Spolehlivé bezdrátové připojení vzdálených stanic pro zásobování vodou k řídicí centrále

Přehled

Spádová nádrž Ober-Mörlen  

Hloubkové studny jsou řízeny spádovou nádrží Ober-Mörlen

  • Obec Ober-Mörlen hraničící se zemským okresem Hochtaunus zásobuje připojené odběratele především z vlastních zdrojů spodní vody.
  • Řízení podstanic probíhá z velké části prostřednictvím sítě dálkového působení, jejíž kabely již něco pamatují.
  • Proto nyní spojuje rádiový systém Radioline vzdálené venkovní stavby spolehlivě s řídicím systémem.
  • Bezdrátová trasa pracuje od prvního dne stabilně, systémový integrátor proto nasadí Radioline i v dalších projektech.

Profil zákazníka

Pohled na obec Ober-Mörlen  

Obec Ober-Mörlen hraničí se zemským okresem Hochtaunus

Obec Ober-Mörlen ležící 35 km severně od Frankfurtu nad Mohanem zásobuje zhruba 5 800 obyvatel zpravidla z vlastních zdrojů spodní vody.

Zásobovací síť měří cca 60 km a je dimenzována pro roční vyčerpané množství 250 000 kubických metrů.

Použití

Přehled nad bezdrátovou sítí  

Rádiová síť zahrnuje dvě spádové nádrže a tři hloubkové studny

Studny, spádové nádrže a čerpací stanice byly v minulosti připojeny pevným vedením k centrálnímu velínu, který se nachází na radnici, a odtud byly i dohlíženy. V průběhu let byla opotřebená pevná vedení postupně vyměňována za GSM/GPRS modemy.

Pokud by však vypadla mobilní rádiová síť, byly by všechny stanice nedostupné. V tomto případě by se zásobování vodou zhroutilo, neboť samostatné ovládání spádových nádrží, čerpadel a hloubkových studen by selhalo. Proto se obec rozhodla pro výstavbu paralelní bezdrátové sítě, která pracuje nezávisle na poskytovateli.

Rozhodnutí vyplynulo ze skutečnosti, že možnosti připojení podstanic jsou omezené. Opravu nebo nové položení podzemních kabelů nelze realizovat z důvodu dostupného rozpočtu, neboť obvyklé náklady na 1 metr činí až 100 eur. Proto by měly být jednotlivé venkovní stavby propojeny s příslušnou spádovou nádrží prostřednictvím směrového rádiového přenosu.

Řešení

Moduly Radioline v rozváděči  

Pro vytvoření bezdrátové sítě se používají 2,4GHz a 868MHz přístroje.

Nejdříve provedl tým společnosti Phoenix Contact na kancelářském počítači diagnostiku rádiového vysílání. Tímto způsobem se zjišťuje první dojem o realizovatelnosti bezdrátové trasy. Poté je testem přímo na místě prověřena spolehlivá funkce bezdrátových tras považovaných za kritické. Pro připojení dvou hloubkových studen k blízké spádové nádrži obec využívá 2,4GHz moduly. Při vizuálním spojení činí vzdálenost mezi stanicemi 700 metrů. Kromě toho je k dispozici další bezdrátová síť, která byla realizována s 868MHz přístroji, protože mezi venkovními stanicemi se nachází několik překážek, které nižší frekvenční rozsah pronikne lépe. Proto je možné třetí hloubkovou studnu, která se nachází za kopcem ve vzdálenosti cca 700 metrů, přímo připojit k jiné spádové nádrži.

Více než 2,7 km vzdálenou čerpací stanici nebylo možné přímo propojit se spádovou nádrží, neboť výškový rozdíl mezi oběma stanicemi činí cca 100 metrů. Dále je i samotný útlum způsobený kopcem a stromy pro 868MHz moduly příliš vysoký. Proto se předávací stanice nacházející se na kopci využívá jako repeater. Odtud je možné vytvořit ke spádové nádrži i čerpací stanici optimální bezdrátové spojení.

Bezdrátové komponenty přenáší převážně digitální signály z podstanic směrem k ovládání spádových nádrží, která je zpracovávají. Mimo jiné se zaznamenávají a analyzují hlášení poruchy a alarmu, informace o množství průtoku a stavech hladiny. Díky těmto informacím je možné v případě potřeby aktivovat čerpadla pro čerpání vody a tím i pro plnění spádových nádrží. Počítače ve velíně mají přes GSM/GPRS modemy přístup k ovládáním spádových nádrží a zobrazují příslušný provozní stav. Kromě toho se dokumentují přítoky a odtoky a statisticky vyhodnocuje čerpání vody. Pokud dojde na podstanicích k poruše, oznámí systém pohotovost.

Shrnutí

Projektový tým pro realizaci bezdrátového řešení  

Steffen Rehde, Karlheinz König a Thomas Pfeiffer (zleva) jsou o rádiovém systému Radioline přesvědčeni

„Na základě pozitivních zkušeností se systémem Radioline a dobrým servisem budeme v budoucnu častěji využívat rádiové systémy od společnosti Phoenix Contact“, shrnuje Thomas Pfeiffer, ředitel společnosti Pfeiffer Electronic GmbH odpovědné za automatizaci.

Karlheinz König, dříve odpovědný za vodní dílo v obci Ober-Mörlen, doplňuje: „Bezdrátové trasy pracují stabilně a od prvního dne jsme nezaznamenali jediný výpadek“. S Radioline je tak k dispozici jednoduché, flexibilní a robustní řešení. Vedle rozvodu signálů až k 250 stanicím pomocí rýhovacího kolečka to umožňuje bezsoftwarové uvedení do provozu, rozšíření a výměnu modulů v bezdrátové síti.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít