industrie 4.0 do prakticky orientovaných oblastí činnosti. V popředí přitom stojí výhody digitalizace týkající se kvality, flexibility, výkonnosti a hospodárnosti.

Digitalizace zlepšuje procesy ve výrobě nástrojů.

Digitální procesy ve výrobě nástrojů  

Digitální desky poskytují informační základ pro aktuální rozhodnutí

Digitalizace je základem konceptu Industrie 4.0. Produkty a procesy vznikají nejprve virtuálně a jsou zcela transparentní.

Po celou dobu životního cyklu produktu jsou podporovány všechny procesní fáze v rámci sítě tvorby hodnot jednotným digitálním popisem, např. inženýring, instalace nebo výroba. Všechny provozní stavy jsou kdykoliv známé, jejich vizualizace zjednodušuje plánování, analýzu a provoz.

PříkladIndustrie 4.0: využití výhod digitálních dat již dnes

Komplexní nástroje pro tlakové lití slouží pro výrobu jemných plastových částí, které kvůli stále více individualizovaným koncovým produktům musí být k dispozici ve stále kratším čase.

Data se průchodně používají pro optimalizaci procesu. Přitom se fyzickému produktu jednoznačně přiřazují digitální data. Tak vzniká základní kámen konceptu Industrie 4.0, kyberfyzický systém. Díky tomuto spojení s nadřazenými systémy jsou k dispozici informace pro daný projekt, např. náklady nebo typ materiálu. Digitální desky poskytují informační základ pro aktuální rozhodnutí. Augmented Reality, počítačem řízené rozšíření reality, přitom pomáhá určit koordináty pro stanovení polohy vyhazovačů pro nástroje pro tlakové lití.

Aby bylo možné v budoucnu vyrábět plně automaticky a šetřit tak čas a náklady, jsou nástroje a procesy popsány zcela digitálně.

Bezpečná komunikace při výrobě modulů V/V

Výroba modulů V/V  

Moduly V/V se ve společnosti Phoenix Contact vyrábí plně automaticky ve velikosti šarže 1

Inteligentní mechatronické systémy komunikují přes síťové infrastruktury nad rámec pracoviště či firmy. Přitom se používají výlučně standardizovaná a otevřená rozhraní.

Tato komunikace na bázi Ethernetu nebo internetové sítě propojuje do sítě decentrální struktury a je základem pro flexibilní výrobní procesy, které se zároveň samy optimalizují. Předpokladem je spolehlivá ochrana před neoprávněným přístupem cizí osoby a elektrickým rušením.

PříkladIndustrie 4.0: Bezpečná komunikace ve výrobě

Při zvyšujícím se počtu variant a nízkém počtu velikostí šarží musí být možná hospodárná výroba modulů V/V Axioline.

Jakmile se materiál nachází na nosiči obrobku, vytvoří RFID-Tag spojení s nadřazeným systémem. Libovolně rozšířitelný oběh umožňuje flexibilní zesíťování všech myslitelných výrobních zdrojů do výrobního systému. Pracovní místa nezbytná pro výrobní proces, montážní stroje a zkušební místa se jednoduše připojí. Za tímto účelem jsou zapotřebí jednotná rozhraní a samostatné ovládání základních procesů. Koncept dovoluje současnou výrobu různých variant.

Komplexní výrobní procesy předpokládají inteligentní komunikační struktury. Vysoká komplexnost zařízení je pro člověka díky komunikaci mezi výrobkem a ovládáním zvládnutelná.

Automatizace s maximální efektivitou

Individuální výroba oddělovacích zesilovačů  

Přepravci zboží vytváří spojení s výrobním systémem prostřednictvím RFID-Tag

Přizpůsobivost činí výrobu robustnější vůči poruchovým veličinám jakéhokoliv druhu a flexibilní pro maximální efektivitu. Již není žádné centrální ovládání, namísto toho máme inteligentní společné řízení. Decentrální ovládání se sama přizpůsobují procesům, provozním prostředkům a účastníkům.

Komplexní postupy a nečekané události se zvládají a optimalizují lépe. Výroba velikosti šarže 1 za nízké náklady odpovídající masové výrobě se tak stává realitou.

PříkladIndustrie 4.0: Hospodárná výroba velikosti šarže 1

Individualizace oddělovacích zesilovačů Mini Analog probíhá ve webovém konfigurátoru, výsledkem je cca 1 000 různých přístrojových verzí.

Volně parametrizovatelné procesní buňky vyrábějí individuální oddělovací zesilovače podle přání zákazníka. Zařízení pracuje velmi efektivně díky průchodnému toku materiálu v procesním řetězci a díky minimálním přípravným časům. Volně parametrizovatelné procesní buňky se připojují a odpojují automaticky. Zařízení integruje tyto stanice samo, nákladná instalace není nutná. Pracovníci spojují moduly nekomplikovaně s proudem, stlačeným vzduchem a sítí IT. Výroba je přizpůsobivá i díky grafické konfiguraci průběhu procesu specifické dle varianty.

Malé velikosti šarže lze již nyní vyrábět za cenu nákladů masové produkce. Inteligentní a nezávislý výrobní systém je dlouhodobě hospodárný.

Technologicky vyspělá spojovací technika

Propojení bez nástrojů  

S technikou připojení push-in lze automaticky propojit roboty

Rostoucí komplexnost a zesíťování průmyslu vyžaduje bezpečná elektrická spojení a trvalé a jednoznačné označení všech komponentů.

Rychlé a bezchybné propojení šetří čas v procesu instalace pro energii a data. K tomu přispívá např. technika připojení push-in, díky které lze decentrální účastníky a rozváděče propojit mnohem rychleji.

Příklad Industrie 4.0: technika připojení push-in

Přizpůsobivé výrobní koncepty musí optimalizovat náklady na dovybavení v modulárních zařízeních.

U nových instalací nebo změn zařízení snižují inovativní techniky připojení a zásuvné instalační systémy náklady a montážní doby díky rychlému a bezchybnému propojení. Technika připojení push-in byla vyvinuta pro přímé připojení vodiče: tuhé vodiče nebo vodiče opatřené koncovkou vodiče lze zasunout přímo a bez použití nástroje. Speciální pružinová kontura dovoluje manuální nebo automatizované zasunutí vodičů s koncovkou vodiče od 0,34 mm². Otevření pružiny probíhá ovládacím tlačítkem, jednoduše a bez přímého kontaktu s částmi pod proudem.

S časově úsporným připojením vodiče je možné realizovat propojení rychle a snadno. Nízké síly zasunutí usnadňují propojení.

Ovládání komplexních procesů při výrobě oddělovacích zesilovačů

Jednoduchá obsluha  

Podpora operátora prostřednictvím asistenta a vizualizované scénáře možných řešení

Ovládání a rozhodování se je navzdory zvyšující se komplexnosti díky schopnosti systému učit se jednodušší.

Asistenční systémy ukazují možnosti jednání, které uživatel ve své aktuální situaci potřebuje.

Příklad Industrie 4.0: Komunikace člověk – stroj

Komplexní výrobní procesy předpokládají inteligentní komunikační struktury, které uživateli poskytují relevantní informace ve správný čas na správném místě.

Uživateli se tak zobrazují pouze data a možnosti, které v aktuální situaci potřebuje. Jeho zkušenosti při realizaci úkolů a odstraňování poruch jsou kromě toho vyhodnocovány, aby se dále zdokonalil při výběru relevantních informací do budoucna. Ovládání aplikací a procesy rozhodování se stále více zjednodušují.

Podpora operátora a vizualizované scénáře možných řešení ukazují jen aktuálně nezbytné informace.

Digitalizace techniky budov

Kontrola spotřeby energie zařízení na tabletu  

Aktivní správa energie optimalizuje procesy zásobování

Všechna nezbytná data pro inteligentní správu jsou k dispozici, takže použití energie a materiálu lze přesně a individuálně přizpůsobit.

Infrastrukturu budov a výroby lze předvídavě plánovat, což umožňuje snadnou optimalizaci provozu.

Příklad Industrie 4.0: Efektivní práce a úspora zdrojů

V současné době dochází k přechodu od klasické automatizace k digitalizaci techniky budov.

Ecosystem Emalytics založený na IoT spojuje techniku řízení budov se správou energie a službami Business Intelligence v jedno řešení. Chytrá zařízení a přístroje, senzory a aktory konvenční techniky budov jsou integrovány na základě standardizovaných protokolů a rozhraní přímo do úrovně správy IoT. Bez ohledu na zdroj informace jsou všechna data k dispozici jako informační objekt, aby bylo možné optimalizovat procesy techniky budov.

Pro správu budov a řízení energie vznikají obecná řešení pro efektivní provoz až po integraci výrobních zařízeníPro správu budov a řízení energie vznikají obecná řešení pro efektivní provoz až po integraci výrobních zařízení. Zvyšuje se tak energetická efektivita a snižují se provozní náklady.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Industrie 4.0

Inteligentní výroba zítřka

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít