Příklady použití

Příklady použití

Rozmanité možnosti pro vaši aplikaci

Objevte naše inteligentní řešení pro spolehlivé sledování vašich venkovních stanic.

Zásobování energií

Použití extenderů v kogenerační jednotce  

Použití extenderů v kogenerační jednotce

Použití
Komunální dodavatelé nesou rovněž odpovědnost za stabilitu sítě. Nezbytností je komplexní sledování sítí, aby nedocházelo k poruchám a rušením. Stavová, výstražná a chybová hlášení musejí být spolehlivě předána do velínu. Stále větší roli přitom hraje ochrana dat. Řízení EEG vytváří větší množství citlivých dat, která musejí být přenesena do řídicího systému. Z tohoto důvodů je již dnes zřejmý trend koncového šifrování.

Řešení
Díky kombinaci řízených a neřízených ethernetových extenderů od společnosti Phoenix Contact lze stavová, výstražná a chybová hlášení automaticky odeslat do řídicího centra prostřednictvím protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol).

Závěr
Souhra přístrojů ve spojení s existujícími kabelovými rozvody umožňuje nejen jednoduché a ekonomické používání systému, ale vyhovuje také požadavkům na inteligentní a výkonné sítě.

Solární energie

Použití regulátoru řízení dodávaného výkonu ve fotovoltaické elektrárně  

Použití regulátoru řízení dodávaného výkonu ve fotovoltaické elektrárně

Použití
I decentralizovaná fotovoltaická zařízení musí přispět k vysoké stabilitě sítě. Příslušní provozovatelé sítě udávají ve svých podmínkách síťového připojení pro fotovoltaická zařízení rozsah síťové frekvence a napětí i jalový výkon. Kromě toho musí být provozovatel sítě schopen v případě potřeby snížit svou nadměrnou dodávku energie. Tato pravidla pro zařízení jsou provozovatelem sítě přenášena prostřednictvím telemechaniky do příslušných regulátorů dodávaného výkonu fotovoltaických zařízení.

Řešení
Knihovna funkčních bloků Resy+ od společnosti Phoenix Contact rozšiřuje regulátor řízení dodávaného výkonu ve fotovoltaických zařízeních o protokoly dálkového ovládání. Ve spojení s technologií ovládacího řízení lze implementovat různé požadavky provozovatelů sítí.

Závěr
V oblasti fotovoltaiky nabízí společnost Phoenix Contact nejen koncepci platformy pro realizaci fotovoltaických elektráren, ale s knihovnou funkčních bloků Resy+ rozšiřuje regulátor řízení dodávaného výkonu o protokoly dálkového ovládání.

Vodní hospodářství a hospodářství odpadních vod

Použití řešení PumpControl v čerpací stanici odpadních vod  

Použití řešení PumpControl v čerpací stanici odpadních vod

Použití
Čerpací stanice odpadních vod tvoří důležitou součást spolehlivé likvidace odpadních vod. V celé rozvodné síti komunálního provozovatele zabývajícího se likvidací odpadních vod jsou instalovány decentralizované čerpací stanice odpadních vod. V případě potřeby musejí odpadní vody nepřetržitě přečerpávat do výše položených kanalizací a bezchybně fungovat. Aktuální provozní údaje jsou přenášeny do řídicího systému vyšší úrovně.

Řešení
Řešení rozvaděče PumpControl připravené k instalaci přebírá všechny ovládací a regulační úlohy decentralizovaných čerpacích stanic odpadních vod. Kromě kontrolovaného spouštění čerpadel a zaznamenávání naměřených hodnot jsou důležitá hlášení odesílána do řídicího systému vyšší úrovně přes ODP i personálu obsluhy prostřednictvím SMS.

Závěr
Použitím řešení PumpControl lze čerpací stanice odpadních vod řídit a regulovat podle potřeby. Tím dochází k úsporám nákladů a optimalizaci zdrojů. Integrované rozhraní dálkového ovládání nabízí efektivní integraci do nadřazeného řídicího systému.

Ropa a plyn

Snímače měřicí stanice na potrubí  

Snímače měřicí stanice na potrubí

Použití
Technologické zařízení častokrát zahrnuje stovky ventilů, z nichž některé jsou stále ručně ovládané. Dodatečné sledování těchto ventilů rozšířením o polohové spínače zvyšuje možnost kontroly a bezpečnost výrobního závodu.

Řešení
Uprostřed skupiny ventilů jsou umístěny menší rozvaděče s V/V systémem. Na ventil jsou umístěny dva snímače, které jsou kabelem propojeny s rozvaděčem. Rozvaděč v poli je bezdrátově propojen s centrálou prostřednictvím systému Radioline od společnosti Phoenix Contact. Komplexní proprietární kódování zajišťuje bezpečný přenos. Inteligentní smíšená síť zvyšuje odolnost systému proti rušení.

Závěr
Díky modulární struktuře a vysokému počtu možných účastníků může tento systém bezpečně sledovat malá až velmi rozsáhlá zařízení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít