Vizualizace procesů a odpovídající údržba v čističce odpadních vod Warendorf

Přehled

Biologické čištění v aktivačních nádržích čističky odpadních vod Warendorf  

Aktivační nádrže čističky odpadních vod Warendorf

  • Čistička odpadních vod Warendorf zahrnuje centrální hlavní čističku a více vedlejších vnějších staveb.
  • Pro dosažení vysoké flexibility a efektivity probíhá standardizovaný přenos dat přes technologii FDT mezi polními přístroji a řídicím systémem.
  • Moderní řešení vizualizace společnosti Phoenix Contact umožňuje rychlou správu alarmů i obsáhlou dokumentaci.
  • Díky intuitivnímu ovládacímu rozhraní lze vizualizaci snadno změnit a sladit s procesy a zařízením.

Profil zákazníka

Letecký snímek čističky odpadních vod Warendorf  

Letecký snímek čističky odpadních vod Warendorf

Modernizovanou čističku odpadních vod Warendorf tvoří mnohá zařízení a stavby. Hlavní čistička je určena zhruba pro 80 000, menší čistička asi pro 7 000 obyvatel.

Mezi sebou je zde propojeno jedenáct čerpadel a cca 25 speciálních staveb. Kanalizační a potrubní síť dosahuje celkem více než 250 kilometrů.

Použití

Čistička odpadních vod Warendorf, provozní koncepce  

Jednoduché zapojení polních přístrojů přes uživatelské rozhraní rámcové aplikace FDT

Stále komplexnější procesy vyžadují použití inteligentních a spolehlivých polních přístrojů. Provozovatel zařízení musí umět zjistit veškeré provozní hodnoty a diagnostické zprávy na centrálním místě a nastavit parametry a diagnostikovat inteligentní polní přístroje v runtime modulu. Jen tak je zaručena vysoká flexibilita a efektivita ve všech částech zařízení.

Důležitým stavebním kamenem je technologie FDT, která slouží ke standardizovanému přenosu dat mezi polními přístroji a řídicím systémem. K vizualizaci je potřeba řešení, které uživateli nabízí jednoduché ovládání a velké pohodlí při obsluze. Aby bylo možné rychle reagovat na neočekávané události, musí být obsluha schopna rychlé navigace v komplexních zařízeních mezi jednotlivými stavbami. Mimoto by mělo řešení vizualizace disponovat různými komunikačními rozhraními, aby došlo k propojení komunikačních protokolů s částmi zařízení, která postupem času přibývají.

Řešení

Čistička odpadních vod Warendorf, optimalizace procesu  

Připojení polních přístrojů přes standardizované komunikační rozhraní

Rámcová aplikace FDT obsahuje různé ovladače přístrojů a komunikace a poskytuje tak provozovateli přehled o všech nainstalovaných polních přístrojích. Díky těmto ovladačům (Device-DTM) je možné zjistit provozní hodnoty, alarmy a důležité naměřené hodnoty inteligentních polních přístrojů kdykoli z jakéhokoli stanoviště. Podřízený sběrnicový systém přitom již nehraje žádnou roli díky standardizovanému komunikačnímu rozhraní.

Při poruše je možné chybu rychle lokalizovat díky rámcové aplikaci FDT. Provozovatel tak může cíleně reagovat. Důležité je také jednoduché a rychlé zapojení nového hardwaru do stávající aplikace. Uživatel musí pouze zapojit přístroje DTM do rámcové aplikace. V dalším kroku může polní přístroj vzdáleně nebo přímo na místě parametrizovat a nastavit na pozdější úkoly.

Čistička odpadních vod Warendorf, optimalizace procesu  

Vizualizace veškerých diagnostických dat pro odpovídající údržbu

Rychlé lokalizování a odstranění závad

Místní vizualizační systém je složen z jednoho nepřenosného počítače a dvou připojených monitorů. Data jsou přenášena ovládáním přes protokol OPC do místního řešení vizualizace Visu+ od společnosti Phoenix Contact. Přes Visu+ může obsluha dohlédnout na proces čištění a v případě potřeby rychle zasáhnout. Naměřené hodnoty, spínací cyklus a provozní hodiny jednotlivých agregátů se uživateli zobrazují ve formě přehledu nebo jako graf trendu.

Kvůli různým procesním veličinám vzniká zvláštní požadavek na přesné porovnávání. Visu+ proto vytváří různé grafy trendů, které disponují mnohými úpravami a filtry. Tím umožňují detailní pozorování relevantních informací.

Místní vizualizační systém řídí také správu alarmů. Pokud by v běžícím procesu mělo dojít k chybě, předá Visu+ okamžitě hlášení o poruše zodpovědným osobám. Poskytovatel je tak okamžitě informován o stavu zařízení a je schopen ihned jednat.

Shrnutí

Čistička odpadních vod Warendorf, provozní koncepce  

Tim Jungmann, technický ředitel čističky odpadních vod Warendorf

Požadavky na hospodárnost stále stoupají. Proto je stále důležitější slučovat informace a dále je předávat příslušným osobám. Tyto rámcové podmínky představuje řešení vizualizace Visu+.

"Intuitivně ovladatelné ovládací rozhraní umožňuje mým zaměstnancům snadno změnit vizualizaci a tím ji optimálně sladit s procesy a zařízením," vysvětluje Tim Jungmann, technický ředitel čističky odpadních vod Warendorf. Mimoto mohou být poruchy včas odhaleny a preventivně odstraněny.

"Díky používání technologie FDT jsou moji zaměstnanci schopni pohodlně ovládát samotné zařízení se všemi rozmístěnými podružnými stanicemi z velína ve Warendorfu a přijímat tak relevantní data k údržbě," konstatuje Jungmann. "Koncept se tak ukazuje jako optimální podpora našeho přístupu řídit zařízení co nejefektivněji z hlediska energie a nákladů."

Produkty

PopisTypObj. č.
Vazební člen sběrnice PROFINET k napojení decentrální periferieIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
Softwarové knihovny pro PC Worx k rozšíření technologie ovládacího řízení od společnosti Phoenix ContactWATERWORX2400180
Vizualizační software s funkcí SCADAVISU+ 2 RT2400126
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA2692788
Řadič Inline s rozhraním PROFINETILC 350 PN2876928
Elektronický management motoru určený k provozu s externími měniči prouduEMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
PopisTypObj. č.
Vazební člen sběrnice PROFINET k napojení decentrální periferieIL PN BK DI8 DO4 2TX
Softwarové knihovny pro PC Worx k rozšíření technologie ovládacího řízení od společnosti Phoenix ContactWATERWORX
Vizualizační software s funkcí SCADAVISU+ 2 RT
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA
Řadič Inline s rozhraním PROFINETILC 350 PN
Elektronický management motoru určený k provozu s externími měniči prouduEMM 3-230AC/500AC-IFS
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít