Hospodárné řešení dálkového ovládání pro řešení osvětlení břehu

Přehled

Noční osvětlení kanálu  

Osvětlení kanálu slouží pro bezpečný průjezd i v noci

  • Istimewa Elektro B.V. se koncentruje na oblasti offshore, infrastrukturu, vodní a životní prostředí.
  • Pobřežní osvětlení nizozemského úseku kanálu Gent-Terneuzen lze ovládat jak centrálně, tak také decentralizovaně.
  • Systém Radioline nepřenáší pouze pokyny k řízení osvětlení, ale slouží také pro přenos různých stavových signálů mostů a zdymadel do řídicí centrály.
  • V porovnání s položením kabelu ušetří rádiový systém podstatné náklady. Kromě toho vždy probíhá spolehlivá datová komunikace.

Profil zákazníka

Rádiová stanice na kanálu Gent-Terneuzen  

Rádiová stanice je vybavena všesměrovou anténou

Díky své expertize dostala Istimewa Elektro B.V. v roce 2016 smlouvu na obnovu osvětlení nizozemského úseku kanálu Gent-Terneuzen, jehož délka skrz přístavy po stranách činí 26 kilometrů. Tato vzdálenost se zdvojnásobuje, protože lampy jsou montovány na obou stranách kanálu.

Použití

Průběh kanálu s radiostanicemi přehledně  

Podél kanálu se nachází celkem 17 rozvaděčů ke spínání osvětlení

Návěstidla trasy, tedy osvětlení břehu kanálu, se osvědčují jako důležitá součást technické infrastruktury vodní cesty. 300 osvětlených sloupů, které se nachází na obou stranách břehu kanálu Gent-Terneuzen, zajišťuje bezpečný průjezd lodí i v noci.

Aby bylo možné nová LED světla lépe seskupit, nainstalovala Istimewa Elektro dodatečné rozvaděče, které jsou napojeny lokálně na elektrickou síť. Ovšem v té době nebylo žádné řídicí vedení, aby bylo možné osvětlení spínat jak centrálně, tak decentralizovaně.

„Kvůli významným nákladům, které by položení takového vedení znamenalo, jsme stáli před výzvou, najít nákladově výhodnější alternativní řešení.", uvádí Wilco van Genderen, činný jako projektový manažer v Istimewa Elektro. "Nakonec jsme se rozhodli pro rádiový systém Radioline", vysvětluje dále Max Verveer, technický inženýr v Istimewa Elektro. "Takto jsme mohli nabídnout výrazně levněji než naši spolusoutěžící."

Řešení

Rádiový modul Radioline s rozšiřujícím modulem I/O  

Pro přenos řídicích příkazů obsahuje každý rozvaděč jeden rádiový modul Radioline a jeden rozšiřující modul I/O

Po prvním naplánovaní trasy spolupracovníky technické podpory od Phoenix Contact, byly na místě určeny optimální pozice vysílacích modulů a antén. Přitom se ukázalo, že rozvaděče pro osvětlení jsou rozmístěny částečně daleko od sebe a jsou zastíněny překážkami - jako jsou stromy nebo budovy. V takovém případě umožňuje modulární systém Radioline použití různých vysílacích frekvencí. Specialisté na bezdrátovou techniku navrhli odpovědným z Istimewa Elektro test s přístroji s 868-Mhz. Ve srovnání s běžně používaným frekvenčním pásmem 2,4-Ghz, se 868-Mhz pásmo vyznačuje lepším průnikem překážkami. To vychází z nižšího frekvenčního rozsahu a tam povoleného vyššího vysílacího výkonu.

Podél kanálu je nainstalováno celkem 17 rozvaděčů ke spínání osvětlení. Největší vzdálenost mezi dvěma rozvaděči činí více než dva kilometry. K předávání řídicích příkazů je v každém rozvaděči nainstalován jeden rádiový modul Radioline v kombinaci s rozšiřujícím modulem I/O. Každým zařízením se aktivují dvě větve osvětlení (sever/jih). Toto se děje jednak automaticky, když se setmí, ale mohou to provést také manuálně hlídači mostů anebo centrální velín v Terneuzen. "Rádiovou síť nepoužíváme pouze k řízení osvětlení. Kromě toho slouží k přenosu různých stavových signálů z mostů a zdymadel do řídicí centrály", vysvětluje Herman de Grave, který je v Istimewa Elektro zaměstnán jako plánovač. Díky redundantním komunikačním cestám je dostupnost velmi vysoká, takže k výpadkům rádia nedochází ani v případě velkých lodí, které mohou zablokovat přímý výhled mezi stanicemi. "Díky zobrazení sloupcového grafu integrovaném v rádiovém modulu a signálnímu výstupu RSSI lze nasměrování antén vytvořit jednoduše", oznamuje Max Verveer.

Závěr

Z důvodu vysoké úspory nákladů díky použití systému Radioline získala Istimewa Elektro smlouvu pro obnovu osvětlení podél kanálu Gent-Terneuzen. "Rádiová síť je v provozu od dubna 2017 a zatím úplně splnila naše očekávání. V prvním roce nedošlo k žádnému výpadku - ani při mlze nebo sněhu, ani při velkých lodích plovoucích kolem", konstatuje Wilco van Genderen závěrem.

Protože Radioline se opírá o proprietární rádiovou technologii Trusted Wireless 2.0, protokol není veřejně přístupný, takže je zaručena lepší ochrana před nepovolanými zásahy. Dodatečně jsou implementovány bezpečnostní mechanismy jako 128-bitové kódování AES a kontrola integrity.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Referrer: https://www.google.com

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít