Modernizace jako základ pro hospodárné řízení provozu čističky odpadních vod

Přehled

Šneky v přívodní čerpací stanici  

Šneky dopravují do čističky až 846 m3 odpadní vody za hodinu

  • Čističku odpadních vod v Monsheimu je nutné během provozu důkladně modernizovat.
  • Nové koncepce musí pomoci optimalizovat využívání dostupných zdrojů a snížit spotřebu energie.
  • Díky modulární, vysoce výkonné technologii ovládacího řízení lze polní přístroje snadno připojit k řídicímu systému. Koncepci zařízení a řídicí systém doplňují další komponenty automatizace.
  • Obecná koncepce vytváří základ pro hospodárný provoz čističky odpadních vod.

Profil zákazníka

Přehled čističky odpadních vod v Monsheimu  

Do čističky odpadních vod odvádějí odpadní vodu tři spolkové obce země Porýní-Falc.

Čistička odpadních vod v Monsheimu má výkon úpravy až pro 46 500 obyvatel, který může v období vinobraní vzrůst až na 120 000. V celé spolkové oblasti je uloženo mnoho kilometrů kanalizace, bylo vybudováno více než deset dešťových přepadových nádrží a splavovacích kanálů a také tři čerpací stanice.

Použití

Ředitel závodu Ralf Schmidt  

Ředitel závodu Ralf Schmidt se zaměřil na kompletní řešení.

Když se čistička odpadních vod v Monsheimu v 70. a 80. letech zakládala, věnovala se velká pozornost především ochraně vod. Také z důvodu neustále rostoucí spotřeby energie se účelové sdružení odpadních vod Mittleres Pfrimmtal jakožto provozovatel v roce 2014 rozhodl provést důkladnou modernizaci. Tato modernizace měla probíhat za provozu a měla být dokončena v roce 2017. Celkem bylo investováno 6,3 milionu eur s cílem provádět práci co nejvíce zaměřenou na proces a dosáhnout udržitelné úspory zdrojů. Nové koncepce měly především přispět ke snížení spotřeby energie. Kromě toho se předpokládalo, že vlastní spotřeba bude výhledově na 100 % vytvářena sama. Aby bylo možné tyto požadavky realizovat, musela být vedle optimalizace jednotlivých procesních kroků také kompletně obnovena automatizační technika používaná v čističce odpadních vod.

Řešení

Řídicí jednotka Axioline AXC 3050  

Řídicí jednotka Axioline AXC 3050 s digitálními a analogovými moduly zapojenými do řady

Při modernizaci zaměřili odpovědní pracovníci svou pozornost na modulární, vysoce výkonnou technologii ovládacího řízení, která umožňuje snadné připojení polních přístrojů k řídicímu systému. Deset jednotek PLC, které jsou nainstalovány na různých místech celého zařízení, bude po revitalizaci řídit všechny procesy probíhající v čističce. Mimo řídicích jednotek bude také celá elektroinstalace umístěna do nových rozvaděčů. Naměřené hodnoty budou nyní od přítoků přes ventilátory až po blokovou teplárnu zaznamenávány analogovými a digitálními rozhraními a zpracovávány v decentrálně nainstalovaných jednotkách PLC. Tyto jednotky na základě zaznamenaných nebo existujících naměřených hodnot řídí proces čištění.

Za účelem dosažení stanoveného cíle, tedy maximální účinnosti, doplňují koncepci zařízení a řídicí systém další automatizační komponenty. Proto je například s inteligentním přepínáním v celém zařízení realizován redundantní síťový okruh na bázi optických kabelů. Tímto způsobem je dosaženo vysoké disponibility. Na ovládacích panelech rozmístěných po celém zařízení mohou zaměstnanci kontrolovat aktuální stav jednotlivých procesů a v případě potřeby příslušný proces ovlivnit.

Dalším cílem byla úspora nákladů během technického procesu. Jednou z možností zlepšení procesů je zefektivnění propojení automatizační a vizualizační úrovně. Zaměstnanci čističky odpadních vod proto k programování a vytváření aplikací použili knihovnu Waterworx. Pomocí nejrůznějších modulů obsažených v knihovně lze do aplikace snadno začlenit nejrůznější polní přístroje. Integrované vizualizační rozhraní Warterworx umožňuje snadné připojení parametrů procesu do řídicího systému. Programátoři a operátoři jsou dále při realizaci aplikace podporováni jinými funkcemi specifickými pro dané obory. Díky této koncepci lze do automatizačního řešení prostřednictvím prefabrikovaných modulů a objektů zapojit velké množství polních přístrojů.

Závěr

„Díky modernizaci jednotlivých kroků úpravy v kombinaci s novou automatizační technikou a inteligentními polními přístroji máme nyní k dispozici ucelenou koncepci, která je základem hospodárného provozu naší čističky odpadních vod,“ vysvětluje ředitel závodu Ralf Schmidt. K tomu, aby bylo po renovaci dosaženo co nejvyššího stupně účinnosti, však moderní řídicí systém a spolehlivé komponenty nestačí. Pozornost musí být věnována především kompletnímu řešení. Pokud uživatel k připojení složitých polních přístrojů k řídicímu systému využije prefabrikované moduly, lze komponenty snáze integrovat a také zvýšit dostupnost aplikací během celého provozu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít