Kalové hospodářství

Kalové hospodářství

Efektivně a bezpečně

Realizujte energeticky optimalizované a spolehlivé kalové hospodářství – s řešením společnosti Phoenix Contact.

Při úpravě odpadních vod vzniká mnoho pevných částic ve formě kalu. Cílem je co nejefektivnější další zpracování nebo odstranění kalu. K tomu účelu se vzniklý kal před likvidací zpracuje tak, aby úplně ztratil svou hnilobnost.

Existují různé procesy zpracování kalu, jako vyhnívání, zahušťování, stabilizace a sušení kalu. U všech postupů má velký význam energeticky úsporný a spolehlivý provoz. Phoenix Contact nabízí široké portfolio řešení od zaznamenávání dat energie až k ukládání a hodnocení provozních dat ve velíně.

Vaše výhody

  • Bezpečné ukládání a příprava provozních dat
  • Na míru střižený reporting díky flexibilnímu záznamu a vyhodnocení dat
  • Řešení pro funkční bezpečnost u aplikací s odpadní vodou

Spolehlivé ukládání provozních dat

Záznam měřených hodnot u přívodu vody  

Záznam, ukládání a archivování měřených hodnot

U přívodu vody přes odtokovou jednotku jsou zjišťovány a ukládány různé měřené hodnoty. Vytvoří základ pro veškeré protokolování a analýzu.

Se spolehlivým softwarem správy dat ACRON k zaznamenávání, dlouhodobému archivování a hodnocení provozních dat kdykoli jednoduše vytvoříte podrobné zprávy.

Záznam energetických dat pro energeticky úsporný provoz

Záznam energetických dat  

Energeticky úsporné řízení čerpadel a míchadel

Při sušení a čištění kalu z čističky je důležité energeticky úsporné ovládání čerpadel a míchadel.

K úspoře energie a provozních nákladů jsou zapotřebí různé měřené hodnoty, jako napětí, proudu a elektrický výkon. Nabízíme různé přístroje k měření proudu pro běžná rozhraní, jako Modbus, PROFINET a PROFIBUS.

Řešení pro bezpečný provoz podle směrnice o strojních zařízeních

Rozváděč s produkty pro funkční bezpečnost  

Řešení pro funkční bezpečnost

Dekantéry pro odvodnění kalu slouží k zahuštění přebytečných a hnilobných kalů a běží při rychlosti více než 3 000 ot/min. Přitom hraje důležitou roli bezpečnost lidí a stroje.

Phoenix Contact nabízí bezpečná řešení a spolehlivé služby pro funkční bezpečnost, se kterými dodržíte všechny směrnice.

Bezpečnostní koncepce pro dekantéry

Moduly Safety-Bridge nepotřebují nadřazenou bezpečnou řídicí jednotku. Místo toho je ve speciálním bezpečném výstupním modulu integrována logika programovatelná uživatelem. Jestliže bezpečné měření otáček zjistí překročení otáček nebo se aktivuje jeden z mnoha povelových přístrojů k nouzovému zastavení, vypne logický modul oba pohony dekantéru a v případě potřeby i spřažené agregáty, jako např. kalová čerpadla.

Topologie: Bezpečnostní koncepce pro dekantéry

Svou bezpečnostní koncepci realizujte s moduly Safety-Bridge

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít