Mechanické předčištění

Mechanické předčištění

Efektivní předčištění

Spolehněte se na spolehlivá řešení pro plynulý průběh mechanického předčištění.

U mechanického předčištění odstraní česle a lapače písku hrubé nečistoty a minerální pevné látky, jako např. kameny nebo skleněné střepy. Bude tím zabráněno ucpání a zaveden optimální biologický čisticí proces. Pro bezúdržbový provoz čističky odpadních vod se vyžaduje spolehlivé ovládání a dohled ventilátorů, motorů a ventilů.

Phoenix Contact nabízí spolehlivá řešení, která splňují požadavky na podmínky okolí a zajišťují plynulý průběh procesu. K tomu patří modulární řídicí řešení, vstupní a výstupní moduly zabezpečené proti poruchám i komunikační řešení.

Vaše výhody

  • Spolehlivý dohled zařízení s kompletním řešením pro mnoho druhů signálů
  • Řešení komunikace pro každou infrastrukturu s technologií pro oblast s nebezpečím výbuchu
  • Vysoká dostupnost techniky řízení pohonů díky standardizovanému napojení frekvenčních měničů s PROFINET

Záznam signálů zabezpečený proti poruchám

V/V pro záznam signálů zabezpečený proti poruchám  

Bezpečný záznam signálů v oblastech s nebezpečím výbuchu

V oblastech s nebezpečím výbuchu, jako jsou hrubé a jemné česle, je potřebný bezpečný záznam signálů. K tomu účelu společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlý sortiment produktů pro oblasti ohrožené výbuchem.

Vaši V/V stanici instalujete v zóně 2, senzory a aktory podle potřeby v zóně 0, 1 nebo 2.

Spolehlivá bezdrátová komunikace

Rádiový modul pro bezdrátovou komunikaci v čističce odpadních vod  

Spolehlivá komunikace přes Trusted Wireless 2.0

Phoenix Contact nabízí řešení k bezdrátové regulaci pohyblivých částí zařízení, např. v lapači písku, prostřednictvím výkonného rádiového spojení s Trusted Wireless 2.0.

Využijte výhod rychlého a snadného uvedení do provozu bez programování díky jednoduchému přiřazení adres vstupních a výstupních modulů.

Standardizované napojení frekvenčních měničů prostřednictvím PROFINET

Lapač písku a tuku  

Integrace frekvenčního měniče přes PROFINET

V lapači písku a tuku má vysoká dostupnost techniky řízení pohonů velký význam, protože dmychadlo musí nepřetržitě běžet k zachování průtočné rychlosti. Jen tak může být zajištěna sedimentace pevných látek.

Integrace frekvenčního měniče s technologií budoucnosti PROFINET zajistí standardizovanou a spolehlivou integraci do automatizačního systému.

Záznam dat z oblasti s nebezpečím výbuchu a oblasti bez nebezpečí výbuchu

Jednoduchá integrace všech decentrálních částí do sítě zařízení, jako např. lapače písku a tuku, je možná prostřednictvím PROFINET.

Signály z oblastí ohrožených výbuchem, jako např. česlovny, jsou zaznamenávány vstupními a výstupními moduly zabezpečenými proti poruchám a spolehlivě předávány řídicí centrále.

Topologie: Záznam dat z oblasti s nebezpečím výbuchu a oblasti bez nebezpečí výbuchu

Připojte decentrální části zařízení k řídicí technice prostřednictvím PROFINET

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít