Větší flexibilita při výrobě plastů díky systému vstupů a výstupů SafetyBridge

Přehled

Dokončování výroby plastových zařízení  

Při dokončování se kompletují a balí jednotlivé výrobky.

  • Společnost Chemours Netherlands B.V. vyrábí převážně plasty.
  • Dosud byly při dokončování a při balení používány pevně zapojené a tudíž neflexibilní bezpečnostní řídicí jednotky.
  • Systémy vstupů a výstupů s technologií SafetyBridge je možné snadno napojit na standardní řídicí jednotku S7 od společnosti Siemens, plně integrovat do stávající sítě a provozovat nezávisle na standardní řídicí jednotce.
  • Díky novému bezpečnostnímu řešení získává společnost Chemours větší flexibilitu a zároveň soulad s přísnými bezpečnostními směrnicemi.

Profil zákazníka

Johan Sterrenburg, technický vedoucí  

Johan Sterrenburg, technický vedoucí pro elektrické systémy a měřicí vybavení

Ve společnosti Chemours B.V. vyrábí zhruba 500 zaměstnanců v rozlehlém výrobním závodě převážně plasty známých značek, jako je Teflon, Opteon a Viton, které se používají v nepřilnavých nátěrech a chladicích prostředcích. Výrobní závod založený v roce 1959 patří v rámci koncernu Chemours mezi největší v Evropě.

Použití

Balicí linka v dokončovací sekci  

Bezpečnostní senzory a polohové spínače jsou prostřednictvím systému SafetyBridge zapojeny do automatizačního řešení.

Každé výrobní zařízení, které se nachází v areálu závodu, se řídí a monitoruje z centrálního velína, kde se sbíhají důležitá data ze všech výrobních procesů. V dokončovací sekci (kde se jednotlivé výrobky kompletují a automaticky balí před expedicí) probíhá řízení strojů přes lokálně instalované programovatelné řídicí jednotky (PLC), které si vyměňují data přes sběrnice Profibus a Profinet. Zaměstnanci mohou získat přístup k procesním datům na více obslužných přístrojích, které jsou namontovány na různých stanovištích, a řídit tak procesy a v případě potřeby korigovat odchylky. V zásadě však procesní parametry v případě poplachového hlášení mají být předávány centrálně z velína.

Hlavní proces původně disponoval vlastní bezpečnostní řídicí jednotkou, zatímco v sekci pro dokončování a balení se používaly pevně zapojené a proto neflexibilní systémy. Z tohoto důvodu zahájili odpovědní pracovníci projekt modernizace zastaralého bezpečnostního PLC. Aktivity se soustředily na větší flexibilitu a zároveň soulad nového řešení s přísnými bezpečnostními směrnicemi provozovatele zařízení.

Řešení

Moduly SafetyBridge namontované v rozvaděči  

V rozvaděči balicích linek jsou namontovány moduly LPSDO verze 3.

Johan Sterrenburg, technický vedoucí pro elektrické systémy a měřicí vybavení v závodě v Dordrechtu vysvětluje: „Již od začátku všech aktivit bylo jasné. že náš hlavní zřetel se týká oddělení bezpečnostního systému od hlavní řídicí jednotky. Poté, co jsme vyzkoušeli všechny možné koncepce řešení, rozhodli jsme se pro systém vstupů a výstupů Inline s technologií SafetyBridge (SBT), která má certifikaci TÜV. Toto řešení lze snadno napojit na standardní řídicí jednotku S7 od společnosti Siemens a zároveň zahrnuje vlastní bezpečnostní procesor. Proto je možné toto řešení integrovat do dostupné sítě a navzdory tomu provozovat nezávisle na standardní řídicí jednotce.“

Protože jsou zařízení pro dokončování a balení rozdělena v rámci velké plochy, je možné bezpečnostní senzory a polohové spínače pro všechny procesy na základě decentralizovaně instalovatelného bezpečnostního systému vstupů a výstupů poprvé začlenit do automatizačního řešení. Konkrétně společnost Chemours usazuje do obou balicích linek verzi 3 modulu LPSDO (logické programovatelné bezpečnostní výstupní zařízení) z portfolia SBT. V aktuální konfiguraci je tím řízeno až 16 bezpečných vstupních či výstupních svorek řízeno pomocí vzdáleného přístupu přes síť. Pokud by v budoucnu byly potřeba další bezpečnostní signály, je možné doplnit další moduly vstupů a výstupů, případně do řešení integrovat nový modul LPSDO s příslušnými vstupy a výstupy.

Logický modul vytváří a monitoruje bezpečnostní protokol a zpracovává bezpečnostní logiku. V zájmu realizace bezpečnostních funkcí obsahuje konfigurační software Safeconf odpovídající moduly založené na specifikaci PLCopen. Z perspektivy standardního PLC se u systému SBT jedná o běžný modul vstupů a výstupů pro přenos bezpečnostních paketů. Obsah těchto paketů se neustále kontroluje prostřednictvím bezpečnostních modulů. V případě zjištění odchylky uvede logický modul celý systém rychle do bezpečného stavu. Data o stavu se předávají do centrálního velína.

Závěr

Poté, co byla realizována bezpečnostní logika, nehraje rozvodka a aktuální místo instalace modulu vstupů a výstupů žádnou roli, protože ani jeden z těchto faktorů neovlivňuje bezpečnostní logiku. K implementaci nebo dovybavení bezpečnostní logiky do stávající standardní řídicí jednotky nepotřebuje programátor zvláštní zkušenosti ani vzdělání v oboru funkční bezpečnosti. Souhrnně řečeno má nyní společnost Chemours v podobě realizovaného konceptu SafetyBridge v závodě v Dordrechtu zabudován bezpečnostní systém s certifikací TÜV, který pracuje nezávisle na standardní řídicí jednotce S7 a přesto je plně zapojen do dostupné sítě v rámci závodu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít